De 10 roller

De 10 roller: Læs om hvad de enkelte fagpersoner bidrager med

Hver deltager på det tværfaglige rehabiliteringsmøde har en rolle. Se hvilken funktion hver enkelt faggruppe varetager.

Af Irene Aya Schou 30/05/2016
Fremfærd
  1. Mødeleder: Er ansvarlig for at starte mødet professionelt, styre mødet og tiden og sikre fremdrift, så alle borgercases drøftes.
  2. Medmødeleder: Denne rolle er særlig vigtig ved mange mødedeltagere og varetages af en medarbejdet, der har erfaring med mødeledelse
  3. Visitator: Bidrager med viden og løsningsforslag i forhold til eventuelle ændringer i bevillingsindsatsen, opadgående eller nedadgående, herunder hjælpemidler
  4. Daglig leder: Kan støtte mødelederen i sin rolle, herunder observere det tværfaglige møde og give mødelederen feedback efter mødet.
  5. Koordinator: Har stor viden om tilrettelæggelse af tid og opgaver i borgerens hjem og hermed stort indblik i den daglige koordinering og kontinuitet ude hos borgeren.
  6. Sygeplejerske: Bidrager med viden i forhold til de borgere, der får sygeplejefaglige ydelser.
  7. Social- og sundhedsassistent: Har ud over stor indsigt i borgerens hverdag også indsigt i de mere grundlæggende komplekse sygeplejeopgaver
  8. Social- og sundhedshjælper: Kender borgerens hverdag bedst i forhold til praktiske og personlige opgaver samt motivationen til at nå målet.
  9. Ergo- og fysioterapeut: Bidrager med konkret viden og løsningsforslag i forhold til de borgercases, hvor borgeren er visiteret til træningsydelser.
  10. Ernæringskonsulent: Ernæringsindsatsen har afgørende effekt for borgerens rehabiliteringsmål. Erfaringer viser dog, at denne faglighed ofte er overset.

Tegning: Gitte Skov