MED-håndbog 2021 for kommunerne

MED-håndbog for kommunerne 2021

Download MED-håndbogen og find regler og vejledninger om samarbejdet mellem medarbejderrepræsentanter og ledere i kommunernes MED-system.

Af Sine Molbæk-Steensig 11/01/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

KL og Forhandlingsfællesskabet har sammen udgivet en revideret udgave af MED-håndbogen, som indeholder rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse og dermed en beskrivelse af de rammer, som medarbejderrepræsentanter og ledere samarbejder under i kommunernes medindflydelsessystem. MED-håndbogen er en revideret version af KL og Forhandlingsfællesskabets MED-håndbog fra 2015.

I MED-håndbogen, er der foretaget mindre tilpasninger som følge af reguleringen af AKUT og UTK- og UTF-midlerne ved OK-21 samt ændring af valggruppernes navne. I forordet på s. 4 findes en liste over de aktuelle ændringer.

I håndbogen kan du finde rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse, du kan finde protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse, og du kan læse vejledninger til teksterne. Vejledningerne er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet i fællesskab.

Overblik over MED-håndbog 2021:

  • Forordet i MED-håndbogen 2021 opridser de ændringer, der er sket i forhold til MED-håndbogen fra 2015.
  • Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse  
  • Kapitel 1:  Rammeaftalens område, formål m.v.
  • Kapitel 2:  Medindflydelse og medbestemmelse, herunder reglerne om information og drøftelse og om retningslinjer
  • Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter
  • Kapitel 4: De centrale parter – opgaver og kompetencer
  • Kapitel 5: Aftalens ikrafttræden
  • Protokollater og bilag til rammeaftalen
Læs MED-håndbogen 2021
Fakta om MED-håndbogen

Hvad er MED-håndbogen?
MED-håndbogen samler regler og vejledning til det fælles arbejde mellem medarbejderrepræsentanter og ledere i medindflydelsessystemet i kommunerne.  Den bygger på de aftaler om samarbejdet, som er aftalt mellem de centrale parter ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Hvem står bag den?
De centrale parter KL og Forhandlingsfællesskabet

Hvem er den relevant for?
Ledere, tillidsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanter/ medarbejderrepræsentanter, sekretærer for MED-udvalg mv. 

Hvordan finder jeg ud af, hvad der er blevet ændret siden sidste udgave?
Ændringerne er ridset op i bogens forord på side 4.