Kerneopgaven er i udvikling, og medarbejdernes kompetencer skal følge med.

Kompetenceudvikling og kerneopgaven

Kerneopgaven er i udvikling, og medarbejdernes kompetencer skal følge med. Men hvilke kompetencer skal man mestre for at kunne lykkes med kerneopgaven?

Af Irene Aya Schou 26/05/2016

Alle vil gerne have kompetente medarbejdere, der kan klare fremtidens udfordringer - i en tid, hvor velfærden er presset og kerneopgaven under forandring. Men hvad skal der til for at stå bedst muligt rustet til fremtiden?

For at kunne besvare det spørgsmål er det nødvendigt at definere, hvad kerneopgaven er. Kerneopgaven er et relativt nyt begreb, der gør op med ydelsesbegrebet og ideen om, at hvis bare hver faggruppe løser sine opgaver, så ender det bedst muligt for den enkelte borger.

Skab værdi for borgeren

Kerneopgaven handler om at skabe værdi for borgeren og finde de bedste løsninger. Derfor er en vigtig kompetence at have fokus på den værdi, man skaber for borgeren og med borgeren. For aktive og selvhjulpne borgere er en ressource, der skal tænkes ind.

Det stiller helt nye krav til velfærdsstatens frontløbere end tidligere og kræver bl.a. nysgerrighed og evne til at indgå relationer og arbejde tværfagligt. Facilitering af processer, hvor mange aktører indgår, bliver et nøglebegreb. Det samme gælder evnen til at kunne afkode og aflæse borgerens individuelle behov og livssituation.

Fremtidens medarbejder er ikke uden faglighed. Tværtimod skal fagligheden være så rodfæstet, at man tør give slip engang imellem og fokusere på processen fremfor resultatet.

Koblingskompetence

Begrebet koblingskompetencer, hvis præcise betydning i øjeblikket afdækkes i et Fremfærd-projekt - beskriver til en vis grad denne nye kompetence.

Den handler om at blive tydeligere på, hvad egen faglighed har af betydning for løsningen af kerneopgaven og at kunne koble denne faglighed med andre fagligheder igen med kerneopgaven i fokus.

I fremtiden hedder det ikke: ”Jeg vasker bare gulv” men derimod:  "Jeg gør rent på skolen og bidrager derigennem til at sikre et godt læringsmiljø for børnene". Alle skal kunne arbejde tværfagligt og bidrage til kerneopgaven.

MED-udvalg og kerneopgaven

I Frederiksberg Kommune har medarbejdere og ledere på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet sat sig for at undersøge, hvilke kompetencer og forudsætninger, der er nødvendige for at kunne lykkes med kerneopgaven.

Efter godt to års arbejde kom parterne i Område MED frem til følgende fem punkter:

  • Kunne spotte og forløse borgerens ressourcer
  • Kunne stille sin faglighed til rådighed for andre
  • Tage borgeren alvorligt og tilrettelægge det bedste forløb for borgeren
  • Kunne tænke ”ind i boksen” og bevare fokus på kerneopgaven, når man løser daglige opgaver
  • Kunne afslutte arbejdsopgaver og afvikle de opgaver, hvor effekten udebliver

Tanken er, at kompetencelisten bl.a. skal bruges i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og ved MUS-samtalen til at vurdere, hvilke kompetencer, man som medarbejder allerede har og hvilke, man skal arbejde med.

Det er vigtigt at pointere, at uanset hvilken kompetenceudvikling, der er behov for, er det afgørende, at man forholder sig til, hvordan de nye kompetencer skal anvendes, og hvorfor de er vigtige ift. kerneopgaven.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Lav dit eget MUS-skema

I MUS-automaten finder du en lang række spørgsmål, som er velegnede til en medarbejderudviklingssamtale.
Du kan danne dit eget MUS-skema ved at vælge de spørgsmål, som du ønsker at bruge i samtalen med dine medarbejdere.
Gå til MUS-automaten her.