ældre og tandsundhed

Tandplejere og sosu-medarbejder: Sådan hjælper vi de ældre med tænderne

Som frontmedarbejder er der meget, man ikke ved om ældres tandsundhed. Derfor er tandplejerens viden uvurderlig, når det gælder rene tænder og proteser. Hør to tandplejere og en sosu-medarbejder fortælle om deres samarbejde.

Af Irene Aya Schou 03/03/2020
Fremfærd

Skift til en protesebørste, hvis borgeren har protese. Brug mellemrumsbørster, så der ikke sidder madrester mellem tænderne. Børst tænder på borgeren, mens de sidder/ligger skråt i sengen eller sidder i en god lænestol. Og husk at tjekke, at el-tandbørster virker, og at alle børstehårene stadig sidder på tandbørsten.  

Det er blandt de gode råd, tandplejer Ulla Brita Nilson fra Silkeborg Kommune giver videre, når hun er ude og undervise frontpersonalet på kommunens plejecentre. Råd som kan gøre en stor forskel for borgernes livskvalitet. 

- Jeg hører ofte plejepersonalet sige: 'Hold da op, det vidste jeg ikke. Det skal jeg hjem og lave om på, siger Ulla Brita Nilson.

Undersøg de ældres mund

Silkeborg Kommune har valgt at satse på ældres tandsundhed gennem et samarbejde mellem tandplejer Ulla Brita Nilson og personalet på kommunens plejecentre. 

Det sker efter, at kommunen deltog i et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der dokumenterer, at det er muligt at forbedre de ældres tandsundhed gennem en tværfaglig indsats.

Ulla Brita Nilson har siden efteråret undervist frontpersonalet på Marienlund Plejecenter i Silkeborg Kommune i, hvordan de skal hjælpe de ældre med tænderne. Planen er, at hun derefter skal videre til de øvrige plejecentre.

Første skridt til en god tand- og mundhygiejne er ofte at tjekke, at redskaberne virker, og at man har de rigtige børster. Næste skridt er at undersøge de ældres mund.

- Ofte ved plejepersonalet ikke, om borgeren har tænder eller protese. Så siger de: 'Har han protese? Jeg har altid bare børstet tænderne inde i munden,' siger tandplejer Ulla Brita Nilson og understreger, at en protese skal børstes med en protesebørste med stive børstehår og ikke med en almindelig tandbørste.

LÆS OGSÅ: Kommuner opprioriterer ældres tandsundhed gennem tværfaglig indsats

Undervisning og mesterlære

I Horsens Kommune, der ligeledes har deltaget i Fremfærd-projektet, besøger tandplejer Tone Linde Jørgensen én gang i kvartalet alle kommunens plejecentre.

Her følger hun frontpersonalets morgenrutine og observerer, hvordan personalet griber tand- og mundplejen an. Derefter får de en snak om, om noget kan ændres, så det bliver lettere for personalet og mere behageligt for borgeren. 

- Der er også undervisning hver gang typisk i 15-20 minutter. Det sikrer, at alle får den samme viden, fortæller Tone Linde Jørgensen.

Børst tænderne over to dage

Dorthe Kallehave Jensen er social- og sundhedsassistent på demensenheden Malteriet i Horsens Kommune og har netop fået undervisning af tandplejer Tone Linde Jørgensen.

Det har givet en masse tips og tricks, som hun kan bruge i hverdagen.

- Vi er blevet opmærksom på, at der findes en mellemrumsbørste, som kan være god at bruge, og at det for nogle borgere er bedre at børste tænderne i sengen, fordi man bedre kan se, hvad man laver, siger hun.

Hun understreger, at det ikke er alle beboere på Malteriet, der er glade for at få børstet tænder. Her kan man vælge at børste den ene side af munden én dag og så måske tage den anden side næste dag.

- Vi kan ikke bare putte en tandbørste i munden på en beboer, men det har givet meget at følge en tandplejer rundt til beboerne. Det har været rigtig godt, og jeg er blevet klogere på nogle ting, siger Dorthe Kallehave Jensen.

Frontpersonalet undervises i fire temaer

 I løbet af ét år gennemgår tandplejer Tone Linde Jørgensen fire forskellige temaer for frontpersonalet.

  1. Tandbørstning: Hvorfor er det vigtigt? Hvordan skal tandbørsten vinkles? Hvordan ser en brugbar tandbørste ud?
  2. Slimhinder: Hvordan holder man slimhinder rene? Hvorfor skal de holdes rene? Hvordan ser en sund slimhinde ud?
  3. Proteser: Hvordan renholder man en protese? Hvilke plejeprodukter kan benyttes, og hvordan opbevares en protese, hvis den ikke er i brug.?
  4. Mundtørhed: Det er vigtigt, at personalet får kendskab til, hvad risikoen ved en tør mund er, og hvilke forskellige gener en borger kan få. Hvordan kan vi bedst hjælpe borgeren? Hvad findes der af hjælpeprodukter ved mundtørhed?

Især i forhold til mundtørhed mangler der viden om, hvad det betyder ikke at have spyt i munden, mener tandplejer Tone Linde Jørgensen.

- Når man ikke har spyt, er der rigtig mange ting, der kan være ubehagelige, da fordøjelsen starter i mundhulen. Samtidig kan caries-angrebene eskalere. Så hvis man observerer, at borgerens mund nærmest klistrer under tale, eller hvis en borger har svært ved at synke sin mad, skal tænderne have ekstra fokus, siger tandplejer Tone Linde Jørgensen.

Døgnrytmeark suppleres med informationer om mundhygiejne

For Tone Linde Jørgensen er det ikke nok kun at være opmærksom på de borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen. Også borgere med egen tandlæge - og som selv står for tandbørstningen - skal have fokus. Her har personalet en forpligtigelse til at observere, hvornår de ikke selv magter at børste tænder og hjælpe dem videre.

- Borgerne kan mene, de har været hos egen tandlæge for seks måneder siden, men der kan sagtens være smuttet ét år eller to. I den tid er deres motorik eventuelt blevet svækket, og derved har de en konstant plak-ansamling i mundhulen, som er sundhedsskadelig for dem, siger Tone Linde Jørgensen.  

Hun arbejder i øjeblikket på at få informationer om tand- og mundhygiejne med på det døgnrytmeark, hvor personalet noterer bl.a. medicinindtag. Det skal sikre, at samtlige ansatte, faglærte som ufaglærte, får samme information om nye tiltag i mundplejen. 

- Personalet skal se oplysningerne med det samme, når de logger sig på. Det kan være lige fra brug af hjælpemidler til, at en borgers protesen skal ud hver nat, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Tandplejer i Horsens Kommune, Tone Linde Jørgensen.

Få materiale til undervisningsbrug:

På baggrund af projektet er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Materialet kan fås ved at kontakte Danske Tandplejere på info@dansktp.dk

 

Om projekt Ældre og Tandsundhed
Fremfærd ÆLdre logo

Projektet har til formål at uddanne og opkvalificere personalet på landets plejecentre, så det er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre på lige fod med alle andre borgere har behov for.

Opkvalificeringen består dels af undervisningslektioner i plenum og dels sidemandsoplæring, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det og om der er noget, der skal ændres.

Projektet er et samarbejde under Fremfærd Ældre og gennemføres i samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere.