SHS akutteam

Tværkommunalt akutteam giver ro i maven hos ansatte på plejecentre og bosteder

Man ringer aldrig forgæves til det tværkommunale SHS akutteam uden for København. Her arbejder 12 mobile sygeplejersker efter mantraet: 'Alle skal føle sig hjulpet'. Hør en social- og sundhedsassistent fra et plejecenter og en socialpædagog fra et bosted fortælle om, hvordan akutteamet har hjulpet dem.

Af Irene Aya Schou 03/06/2020

'Tryghedsskabende', 'livline', 'sikkerhedsnet' og 'ro i maven'.

Det er nogle af de ord, kommunale medarbejdere på bl.a. plejecentre og i hjemmeplejen bruger, når de skal omtale det udkørende team af sygeplejersker, der arbejder på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner. 

SHS akutteam består af 12 sygeplejersker og blev etableret i 2015 som ét af de første i landet. Formålet er at forebygge indlæggelser og sikre gode, sammenhængende borgerforløb og tryghed blandt medarbejdere på bl.a. ældreområdet.

Teamet rykker ud med kort varsel og løser konkrete sygeplejefaglige opgaver. Som sosu-personale, pædagoger og andre medarbejdere i bl.a. ældresektoren kan man ringe alle dage fra klokken 7.30 til 22, hvis man har brug for hjælp og støtte.

”Det er rigtig betryggende”

Det værdsætter social- og sundhedsassistent Diana Rose, der til daglig arbejder på plejecenteret Lillevang i Furesø Kommune.

- Det er rigtig betryggende for os som assistenter fx på en weekendvagt at vide, at vi har akutteamet i ryggen, hvis der opstår problemer. Jeg har bl.a. brugt dem i situationer, hvor der skal lægges kateter på en borger med forstørret prostata. Sygeplejerskerne er hjælpsomme og gode til at undervise, når de kommer ud, siger hun.

Alternativ til vagtlægen

På et bosted for mennesker med autisme i Herlev Kommune arbejder socialpædagog Anette Friis Jørgensen. Hun har brugt akutteamet i situationer, hvor en beboer er blevet akut syg eller har en anden adfærd end normalt. 

- Vi bruger teamet rigtig meget, og især i de situationer, hvor der ikke er sundhedsfagligt personale til stede. Hvis jeg er i tvivl om en borger, kan jeg ringe til dem i stedet for at ringe til vagtlægen. Nogle gange kan det klares telefonisk, og andre gange kommer de ud, siger Anette Friis Jørgensen fra Stokholtbuen i Herlev.

Brobygger mellem sektorer

Ideen med en akutfunktion som SHS akutteam er at sikre en sammenhængende sundhedsindsats, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser og sikrer tryghed blandt borgere og medarbejdere.

Akutteamet vurderer selv, at det har forhindret en indlæggelse i flere end 40 procent af de borgersager, de kontaktes til. Og generelt er teamet lykkedes i forhold til at skabe tryghed blandt borgere og samarbejdspartnere, viser en evaluering af SHS akutteam finansieret af Sundhedsstyrelsen, som antropolog Maja Schøler står bag.

- Teamet fungerer som en brobygger mellem sektorer og som en livline for medarbejdere på bl.a. plejecenter og i hjemmesygeplejen. Borgere og pårørende er glade for teamet, som formår at holde fokus på borgeren gennem hele forløbet, siger Maja Schøler, der i halvandet år har arbejdet med evalueringen som projektleder for SHS akutteam.

LÆS OGSÅ: Rapport om virkningsfuld akutfunktion: 10 punkter der skaber tryghed og sammenhæng

Teamet udviser tid og overskud

Hun har interviewet borgere, pårørende, kommunale samarbejdspartnere, praktiserende læger og sygehusansatte for at finde ud af, hvordan de hver især oplever akutteamets indsats. Samstemmende beskriver de akutteamet som et sted, hvor telefonen altid bliver taget, og hvor der er tid og overskud.

Især på plejecentrene er de glade, fortæller Maja Schøler.

- Mange italesætter, at det er rart at få hjælp til opgaver, der kan volde problemer fx sonde og kateter, men også at teamet kan afhjælpe den usikkerhed, der opstår, fordi borgerne bliver udskrevet tidligere fra hospitalet, siger hun.

Løser organisatorisk bøvleri

Karina Uhrskov er sygeplejerske i SHS akutteam og har som sine kolleger stor praktisk erfaring i bagagen fra bl.a. hospitals- og praksissektoren.

Hun fortæller altid kommunale samarbejdspartnere, at ingen bekymring er for 'lille' til at blive taget seriøs.

- Vi tager dem alvorligt, når de ringer og er bekymrede. Det er dem, der kender borgerne, så vi kører gerne ud, selvom vi måske tænker, at det ikke lyder så alvorligt, siger hun.

Akutteamet påtager sig også rollen som 'organisatorisk opgaveløser', forklarer Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, der er leder af SHS akutteam.

Det kan handle om manglende medicin eller utensilier som kanyler, handsker, plastre til den videre behandling efter udskrivelse. Det kan også handle om at oversætte kommunikationen på tværs af sektorer, fordi personalet ikke forstår, hvad opgaven er efter udskrivelse og er utrygge.

- Vi har kæmpe viden om, hvad der foregår på kryds og tværs. Vi ved, hvad der kan lade sig gøre, og vi bringer den viden over grænser. Det er helt unikt, og det gør, at vi kan løse mange af de uspecificerede opgaver, der ellers ikke bliver løst, siger Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk.

Tid til at tale med borgeren

Hun har sammen med medarbejderne skabt en kultur, der giver teamets sygeplejersker vide rammer til at udføre deres opgaver og som tilskynder til at finde løsninger. 

Det nyder sygeplejerske i SHS akutteam, Karina Uhrskov.

- Når vi går ind ad døren hos en borger, er der ro på. Jeg har en opgave, jeg skal løse, men vi giver os tid til at tale med borgeren og få afklaret en masse ting, og vi går aldrig uden at have lagt en plan for det videre forløb, som både borger og samarbejdspartnere er med på, siger hun. 

Tryghed blandt pårørende

For socialpædagog Anette Friis Jørgensen fra Stokholtbuen i Herlev, er akutteamet én af de bedste ting, der er sket i de 13 år, hun har arbejdet på bostedet.

- Tidligere måtte vi ringe til vagtlægen med vores bekymringer. Resultat var ofte, at borgeren blev indlagt, hvilket er et stort indgreb i deres hverdag. Det giver en kæmpe tryghed at vide, at man kan ringe, uanset om der er problemer med en sonde, eller der opstår feber eller krampe, siger hun. 

LÆS OGSÅ: Leder af akutteam: Vi griber alle de uspecificerede opgaver, der ellers ikke løses

For social- og sundhedsassistent Diana Rose fra plejecenteret Lillevang i Furesø gælder trygheden ikke bare hende og kollegerne, men også de pårørende.

- Jeg havde en pårørende, hvis mor var dårlig i weekenden. Hun var bekymret over moderens tilstand, men da jeg fortalte om akutteamet, åndede hun lettet op og sagde: "Det er jeg tryg ved." 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om SHS akutteam

SHS står for Specialiseret HjemmeSygepleje og er et mobilt akutteam, som blev etableret i 2015 som et innovativt samarbejde mellem nabokommunerne Ballerup, Herlev og Furesø samt Herlev og Gentofte Hospital.

Akutteamet består af 12 sygeplejersker og løser konkrete, sygeplejefaglige opgaver i borgernes hjem på tværs af de tre kommuner. Teamet har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vejleder og underviser kollegaer på fx plejecentre og bosteder. Derudover tager teamet aktivt del i at udvikle og forny samarbejdsrelationerne på tværs af kommuner og sektorer.
Også akuttelefonen 1813 benytter teamet, specielt til borgere som ikke er kendt i kommunen i forvejen.