Vejviser til Kvalitet og Trivsel

Vejviser til Kvalitet og Trivsel

'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' er et procesværktøj for kommunale arbejdspladser, som på en nem og overskuelig måde kan bruges til at skabe forandringer i fællesskab.

Af Personaleweb 27/06/2011
BUPL,
KL,
OAO

Procesværktøjet 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' leder jeres arbejdsplads igennem et forløb, som involverer alle medarbejdere på arbejdspladsen. Formålet er at skabe udvikling, som påvirker både opgaveløsningen og trivslen på arbejdspladsen.

Alle medarbejderne på arbejdspladsen skal så vidt muligt deltage. Det er medarbejderne, der i fællesskab skal komme med idéer til nye og bedre måder at løse opgaverne på. Og de idéer, som I arbejder videre med, skal være konkrete og lægge op til afgrænsede forandringer.

Kom i gang med 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel'

For at komme i gang med processen skal I nedsætte en projektgruppe. Projektgruppen skal bestå af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Projektgruppen er tovholder for processen.

'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' består af et forløb med tre møder,  som alle medarbejdere deltager i. En procesleder har ansvaret for møderne, hvad der skal ske på de tre møder, hvad medarbejderne skal tale om, på hvilke måder og hvor længe?
 

Om projektet

Projektet 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' er udviklet af KL og FF. Sammen med medarbejderne kan lederne bruge procesværktøjet til at håndtere dagligdagens problemstillinger på en konstruktiv og ikke alt for ressourcekrævende måde. Projektet er testet af 14 arbejdspladser.

Hent værktøjerne her

Du kan hente alle værktøjerne til 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel', så kan du gå i gang med det samme.