Mand børster tænder

Husk tandbørsten: Ældres tandsundhed skal opprioriteres

Personalet på kommunale plejecentre skal oplæres, så de bedre kan sikre god mundhygiejne hos de ældre. Et nyt Fremfærd-projekt sætter fokus på tandsundhed.

Af Irene Aya Schou 09/11/2016
Fremfærd

Mund og tænder er ikke bare til pynt.

Uden en velfungerende mund er det svært at spise og drikke, tale og kysse, og hvis Karius og Baktus ikke med jævne mellemrum får et ordentligt fur med tandbørsten, kan det give betændelsestilstande overalt i kroppen.

Mange ældre på landets plejecentre oplever et markant fald i tandsundheden, når de ikke længere selv evner at børste tænder. Det vil et nyt projekt under Fremfærd Ældre gøre noget ved.

- En undersøgelse foretaget af De Offentlige Tandlæger (2014) viser, at 80 procent af de ældre på plejecentre ikke får børstet tænder godt nok. Det giver en forringet tand- og mundhygiejne og dermed forringet livskvalitet, siger projektleder fra KL, Mikkel Gottlieb.

Sammen med Emilie Nørregaard fra Sundhedskartellet er han projektleder for partsprojektet ”Ældre og Tandsundhed”, der frem mod 2018 vil arbejde på at forbedre ældres tand- og mundhygiejne gennem opkvalificering af frontmedarbejderne. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Tandplejerforening.

- Som tandplejere er vi rigtig glade for, at der nu kommer fokus på de svage ældre borgere, da vi ved, at de har store udfordringer med at holde tænderne rene, siger formand for Dansk Tandplejerforening, Elisabeth Gregersen.

Tænder nedprioriteres

Ifølge Mikkel Gottlieb er ældres tandsundhed et følsomt og til tider tabubelagt område, der ofte nedprioriteres i forhold til den generelle pleje.

Det skyldes bl.a., at man som medarbejder bryder intimsfæren ved at hjælpe med tandbørstning.

For Emilie Nørregaard er det vigtigt at understrege, at dårlig tandhygiejne ikke kun handler om huller i tænderne.

- Det handler også om, at dårlig tandsundhed kan give sygdomme og infektioner i resten af kroppen og underernæring, fordi den ældre har svært ved at tygge maden. Desuden kan man undgå hospitalsindlæggelser, hvis ældre i højere grad får børstet tænder, siger hun.

Plejehjemsansatte i mesterlære

Målet med projektet er at opkvalificere plejepersonalet, så de er tilstrækkelig rustet til at hjælpe de ældre med at få børstet tænder.

Opkvalificeringen vil bestå dels af undervisningslektioner i plenum og dels af ”praksislære lektioner”, en slags mesterlæremetoden, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det. Derudfra kan tandplejeren med sin faglighed bistå den plejehjemsansatte, hvor der er behov for sparring

- Tandplejerne er den faggruppe, som har kvalifikationerne til at gå ind og undervise samt understøtte henholdsvis den ansatte på plejecentret såvel som den ældre, når det kommer til renhold af mund og tænder, siger Elisabeth Gregersen fra Dansk Tandplejerforening.

Samarbejdet mellem tandplejere og frontpersonale er med andre ord helt afgørende for projektets succes.

- Frontpersonalet skal have gode råd og nogle OBS-punkter, så de ved, hvornår de selv kan løse problemet, og hvornår de har brug for at tilkalde assistance udefra, siger Emilie Nørregaard.

Under selve undervisningsforløbet/mesterlæren er det desuden planen at optage film og video, som medarbejderne på plejecentrene senere kan anvende i deres arbejde.

Inspiration fra København

Efter planen skal plejecentre i to-tre kommuner deltage i projektet. På disse plejecentre vil beboernes tandsundhed bliver målt før og efter uddannelsen af medarbejderne.

Projektleder i KL, Mikkel Gottlieb, håber, at indsatsen vil vise, at ældres tandsundhed kan forbedres gennem et succesfuldt tværfagligt samarbejde mellem plejehjemsansatte og tandplejere.

Et lignende projekt fra Københavns Kommune har i hvert fald vist positive resultater.

- Tandsundheden blev i flere tilfælde forbedret med helt op til 90 procent. Derfor har Københavns Kommune nu valgt at gøre en indsats på alle plejehjem, siger han.

Projektet ventes afsluttet i begyndelsen af 2018. Der vil løbende komme artikler fra projektet her på vpt.dk.

Om projekt Ældre og Tandsundhed
Fremfærd ÆLdre logo

Projektet har til formål at uddanne og opkvalificere personalet på landets plejecentre, så det er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre på lige fod med alle andre borgere har behov for.

Opkvalificeringen består dels af undervisningslektioner i plenum og dels sidemandsoplæring, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det og om der er noget, der skal ændres.

Projektet er et samarbejde under Fremfærd Ældre og gennemføres i samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere.