Dorthe Bavne fra Dolmer Have

5 råd til jer der skal arbejde med sikker medicinhåndtering

15 botilbud fra 10 kommuner har i to år forbedret deres arbejdsgange omkring medicinhåndtering. Her får du nogle af deltagernes bedste råd.

Af Bettine Romme Andersen 28/11/2022
Fremfærd

Sikre og robuste arbejdsgange, mere tværfagligt samarbejde, læringskultur og færre medicinfejl.

Det er nogle af resultaterne af to års indsats for at højne medicinsikkerheden for borgere med udviklingshæmning på 15 botilbud i hele landet. Det er Fremfærd Borgere med Særlige behov, der står bag projektet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Botilbuddene har arbejdet med Forbedringsmodellen, patientsikkerhedskalenderen og afprøvet et utal af nye arbejdsgange for at finde de helt rigtige løsninger, der mindsker fejl med medicinprocessen på det enkelte botilbud.

Her giver nogle af deltagerne i projektet deres bedste råd videre til jer, der vil i gang med at sætte fokus på medicinsikkerhed.

1) Sammensæt et tværfagligt forbedringsteam

Det første råd handler om at nedsætte den helt rigtige gruppe, som skal føre projektet ud i livet.

- Vi startede med et forandringsteam på syv. Det blev for svært i længden at mødes hyppigt nok, så vi skar det ned til tre personer. En sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent og en pædagog, fortæller Inga Jørgensen, der er sygeplejersker på Dolmer Have i Norddjurs Kommune.

Det er vigtigt, at gruppen er tværfaglig og har repræsentation fra flere faggrupper, understreger socialfaglig administrator Christina Bro Nielsen fra Pilebakken i Assens.

- Vi har haft stor glæde af, at vi både var socialfaglige og sundhedsfaglige sammen, så viden og perspektiver fra alle kommer med ind i arbejdet.

2) Afsæt den nødvendige tid

Når man går i gang med at nærstudere sine arbejdsgange, lave konkrete afprøvninger og finde løsninger, der skal implementeres, så er det et omfattende arbejde. Så det er vigtigt, at man ikke tænker det som et quick fix. Det tager tid, og der skal sættes tid af til arbejdet.

- Det er vigtigt, at der er tid til at mødes i forbedringsgruppen, og at man lægger en systematik ind i arbejdet, så man kan mødes fast, men også tilpasse mødeaktiviteten undervejs, for i nogle perioder er der brug for at ses hyppigere end andre, siger pædagog Simone Madsen og Charlotte Isdal fra Specialcenter Rosenkildevej i Slagelse.

Christina Bro Nielsen, socialfaglig administrator, fra Assens bakker op om den pointe.

- Det tager tid at forstå systemet og få greb om forbedringsmodellen, så der er brug for tid og faste møder.

3) Tag små skridt

I projektet har botilbuddene arbejdet med prøvehandlinger ved hjælp af værktøjet PDSA-cirklen (se længere nede). Botilbuddene er blevet introduceret til værktøjet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som har lagt vægt på, at afprøvningerne skal starte i det små. Det kan være en afprøvning med bare en medarbejder og en borger. Det lille setup skal sikre, at man er sikker på, at den forandring man laver, faktisk er en forbedring. Og det princip har haft en god effekt.

- Sørg for, at afprøvningerne er små og afgrænsede, så man ikke forstyrrer alle med dem. Så kan man stille og rolig samle viden ind om, hvad der virker, før man udbreder det til hele arbejdspladsen, siger Christina Bro Nielsen fra Pilebakken i Assens.

4) Ledelsesopbakning

Medarbejderne på botilbuddene oplever, at det er enormt vigtigt, at de har opbakning fra deres ledelse.

- Vi har hele vejen i gennem fået anerkendelse fra ledelsen og tid til at arbejde med det, og det er afgørende, siger Inga Jørgensen, sygeplejerske, og Dorte Bavne, social- og sundhedsassistent, fra Dolmer Have i Norddjurs Kommune.

Og det er helt afgørende, at ledelsen bakker op, medgiver leder af Pilebakken i Assens Valdemar Skaaning.

- Det er et kæmpe arbejde at sætte noget i gang på tværs af faggrupper, men det er samtidig en ledelsesmæssig gave, fordi man kommer ind og arbejder med kulturen på arbejdspladsen, siger han.

5) Tal positivt om projektet og fejr jeres sejre

Det sidste råd, som deltagerne vil give videre, handler om at få sine kolleger med på den forandringsrejse, som det er at lave nye, sikre arbejdsgange omkring medicinen. Arbejdet skal give mening for dem, og det skal være helt tydeligt, hvad de og borgerne får ud af det.

- Når man taler om projektet og inddrager sine kolleger, så skal det være enkelt og tydeligt, hvad vi skal arbejde med. Og så skal man sørge for at tale positivt om det, og få fortalt dem "What's in it for me", så bliver det meget lettere at implementere, siger sygeplejerske Inga Jørgensen fra Dolmer Have i Norddjurs Kommune.

Flere af botilbuddene har også fejret deres sejre. Fx bliver der købt en kage til personalemødet, når de har opnået 10 uger uden medicinfejl.

- Det er bare sådan en gode måde at anerkende kollegernes indsats, og de bliver så glade og stolte, siger socialfaglig administrativ medarbejder Camilla van Doorn Schmidt fra Vesthimmerlands Kommune.

Hent skabelon til PDSA-cirklen

Download Dansk Selskab for Patientsikkerheds skema til PDSA-cirklen.

 

Billedtekst

Dorte Bavne, social- og sundhedsassistent, er en af tovholderne på projektet om medicinsikkerhed på bostedet Dolmer Have i Norddjurs Kommune.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Læs mere om Forbedringsmodellen
Forbedringsmodellens tre spørgsmål

Du kan læse meget mere om Forbedringsmodellen på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside og se en kort video om modellen tegnet og fortalt af chefkonsulent Liv Skøtt Nørregaard.

Medicinsikre botilbud