helikopter

Sådan har vi lært at hæve os op i den faglige helikopter

Medarbejdere på et plejecenter i Randers Kommune samt kommunens tværfaglige natgruppe har i et SPARK-forløb fået skilt det følelsesmæssige fra det faglige. Løsningen var at sætte mål for kerneopgaven.

Af Irene Aya Schou 13/08/2018

Kerneopgaven har været i centrum i et forløb, som to TRIO'er i Randers Kommune under samme ledelse har gennemført med SPARK-konsulent Karin Thomassen. Forløbet har varet i ni måneder, hvor Karin Thomassen har mødtes med TRIO'erne fire gange.

Forandringsønske

Allerede på første møde fandt de to TRIO'er frem til det forandringsønske, de ønskede at arbejde med i SPARK-forløbet:

"TRIO ønsker at arbejde hen imod, at alle kolleger formår at hæve sig op i den faglige helikopter".

De to TRIO'er, der repræsenterer henholdsvis medarbejdere på plejecentret Aldershvile og Natholdet Randers Nord, der dækker otte plejecentre med 585 beboere, har haft udfordringer med at blive på opgaven og ikke være så meget i følelserne. Nu skulle fokus være på faglighed - og mindre på relationer.

- Vi ønskede at få mere struktur og retning på vores arbejde. Alt for ofte løber møder af sporet og bliver til snak uden handling, hvor egne private følelser fylder. Vi havde brug for at minde hinanden om, hvorfor vi går på arbejde, siger Merethe Jacobsen, der er leder for både Aldershvile og Natholdet, hvor nattevagter er fast tilknyttet de enkelte centre og flyttes efter behov for kompetencer.

Løsning

Fokus gennem hele forløbet har været på kerneopgaven, og TRIO for Aldershvile har lavet kerneopgaveproces med deres kolleger og brugt flere dialogværktøjer til dette arbejde.

De har bl.a. diskuteret, hvornår de leverer under standard, og hvornår de leverer over standard, og hvad forskellen er på en kerneydelse og en kerneopgave. Denne proces har givet medarbejderne viden om, hvor forskelligt de tænker og agerer, selvom de alle vil borgeren det bedste.

- Én medarbejder kan opfatte noget som en kan-opgave, mens det i andres øjne er en skal-opgave. Vi har en ung borger, der går meget op i at se pæn ud. Hun vil gerne have barberet ben, fordi det giver hende livskvalitet. I dette tilfælde er det en skal-opgave, siger Kate Schuster, social- og sundhedsassistent på Ældrecentret Aldershvile og TR for FOA-gruppen.

Hun er glad for, at hun som en del af en TRIO er blevet klædt på til at styrke dialogen med medarbejderne. På ét personalemøde kørte hun i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten en kerneopgaveproces med alle kolleger.

- Det gav god mening først at blive præsenteret for kerneopgaven af Karin og selv skulle arbejde med emnet i TRIO'en og så gå tilbage til Karin og gennemgå det, og først derefter præsentere det for kollegerne, siger hun.

Se faktaboks til højre, hvis du gerne vil have inspiration til øvelser til en kerneopgaveproces.

Særlige udfordringer

TRIO for natholdet har oplevet lidt udfordringer ved samme kerneopgaveproces, men vil nu inddrage TRIO-kollegerne fra Aldershvile til at hjælpe dem videre.

I natgruppen er man udfordret af meget alene-arbejde og fjernledelse. Selvom medarbejderne hver nat skyper med hinanden, er det sværere at få fælles fodslag, fortæller Kjell Vindevoghel, der er arbejdsmiljørepræsentant på Natholdet i Randers Nord.   

 - Kommunikationen er svær, fordi vi sidder så mange forskellige steder. Samtidig er vi mange faggrupper. Her er det en stor hjælp, at vi har været to TRIO-grupper med i projektet. TR og jeg fra natgruppen har allerede snakket med én i den anden gruppe om, hvad de har gjort, og hvordan de er kommet videre. Det har været en stor hjælp, siger Kjell Vindevoghel, der som socialpædagog har oplevet, at det kan skabe uro i krogene, når en ny faggruppe gør sin entre.

Planche over hele forløbet

Resultat

Hvor der tidligere var mange følelser og synsninger i spil på personalemøderne, har fagligheden fået et gevaldigt spark bagi som følge af forløbet, der har været godt tilrettelagt og med plads til alle, mener leder Merethe Jacobsen.

- Vi har fået et fælles fokus på, hvorfor vi er her, og vi kan fået skabt en kultur, hvor borgeren er i centrum, og hvor vi kan sige ting til hinanden og være uenige uden, at vi tager det personligt. Så længe sagen er i centrum, er det ufarligt. Så er der ingen skyld og skam, siger hun.

Kate Schuster har som TR fået nogle værktøjer, hun kan bruge i arbejdet med kerneopgaven

- Vi har fået et fælles mål og dialoger om, hvad der er bedst for borgeren. Det er rigtig vigtigt med løbende dialog, for vi kommer alle med forskellige værdier og forskellige menneskesyn, siger hun.

Fordelen ved at arbejde med to TRIO'er samtidig:

Normalt arbejder SPARK med lokal-MED eller TRIO på én arbejdsplads. Men hvis en gruppe af arbejdspladser ønsker at arbejde med en fælles indsats inden for samme tema, kan SPARK give støtte til flere lokal-MED/TRIO samtidigt.

Det ønskede man i Randers Kommune, hvor Merethe Jacobsen er leder for både Ældrecenter Aldershvile og Natholdet Randers Nord, hvor sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, en fysioterapeut og to socialpædagoger dækker otte plejecentre med 585 beboere.

TRIO for natholdet har gennemført den samme kerneopgaveproces som dagholdet på Aldershvile, men har oplevet lidt udfordringer ved processen. De har nu inddraget TRIO-kollegerne fra dagholdet til at hjælpe dem videre.

Det er et godt eksempel på, at selv om medarbejdere er ansat på samme arbejdsplads, kan der være stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre for TRIO i forhold til proces, når det handler om dagvagt og nattevagt.

Merethe Jacobsen opfordrer andre arbejdspladser og kommuner til at søge SPARK-støtte til en indsats på tværs af flere arbejdspladser.

- Selvom processen gik bedre på dagholdet end på natholdet, er vi alle blevet meget klogere på opgaven. Og den viden kan vi dele med hinanden, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Det siger konsulenten:
Karin

På Aldershvile er dagteamet virkelig kommet i mål med det, de ville. Medarbejderne har fået gang i en god kommunikation, og TRIO har lært meget ved at køre kerneopgaveproces med medarbejderne. De har været optaget af at arbejde med forventninger og standarder og finde konsensus omkring, hvor lang tid, tingene skal tage.

En sådan forventningsafstemning er god for nye ansatte, men den er også god for alle andre i forhold til at vide: Nu har jeg løst min opgave godt nok. 

På natholdet er de godt på vej og skal til at køre kerneopgaveproces, hvor de trækker på TRIO-kollegerne fra dagholdet til at hjælpe. Det er rigtig interessant, at én TRIO på den måde kan hjælpe en anden TRIO, og at man sætter fokus på forskelle og ligheder på dag- og nathold på plejecentrene. Det er en udfordring med bl.a. fjernledelse om natten, og her er det vigtigt at tale om: Hvad kræver det at være ansat i natarbejde, og hvilke forventninger kan man have både fra medarbejder og leders side? Måske er det noget, der skal undersøges nærmere. 

SPARK menu