Kompetenceudvikling handler om at øge sine evner inden for sit arbejde over en længere periode.

Hvad er kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling handler om at øge sine evner inden for sit arbejde over en længere periode. Læs mere om, hvad begrebet dækker, og hvordan du afklarer dine faglige og personlige kompetencer.

Af Kompetencernes ABC 25/05/2015

Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre. Det kan være alt lige fra en kort sidemandsoplæring til en masteruddannelse på et universitet. Det afgørende er, at man øger sin viden og færdigheder over tid, og at disse nye kompetencer kommer aktivt i spil.

Løbende kompetenceudvikling er en forudsætning for en effektiv varetagelse af opgaverne på din arbejdsplads med høj kvalitet og en fortsat udvikling af arbejdspladsen. Kompetenceudvikling er samtidig en mulighed for, at du kan udvikle dig og sikre din værdi på et arbejdsmarked i stadig forandring.

Viden er ikke i samme grad som tidligere langtidsholdbar, og én grundlæggende uddannelse er ikke tilstrækkelig for et livslangt forløb på arbejdsmarkedet. Derfor er løbende kompetenceudvikling et must.  

Strategiske målsætninger

Når du skal i gang med kompetenceudvikling, er det vigtigt, at du og din leder har forholdt jer til, hvilke konkrete mål, der er med i forløbet i forhold til dine arbejdsopgaver og arbejdspladsens opgaver - og strategiske målsætninger generelt set. Det kan også være, du selv har særlige ønsker til din udvikling, der udover at bidrage til opfyldelsen af arbejdspladsens målsætninger, også styrker dig selv i en retning, som er vigtig og motiverende for dig.

Er du leder, giver arbejdet med kompetenceudvikling mulighed for at få et overblik over dine medarbejderes kompetencer og sætte system i udviklingen af kompetencerne. Det er en anledning til at sikre, at der er sammenhæng mellem arbejdspladsens overordnede mål, de opgaver medarbejderen skal løse og medarbejderens kompetencer til det.

Kompetenceudvikling kan samtidig bidrage til arbejdet med at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. Mange medarbejdere forventer i dag af deres arbejdsplads, at den giver dem gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Hvad er kompetenceafklaring?

Kompetenceafklaring er en afklaring af dine faglige og personlige kompetencer: Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Hvad er mine ønsker til fremtidigt jobindhold?

Det behøver hverken at være svært eller tidskrævende at afklare sine kompetencer. Når det alligevel er en udfordring for mange, skyldes det, at vi ikke er vant til det. Vi har derfor ikke et sprog for det. Vi kan nemt fortælle om vores arbejdsopgaver i stil med: ”Jeg arbejder på et projekt, hvor vi…” eller ”jeg holdt i dag møde med en borger, der…”.

Det er straks sværere at oversætte sine arbejdsopgaver til faglige og personlige kompetencer. Kompetenceafklaring handler netop om at afdække kompetencer i stedet for at opliste arbejdsopgaver, da en sådan liste let bliver uoverskuelig. Desuden siger en beskrivelse af opgaver ikke noget om, hvad du er særligt god til eller trives særligt godt med på arbejdspladsen.

På linket nedenfor finder du øvelser til kompetenceafklaring, der understøtter processen med at oversætte arbejdsopgaver til kompetencer. Øvelserne kan bruges af både ledere og medarbejdere.

LÆS MERE    

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Lav dit eget MUS-skema

I MUS-automaten finder du en lang række spørgsmål, som er velegnede til en medarbejderudviklingssamtale.
Du kan danne dit eget MUS-skema ved at vælge de spørgsmål, som du ønsker at bruge i samtalen med dine medarbejdere.
Gå til MUS-automaten her.