tegning

Husk visitationen: Tværfaglig mødemodel giver flow i rehabiliteringsforløb

Haderslev Kommune har gode erfaringer med at indføre tværfaglig koordinering af rehabiliteringsforløb for borgere på midlertidige pladser. Møderne gør, at man arbejder mere målrettet og effektivt, lyder det fra ledere og medarbejdere.

Af Irene Aya Schou 22/05/2017

Det nytter at indføre ugentlige tværfaglige rehabiliteringsmøder med inddragelse af visitationen. Det viser erfaringerne fra Haderslev Kommune.

Her ønskede man en bedre og mere effektiv anvendelse af de såkaldt ’midlertidige pladser’, der f.eks. gives til borgere, der udskrives fra sygehuset og som har brug for afklaring omkring fremtiden.

LÆS OGSÅ: Sådan kom kommune ned på 55 årlige færdigbehandlingsdage

- Vi havde konstant pres på de pladser og en følelse af, at der var for mange flaskehalse og for lidt flow. Derfor startede vi et forløb for at optimere anvendelsen, så borgerne er der så kort tid som muligt, men samtidig får et effektivt forløb med høj kvalitet, siger Karen Margrethe Iversen, afdelingsleder i Haderslev Kommune.

Arbejdsgangsanalyse

Kommunen indgik et samarbejde med konsulenthuset Type2dialog, der gennem interview med ledere og medarbejdere fik lavet en arbejdsgangsanalyse over, hvad der sker, fra en borger første gang henvender sig til visitationen med behov for hjælp, og til de udskrives.

Det var en øjenåbner, siger plejecenterleder Frede Karstoft, der leder det plejecenter, hvor de midlertidige pladser er placeret, for der er mange faggrupper og mange processer i spil.

Analysen har bl.a. ført til, at visitationen allerede fra start skal liste op, hvorfor borgeren får en plads.

LÆS OGSÅ: Rehabilitering: Derfor bliver hver anden borger selvhjulpen i Svendborg

- Er det rehabilitering eller én der skal vurderes med henblik på fremtidig bolig? Er det en borger på palliations-ophold, én der venter på en plejehjemsplads eller ægtefælleaflastning? Allerede der har vi en kategorisering, et mål, og det har vi stående på en tavle, så alle hurtigt kan se det, siger han.

Analysen gav også anledning til at indføre ugentlige tværfaglige møder – ikke bare mellem social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, terapeuter, men også med inddragelse af visitationen. Netop visitationens tilstedeværelse gør en afgørende forskel, mener afdelingsleder Karen Margrethe Iversen.

- Det betyder, at der løbende bliver fulgt op på de mål, vi aftaler. Tidligere blev visitationen ofte først inddraget, når borgeren skulle udskrives, og så kunne der opstå flaskehalse i forhold til hjælpemidler, boligændringer eller andre bevillinger, siger hun.

Se kollegaen i øjnene

Det tværfaglige rehabiliteringsmøde tager godt en time. På den tid gennemgås ca. 10 borgere.

For social- og sundhedsassistent Camilla Sørensen betyder møderne og hele analysen af arbejdsgangene, at hun har fået mere styr på sin arbejdsdag.

- Der er en klar struktur for, hvem der gør hvad. På sigt vil de pårørende og ikke mindst borgerne kunne mærke en markant forskel, fordi vi er blevet så strukturerede i det, vi gør, siger hun.

For Camilla Sørensen betyder det noget at se sine kolleger i øjnene under et fysisk møde frem for at lade kommunikationen foregå over telefon, mail eller en hurtig kommentar på gangen.

- Så kan man sige: ’Det er dig, der står for det og mig, der står for det’. Vi får sagt tingene i stedet for nogle gange at gå og blive irriteret over et eller andet. Det er virkelig afgørende, at alle er med - også visitationen, siger hun.

Mødemodel efterspørges

For visitator Maj Britt Hellige kan de ugentlige møder spare tid i den sidste ende.

- Møderne kan forebygge, at vi som visitatorer kommer unødigt på besøg. Hvis vi f.eks. har aftalt, at en borger skal have et treugers forløb, og personalet kan se, at det forløb skal forlænges eller afkortes, så kan vi tale om det under mødet eller f.eks. få afklaret, om der er behov for et hjælpemiddel eller et hjemmebesøg inden borgeren kan udskrives til eget hjem, siger Maj Britt Hellige, der er uddannet sygeplejerske.

Type2dialog, som har faciliteret processen i Haderslev, har stor erfaring med tværfagligt samarbejde. Sammen med Bornholms Regionskommune og Gladsaxe Kommune udviklede konsulenthuset tilbage i 2015 en model for det tværfaglige rehabiliteringsmøde – en model, der indeholder både en gul talebold, et timeglas, mødedogmer og navneskilte.

Modellen er denne gang anvendt i en anden kontekst end hjemmeplejen – nemlig det man kalder midlertidige pladser, men konceptet er det samme: Alle fagligheder inddrages, og alle både mødeledere og deltagere trænes i deres rolle.

- Modellen er meget efterspurgt. Der er brug for en struktureret tilgang til det tværfaglige møde med udgangspunkt i rehabiliteringsmålene. Medarbejderne er ikke trænet i at holde gode møder, så det giver tryghed at få konkrete værktøjer og en stram struktur, siger konsulent i Type2dialog, Linda Rørbæk, der har faciliteret processen og gennemført træning, supervision mv.

Intet kaffeslabberas

For visitator Maj Britt Hellige er det afgørende, at møderne er effektive og tager udgangspunkt i borgernes behov og mål. Det er ikke mindst mødelederens opgave at sørge for, at tiden overholdes, og at alle kommer til orde. Men alle mødedeltagere er medansvarlige for, at mødet bliver mest mulig konstruktivt uden unødige forstyrrelser.

- Vi skal have respekt for hinandens tid og kun tage emner op, der har interesse for alle. Selvom processen er blevet mere målrettet, kan vi godt blive endnu mere skarpe på at sige: ’Det er dette her, vi skal have fokus på og drøfte, siger hun.

Det er endnu for tidligt at sige, om indførelsen af det tværfaglige rehabiliteringsmøde vil give lavere liggetider. Men centerleder Frede Karstoft er optimist. Han har endda oplevet at have tomme pladser.

- Møderne gør, at man arbejder mere målrettet og effektivt, og jeg er sikker på, at vi på sigt vil opleve et større flow på de midlertidige pladser, siger han.

Haderslev Kommune overvejer i øjeblikket at indføre det tværfaglige rehabiliteringsmøde også i hjemmeplejen. Ifølge afdelingsleder Karen Margrethe Iversen har forløbet ændret hele mindsettet og gjort organisationen mere rehabiliterende.

- Vi har fået fokus på, hvad vi skal bruge de midlertidige pladser til. Når man kommer ind, skal målet være klart fra dag ét – både for medarbejderne og for borgerne. Heldigvis giver mere målrettet tværfagligt samarbejde også mere effektivitet og kvalitet, siger hun.

Illustration: Gitte Skov

Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Fra Randers til Haderslev og fra Bornholm til Sønderborg. Rundt om i landet har ledere og medarbejdere været i træningslejr for at blive mestre i afholdelse af det tværfaglige rehabiliteringsmøde.

I samarbejde med Fremfærd Ældre, Gladsaxe Kommune og Bornholms Regionskommune har Type2dialog udviklet en effektiv model til afholdelse af tværfaglige rehabiliteringsmøder på det kommunale ældreområde.

Erfaringerne med den nye mødemodel er meget positive. Medarbejderne bliver endnu bedre til at koordinere de tværfaglige indsatser, og systematik og høj faglighed sikrer, at borgerne når deres rehabiliteringsmål. Det tværfaglige møde giver med andre ord pote i forhold til såvel kvaliteten i kerneopgaven, personalets arbejsglæde og borgernes livskvalitet. 

I Haderslev Kommune har de kastet sig over metoden, der er anvendt i en anden kontekst end hjemmeplejen – nemlig det man kalder midlertidige pladser. Her kommer borgere der f.eks. udskrives fra hospital og ikke er klar til at komme hjem dvs. komplicerede rehabiliteringsforløb.