ældre og tandsundhed

Kommuner opprioriterer ældres tandsundhed gennem tværfaglig indsats

Horsens Kommune har ansat en tandplejer, der kører rundt mellem plejeenheder og opkvalificerer personalet. Også i Silkeborg Kommune er samarbejdet mellem tandplejer og frontpersonale sat i system til gavn for borgerne.

Af Irene Aya Schou 03/03/2020
Fremfærd

Uden en velfungerende mund er det svært at spise og drikke. Med store plakbelægninger på tænderne er det svært at smage maden. Uden en god gang daglig tandbørstning er risikoen for betændelsestilstande overalt i kroppen stor.

Mange ældre på landets plejecentre oplever et markant fald i tandsundheden, når de ikke længere selv evner at børste tænder. Men sådan behøver det ikke at være.  

Tænder er del af grundlæggende pleje

I Horsens Kommune kan alle beboere i kommunens plejeboliger forvente en god tand- og mundhygiejne. 

Tænder er nemlig en naturlig del af den grundlæggende pleje og borgernes trivsel på linje med sund kost og motion, lyder det fra kommunen, der sidste år ansatte en tandplejer 30 timer ugentligt til at køre rundt og undervise frontpersonalet på samtlige pleje og demensenheder.

Ansættelsen betyder, at hver plejebolig- og demensenhed sidste år fik besøg af tandplejeren 10 dage om året. De dage blev brugt på at opkvalificere plejepersonalet, så de er tilstrækkelig rustet til at hjælpe de ældre med at få børstet tænder.

- Tandplejeren kan hjælpe med tips og tricks bl.a. i forhold til demente borgere, hvor det kan være svært at komme til at børste tænder. De laver baseline-målinger sammen med personalet og styrker frontmedarbejderne i at kunne bruge de nye kompetencer sammen med beboerne gennem følgedage, siger Lone Nygaard Boysen, der er sundhedscenterleder i Horsens Kommune og øverste leder for godt 700 medarbejdere.

Data dokumenterer gode resultater

Opprioriteringen af de ældres tandsundhed kommer efter, at Horsens Kommune sammen med Silkeborg og Assens har deltaget i et Fremfærd-projekt om ældre og tandsundhed.

Projektet dokumenterer, at man ved at lave en systematisk indsats i forhold til ældres mundhygiejne kan skabe store forbedringer af tandsundhed bl.a. i form af mindre plak på tænderne og mindre tandkødsbetændelse. 

De resultater var så gode, at man i Horsens Kommune ikke var i tvivl om, at indsatsen skulle fortsætte.

- Vi ønskede at fastholde de gode resultater, og baseline-målinger viser, at det er lykkedes. Vi har rigtig flotte data, i forhold til de parametre vi måler på bl.a. renhed af proteser, tandkødsblødninger og plakbelægninger, siger Lone Nygaard Boysen.    

Se filmen: Sådan arbejder faggrupper sammen om at styrke ældres tandsundhed

God mundhygiejne sparer indlæggelser

Også i Silkeborg Kommune har man valgt fortsat at opprioritere de ældres tandsundhed som følge af Fremfærd-projektet, hvor to plejecentre i kommunen, Gødvad og Toftevang, deltog.

Det fortæller tandplejer Ulla Brita Nilson, der netop har været ude og undervise frontpersonalet på kommunens største plejecenter med knap 100 beboere, Marienlund.

- Planen er, at alle kommunens plejecentre skal have besøg. Alle borgere skal have en mundplejeplan, og alle medarbejdere, der passer borgeren, skal vide, hvordan de kan hjælpe borgeren bedst muligt til god mundpleje, siger hun.

Ifølge Ulla Brita Nilson er den tid, der bruges på undervisning og mundplejeplan rigtig godt givet ud.

- God mundhygiejne kan spare mange indlæggelser. Jeg har en borger, der har KOL og som de sidste par år har haft lungebetændelse rigtig tit. Men efter, at han får børste rent hver eneste dag, har han ikke haft lungebetændelse, siger hun.

Undersøgelser viser, at godt 10 procent af alle indlæggelser for lungebetændelser blandt ældre, der bor på plejehjem, skyldes dårlig mundhygiejne.

Stor interesse for undervisningsmateriale

Også hos Danske Tandplejere oplever man kommunernes interesse for ældres tandsundhed.

På baggrund af Fremfærd-projektet er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Det materiale har tandplejere i 15-20 danske og norske kommuner vist interesse for at bruge, oplyser Danske Tandplejere, der gennemførte Fremfærd-projektet i samarbejde med KL og Sundhedskartellet.

Der er et behov for grundlæggende viden om, at mundhygiejne er en del af plejeopgaven. Her er der behov for, at der i alle kommuner tilknyttes en tandfaglig person, der underviser plejepersonalet og holder tæt kontakt til plejecentre og hjemmeplejen, siger formand for Danske Tandplejere, Elisabeth Gregersen.

Efterlyser mere forskning om mundhygiejne

Hun efterlyser forskning i, hvad tand- og mundsundhed betyder for ældres livskvalitet, antallet af indlæggelser og infektioner.  

- Alle siger: 'Vi børster tænder på ældre borgere', men der er ingen, der har målt på det, bortset fra Fremfærd. Munden er indgangen til kroppen, og hvis vi har ondt i tænderne og en tør mundhule, kan vi ikke spise ordentligt, og infektioner i munden går direkte i blodet. Men tandpleje på ældre borgere skal gøres ordentligt. Man skal hellere børste tænderne grundigt på borgeren én gang om dagen end to gange dårligt, siger hun.

LÆS OGSÅ: Projekt dokumenterer forbedret tandsundhed: Tværfaglig indsats betaler sig

Mindre plak giver mere appetit på maden

I Horsens Kommune er Lone Nygaard Boysen ikke i tvivl om, at det betaler sig at satse på god mundhygiejne hos de ældre.

- God tandsundhed hænger sammen med ernæringsindsatsen, tygge-synke problematikker og hele æstetikken omkring at kunne nyde maden. Som en borger sagde: 'Nu kan jeg pludselig smage maden, fordi jeg ikke har plak på tænderne.'

I 2020 har Horsens Kommune valgt, at den 'den mobile tandplejer' kommer ud på hver plejeenhed fire dage om året - én dag i hvert kvartal. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Social- og sundhedsassistent Lone Holgaard (tv) hilser på i tandplejer Ulla Brita Nilson. De arbejder begge i Silkeborg Kommune og var begge med i Fremfærd-projektet 'Ældre og tandsundhed'.

Få materiale til undervisningsbrug:

På baggrund af projektet er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Materialet kan fås ved at kontakte Danske Tandplejere på info@dansktp.dk

 

Om projekt Ældre og Tandsundhed
Fremfærd ÆLdre logo

Projektet har til formål at uddanne og opkvalificere personalet på landets plejecentre, så det er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre på lige fod med alle andre borgere har behov for.

Opkvalificeringen består dels af undervisningslektioner i plenum og dels sidemandsoplæring, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det og om der er noget, der skal ændres.

Projektet er et samarbejde under Fremfærd Ældre og gennemføres i samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere.

Hvad er en baseline-måling?

En måling, der foretages i starten af en indsats og igen ved afslutningen for at se, om indsatsen har haft en effekt.

I Horsens Kommune har man lavet målinger på følgende fire parametre: 

  • Plakbelægninger
  • Slimhindernes tilstand
  • Tandkødsblødninger
  • Renheden af proteser

Ud for hvert punkt noteres, om tilstanden er god, rimelig eller dårlig.