Top banner
to kolleger

Trivsel starter med god ledelse

Stress-stafetten hjalp Varde Kommune med at fastholde fokus på trivsel i en turbulent tid. Nu skal lederne uddannes, så trivslen også i fremtiden blomstrer.

Af Personaleweb 30/01/2008
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Lederne i Varde Kommune skal være endnu bedre. Budskabet var klart og tydeligt, da kommunen foretog en trivselsundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i kommunen.

- Vi er af den opfattelse, at trivsel på arbejdspladsen tager sit udgangspunkt i god ledelse. I løbet af 2007 har vi fået vores ledelsesgrundlag på plads. Dette er det første skridt på en længere vandring mod målet 'god ledelse', fortæller Henrik Jensen, leder af Varde Kommunes HR-team.

Kommunen udbyder en diplomuddannelse

Kommunen arbejder nu med at kunne udbyde en diplomlederuddannelse til lederne fra 2008. En del af kommunens ledere har allerede en lederuddannelse, men endnu flere har ikke nogen. Derfor skal alle ledere nu klædes på til at varetage lederopgaven.

Læs også: Stop stress - skab trivsel i fællesskab

En formel lederuddannelse vil blive fulgt op af andre - mere praktiske - tiltag efterfølgende. Kommunen håber dermed, at den får ledere, som er teoretisk velfunderet, men som også kan anvende teorien i praksis. Desuden vil Varde Kommune opbygge netværk for lederne, hvor de kan hente støtte og inspiration i deres arbejde for bedre trivsel.

APV skal hjælpe med trivsel

Ledelsen og medarbejderne i Varde Kommune har desuden i kommunens MED-aftale besluttet, at der skal foretages en APV hvert andet år. Det giver mulighed for at sætte et strategisk fokus på APV’erne, og skabe et centralt overblik over de udfordringer, der kommer ud af APV’erne. På den baggrund håber kommunen, at den får mulighed for hurtigt at skabe et beredskab, der kan understøtte lederne og organisationen i at finde løsninger på udfordringerne.

Men det har været svært at holde fokus på medarbejdernes trivsel, samtidig med at hverdagen ændrede sig radikalt. Varde Kommunes trivselsprojekt startede ellers flot ud med trivselsundersøgelsen og efterfølgende coaching til de medarbejdere, der havde akut behov for vejledning.

Læs også: Trivsel - har vi råd til at lade være?

Samtidig afholdt kommunen en jobmesse, hvor 600 personer mødte op for at høre om de job, kommunen kunne tilbyde efter sammenlægningen.

- Men så blev vi ramt af virkeligheden, og vi mistede noget af vores fokus. Vi er nu på fuldt omgangshøjde igen. Det betyder, at vi nu igen har fokus - ikke på stafetprojektet - men på trivsel i Varde Kommune, siger Henrik Jensen.Kommu

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327