Sådan fungerer MED-systemet – fra idé til udførelse

Følg en konkret sag gennem MED-systemet, og forstå centrale begreber i ny film.

Af Sine Molbæk-Steensig 30/11/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvad sker der egentlig, når en sag skal behandles i MED-systemet i kommunerne? I hvilket MED-udvalg skal sagen behandles? Hvad betyder ’Information og drøftelse’? Hvad er formålet med drøftelsen, og hvem skal inddrages som bagland? Hvad sker der før, under og efter mødet?

Se den nye film fra KL og Forhandlingsfællesskabet, der følger en konkret sags vej gennem MED-systemet og forklarer de centrale begreber på 5 minutter.

Følg en sag gennem MED-systemet

Filmen tager udgangspunkt i et eksempel, hvor en kommune oplever, at antallet af ældre stiger i flere af kommunens distrikter, og ledelsen derfor overvejer, om man skal ændre strukturen på Ældre- og Sundhedsområdet for at sikre en fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen.

En ny struktur vil påvirke både arbejds- og samarbejdsforhold, og derfor skal sagen behandles i MED-udvalget, inden direktøren skriver en indstilling til politikerne med forslag til en ny struktur.

Filmen viser sagens behandling i MED-systemet fra direktørens overvejelser om forslag til ny struktur til implementering af politikernes beslutning.

Klar besked om samarbejdet i MED-systemet
Bliv klogere på MED-systemet
Download filmen

Vil I bruge filmen i MED-sammenhænge eller på jeres intranet?

Download filmen