AI på kontor

Hvordan får kommuner og medarbejdere gavn af AI?

Hvilke gevinster er der ved at arbejde med AI i kommunerne? Det er et nyt Fremfærd-projekt ved at undersøge.

Af Bettine Romme Andersen 01/02/2024
Fremfærd

ChatGPT og generativ AI har været her, der og alle vegne den seneste tid.

I kommunerne er man også meget optaget af, hvad teknologien kan, og hvordan den kan skabe værdi for medarbejdere og borgere.

Og spørger man ChatGPT selv, hvad kommunerne kan bruge den til, så svarer den følgende:

Så hvordan skal ledere og medarbejdere i kommunerne rustes til at kunne anvende kunstig intelligens og fx ChatGPT i deres opgaveløsning?

Det ser et nyt projekt i Fremfærd Borger nærmere på med HK Kommunal og KL som projektledelse. Projektet bliver til i tæt samarbejde med en række kommuner, blandt andre København, Viborg og Næstved.

Hvad kræver AI af medarbejderne?

Projektet tager udgangspunkt i medarbejdergrupper på de administrative områder, der erfaringsmæssigt er en faggruppe, som allerede nu og fremover forventes at arbejde med digitale løsninger.

Projektet skal kortlægge, hvor teknologien kan bruges, og hvilke nye kompetencer de administrative medarbejdere og ledere har brug for, når kunstig intelligens for alvor bliver en del af deres hverdag.

- Det er vigtigt at sætte projektet om kunstig intelligens i gang, fordi det lige nu går stærkt med udviklingen indenfor generative AI, herunder ChatGPT. Vi ser, at der på ganske kort tid er kommet stor opmærksomhed på potentialet i teknologien, og mange kommuner er optaget af, hvordan det kan skabe værdi, siger projektleder og chefkonsulent Søren Frederik Bregenov-Beyer fra KL.

Kunstig intelligens på fremmarch

Kunstig intelligens bliver allerede brugt og afprøvet i forskellige sammenhænge i kommunerne. Og den udvikling ventes at fortsætte og accelerere de kommende år.

Blandt andet har Københavns Kommune et projekt, hvor kunstig intelligens automatisk screener byggeansøgninger for relevante og manglende dokumenter for at nedbringe svartiderne.

Thisted Kommune bruger kunstig intelligens til at guide medarbejderne i ældresektoren til at placere dokumentation de rigtige steder i journalsystemet.

Afdækning af kompetencebehovet

Kunstig intelligens bliver tit beskrevet som en teknologi, der kan vende op og ned på mange brancher. Og der er da også potentiale for, at teknologien møffer sig ind i mange arbejdsgange - som ChatGPT selv peger på - og på den måde får indvirkning på medarbejderes opgaver og kompetencer.

Derfor vil projektet fokusere på både de praktiske kompetencer, der vil blive efterspurgt fremover, men også på om der er behov for et ændret mindset - så ledere og medarbejdere kan få gavn af AI-teknologier.

- Vi håber på at få en afdækning af kompetencebehovet samt behov for fælles indsatser i forhold til AI og dens betydning for den administrative opgave nu og i fremtiden. Og helt konkret håber vi på at stå tilbage med en række anbefalinger til konkrete indsatser for både administrative medarbejdere og ledere, siger projektleder og uddannelsespolitisk konsulent fra HK Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Vi skal kunne klare os i en AI-fremtid

Formålet med den første del af projektet er at komme med en række anbefalinger, som skal pege på de kompetencer og den viden, der vil gøre medarbejdere og ledere i stand til at spille aktivt med i udviklingen og brugen af AI-løsninger.

Projektets anbefalinger skal efterfølgende bruges i et hovedprojekt, hvor 10-12  kommuner og lokale arbejdspladser inddrages i udviklingen af et kompetenceforløb målrettet administrative ledere og medarbejdere.

Billedtekst

Billedet er lavet af en AI-billedgenerator ud fra teksten: "En AI-assistent hjælper en administrativ medarbejder med dennes arbejdsopgaver".

"Kunstig intelligens og medarbejderkompetencer"

Projektet er et vidensprojekt, der skal kortlægge, hvor kunstig intelligens kan bruges i kommunerne, og hvilke nye kompetencer de administrative medarbejdere har brug for.

Projektet afsluttes med anbefalinger til udviklingen af et kompetenceforløb til medarbejdere og ledere.

Vidensdelen af projektet løber frem til sommer 2024, hvorefter næste fase kan gå i gang. Her skal kommuner og arbejdspladser inddrages.

Det er HK Kommunal og KL i regi af Fremfærd Borger, der har projektledelsen.

Kunstig intelligens, AI og ChatGPT

Kunstig intelligens, på engelsk Artificial intelligence (AI), bliver beskrevet som, når en maskine, computer, robot eller lignende kan simulere menneskelig adfærd og tænkning.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) er en chatbot, der benytter kunstig intelligens og en sprogmodel til at forstå og skrive tekst. Den simulerer at være en samtalepartner og er trænet på store mængder data for at kunne svare på dine spørgsmål.