shs akutteam

Leder af akutteam: Vi griber alle de uspecificerede opgaver, der ellers ikke løses

Hvad er akutteamets vigtigste funktion? Hvilke værdier arbejder de efter? Og hvad er svært ved rollen som koordinator i forhold til det gode borgerforløb? Lederen af SHS akutteam, sygeplejerske og MA i Public Governance Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, giver her svarene.

Af Irene Aya Schou 03/06/2020

Nabokommunerne Ballerup, Herlev og Furesø etablerede i 2015 det specialiserede sygeplejerske-team, SHS akutteam. Leder af SHS akutteam Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk uddyber her, hvilke tanker der ligger bag, og hvor langt akutteamet er nået.

Hvad er jeres primære funktion?

- Vores funktion er at gribe de uspecificerede opgaver, der konstant er på tværs i det nære sundhedsvæsen, og som ikke bliver løst. Vi løser en del organisatorisk bøvl, og vi er dygtige til at vurdere borgeren og afklare, om der er tale om noget akut, som vi skal handle på, eller om det kan vente. Vi har stor viden om, hvad der sker på tværs af sektorgrænser og siloer og evner at bringe den viden i spil. Og så er vi meget opmærksomme på udviklingen i det nære sundhedsvæsen: Er al behandling egnet til at foregå i hjemmet? Og hvornår bliver der for mange 'kokke', så ingen ved, hvem der laver hvad?

LÆS OGSÅ: Tværkommunalt akutteam giver ro i maven blandt ansatte på plejecentre og bosteder

Hvordan startede SHS Akutteam?

Sundhedsstyrelsen havde gennem flere år arbejdet med det nære sundhedsvæsen og stillet anbefalinger til kommuner om at etablere akutfunktioner. I 2014 - ét år før, at SHS begynde at køre - besluttede Ballerup, Herlev og Furesø kommune i samarbejde med Herlev Hospital og senere Gentofte Hospital og almen praksis at samarbejde om udviklingen af et tværkommunalt akutteam. Ideen var at være proaktiv og etablere et akutteam inspireret af det kommunale akutteam i Viborg Kommune. I 2015 var der tale om anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens side. I dag er det et krav, at alle kommuner skal have en kommunal akutfunktion, der skal løse en række opgaver. Vi løser både skal-opgaverne men også det, man som kommune gerne må løse fx intravenøs behandling (IV-behandling). 

Hvilke værdier styrer I efter?

- Teamet skal udstråle overskud og tage sig den nødvendige tid til at løse opgaven. Vores mantra er, at man griber opgaven, og at vores samarbejdspartnere skal føle sig hjulpet. Derfor skal man have lyst til at gribe bolden og ikke slippe den, før man er sikker på, at den er spillet godt videre, hvilket kræver mange kompetencer, både sygeplejefaglige, organisatoriske og sociale. Til forskel fra hjemmesygeplejen har vi kun få faste opgaver. Det gør, at vi kan sætte en anden kurs og have mere fokus på sammenhængende borgerforløb og det hele menneske. Vi har en tæt kommunikation internt i teamet, og min telefon er altid åben. Det giver en frihed for medarbejderne at vide, at de altid kan ringe til deres leder.

LÆS OGSÅ: Rapport om virkningsfuld akutfunktion: 10 punkter der skaber tryghed og sammenhæng

Hvad er svært ved rollen som tværkommunal akutfunktion?

- Noget af det svære er, at vi indimellem bliver set som konkurrenter fremfor kolleger og sparringspartnere. Vi arbejder generelt med samarbejde på tværs af alle enheder i sundhedsvæsenet, og langt de fleste steder fungerer samarbejdet godt, men vi oplever indimellem, at især sygeplejersker i en kommune kan have svært ved at bede om hjælp. Det er en kulturændring, der skal til og et vedvarende ledelsesmæssigt fokus at etablere os som en sparringspartner, man ringer til, hvis man har brug for støtte og sparring.

Hvad er dit råd til andre kommuner, der skal etablere en akutfunktion?

Der er masser af kommuner, der har en oplevelse af, at en kommunal akutfunktion ligger bedst i hjemmesygeplejen. Men det er ikke min opfattelse. Jeg synes, at akutfunktionen er en særlig funktion. Et akutteam løser ikke de samme opgaver som hjemmesygeplejen. Der er brug for nogen, der har kendskab til hospitalsverdenen, til almen praksis og til kommunerne, og som kan agere og finde løsninger på tværs. 

Hvad er det bedste ved at arbejde i et akutteam?

- Når jeg spørger mine 12 medarbejdere til MUS-samtalen: Hvad tænker du, at din karriere skal byde på fremover, så siger de: 'Jeg skal bare blive her, for det giver så faglig god mening.' Man bliver fagligt bestyrket i, at man som sygeplejersker, indenfor de rammer man har, kan skabe forløb, som er meget nær det, borgerne ønsker. Det er meget tilfredsstillende. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-Marie B ergstrøm Mølbæk
Kort om SHS akutteam

SHS står for Specialiseret HjemmeSygepleje og er et mobilt akutteam, som blev etableret i 2015 som et innovativt samarbejde mellem nabokommunerne Ballerup, Herlev og Furesø samt Herlev og Gentofte Hospital.

Akutteamet består af 12 sygeplejersker og løser konkrete, sygeplejefaglige opgaver i borgernes hjem på tværs af de tre kommuner. Teamet har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vejleder og underviser kollegaer på fx plejecentre og bosteder. Derudover tager teamet aktivt del i at udvikle og forny samarbejdsrelationerne på tværs af kommuner og sektorer.
Også akuttelefonen 1813 benytter teamet, specielt til borgere som ikke er kendt i kommunen i forvejen.