De 10 roller: Læs om hvad de enkelte fagpersoner bidrager med

Hver deltager på det tværfaglige rehabiliteringsmøde har en rolle. Klik på de røde prikker på billedet og se, hvilken funktion hver enkelt faggruppe varetager.

Af Irene Aya Schou 30/05/2016
Fremfærd