Stop Stress - skab trivsel i fællesskab

Stop Stress - skab trivsel i fællesskab

Stresshåndbogen handler om, hvordan man kan arbejde med arbejdsbetinget stress, psykisk arbejdsmiljø og trivsel på jobbet - med særlig fokus på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Af Personaleweb 02/12/2005

Du kan bruge håndbogen til at forebygge stress ved at skabe en god og udviklende arbejdsplads. Det er et fælles ansvar og arbejde, hvor alle har en rolle.

Den er især målrettet ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, der vil arbejde med at forebygge stress på arbejdspladserne i kommuner og regioner.

Om publikationen:

Håndbogen indeholder 3 dele.

Første del indkredser de grundlæggende principper for en systematisk indsats mod stress. Det handler blandt andet om vores forståelse af og tilgang til psykisk arbejdsmiljø og stress - herunder hvordan man organiserer indsatsen for at identificere, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen.

Anden del handler om den konkrete indsats mod stress i hverdagen. Hvad er de vigtigste stressfaktorer, når det gælder arbejdets indhold og organisering, værdikonflikter på jobbet, kommunikation og samarbejde samt ledelse? Hvor ligger mulighederne for at vende disse forhold til bedre trivsel? Og hvad kan man konkret på den enkelte arbejdsplads gøre for at sætte stress på dagsordenen?

Tredje del vender blikket mod de overordnede rammer for stressindsatsen. Det gælder dels de muligheder, ledere og politikere har for at sikre den nødvendige støtte til den lokale indsats, dels den rolle som MED-udvalg, SU og sikkerhedsorganisationen kan spille i en fælles indsats.

Hver kapitel afsluttes med en række dialogspørgsmål, som ledere og medarbejdere hver for sig og i fællesskab kan bruge som udgangspunkt for at afklare behovet og mulighederne for en samlet indsats på det pågældende område.

Stop Stress - skab trivsel i fællesskab
Kontakt

KL, kl@kl.dk, 3370 3370

FF, post@forhandlingsfaellesskabet.dk, 3311 9700

Danske Regioner, regioner@regioner.dk, 3529 8100