Vejleder til Kvalitet og Trivsel

Mere om Vejviser til Kvalitet og Trivsel

Procesværktøjet 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' er udviklet til at skabe bedre rammer for såvel kvalitet som trivsel på arbejdspladserne.

Af Jeanette Hedegaard 14/08/2013

Grundlaget for procesværktøjet er en metode til gensidig forventningsafstemning og til forbedring af såvel kvalitet som trivsel.

Målene med procesværktøjet er:

 • at skabe et rum, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab kan arbejde løsningsorienteret og konstruktivt med forbedring af kvalitet og trivsel.
 • at skabe engagement og motivation hos ledere og medarbejdere for at kaste sig ud i udviklingsarbejdet.
 • at hjælpe med at tydeliggøre arbejdspladsens mulighedsrum.
 • at være en metode til at arbejde med udvikling i tæt sammenhæng med driften, uden at det koster mange timer eller kroner.
 • at være en hjælpende hånd, når arbejdspladsen skal gennemføre et forløb. Procesværktøjet består af en deltaljeret drejebog, der gennemgår processen og de medinddragende øvelser skridt for skridt. Og visuelle hjælpemidler i form af to plakater, der kan understøtte proceslederen i afviklingen af et afklaringsmøde og et beslutningsmøde.


En række arbejdspladser har testet værktøjet

Procesværktøjet har været testet på kommunale arbejdspladser i efteråret 2010, og i foråret og sommeren 2011. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne er:

 • at procesværktøjet fører til, at den samlede personalegruppe bliver afklaret om, hvad der er vigtigt.
 • at forløbet skaber selverkendelse på arbejdspladsen.
 • at man på kort tid kan skabe nogle konkrete produkter og løsninger.

Læs også: Trivsel starter med god ledelse


Men selvfølgelig har der også været udfordringer:

 • Kan man tilrettelægge processen så åbent, at der er mulighed for at forfølge deltagernes input undervejs?
 • Kan man holde sig inden for procesrammen og blive i arbejdspladsens eget mulighedsrum?
 • Kan man stille sig tilfreds med at fokusere på de ting, som man selv kan ændre, og som kan igangsættes med det samme, uden at man inddrager andre end medarbejdere og den nære ledelse?
 • Hvad betyder det at lukke op for frustrationerne?