Louise Thule

Webinar om faglig ledelse i ældreplejen

Er du leder i ældreplejen, eller interesserer du dig for faglig ledelse på ældreområdet, kan du få nye input på et gratis webinar.

Af Fremfærd 31/10/2022
KL

Faglig ledelse er med til at udvikle arbejdspladsens faglige resultater og løsning af kerneopgaverne. Det er der brug for i en tid, hvor ældreplejen står overfor store forandringer og en stigende kompleksitet i opgaveløsningen.

Derfor afholder KL et webinar om faglig ledelse i ældreplejen torsdag den 3. november kl. 8.00-9.00 i anledningen af Ledelsesugen.

Erfaringer fra tre kommuner

På webinaret vil en række faglig oplæg sætte fokus på faglig ledelse i ældreplejen. Oplægsholdere er:

  • Ledelse i fremtidens ældrepleje v. Rolf Dalsgaard, direktør for Social & Sundhed i Haderslev Kommune, og Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering
  • Sundheds- og omsorgschef Nicolai Kjems, Frederiksberg Kommune, vil give sit bud på, hvorfor faglig ledelse i ældreplejen er vigtigt, og hvad det kan bidrage med i løsning af kerneopgaven
  • Fokus på faglig ledelse i Horsens Kommune v. Charlotte Gjørup, Sundheds- og ældrechef
  • Bibi Asklund, chefkonsulent Komponent, taler om de særlige ledelsesudfordringer, der er, når man er leder på sundhedsområdet

Webinaret kan tilgås via dette link: https://vimeo.com/event/2505178/0c830cda6a

Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.

Billedtekst

Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune, fortæller på webinaret om 'ledelse i fremtidens ældrepleje' på baggrund af erfaringer med Haderslevs arbejde med Buurtzorgmodellen og selvstyrende teams. Billedet er fra Ældretopmødet 2021.

Download "God faglig ledelse i ældreplejen"