Se filmen: Sådan arbejder faggrupper sammen om at styrke ældres tandsundhed

På Gødvad Plejecenter i Silkeborg har man øget tandsundheden blandt de ældre gennem kompetenceudvikling af medarbejderne. Hør om samarbejdet mellem tandplejere og omsorgspersonale som led i et Fremfærd-projekt.

Af Irene Aya Schou 08/01/2019

Sammen med Assens og Horsens har Silkeborg Kommune været en del af et Fremfærd-projekt, der har til formål at opkvalificere personalet på udvalgte plejecentre, så de kan varetage opgaven med bl.a. tandbørstningen overfor de ældre beboere. 

De samlede data viser, at der er sket en markant forbedring af tandsundheden blandt de borgere, der har deltaget i projektet, bl.a. er der sket et markant fald i antallet af borgere med plak på deres naturlige tænder.

Se filmen og få mere at vide om, hvordan målrettet undervisning og tværfagligt samarbejde gør en forskel for de ældres tandstatus.

Læs mere om projektet

Om projekt Ældre og Tandsundhed
Fremfærd ÆLdre logo

Projektet har til formål at uddanne og opkvalificere personalet på landets plejecentre, så det er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre på lige fod med alle andre borgere har behov for.

Opkvalificeringen består dels af undervisningslektioner i plenum og dels sidemandsoplæring, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det og om der er noget, der skal ændres.

Projektet er et samarbejde under Fremfærd Ældre og gennemføres i samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Få mere at vide om projektet

Vil du vide mere om projektet eller ønsker du det undervisningsmateriale, der er udarbejdet, så kontakt Danske Tandplejere på info@dansktp.dk