Sønderborg: Organisatorisk mod styrker den faglige ledelse

Frauke Tækker, distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen i Sydals, Sønderborg Kommune, fortæller, hvordan man arbejder med faglig ledelse, bl.a. ved at ændre strukturen i Hjemme- og Sygeplejen.

Af Irene Aya Schou 24/09/2021
Fremfærd

Faglig ledelse kalder på mod til nytænkning og organisatorisk risikovillighed.

Det ved man i Sønderborg Kommune, hvor man har sammenlagt hjemmepleje og sygepleje. Det er sket med det formål at øge det tværfaglige samarbejde og få mere sammenhængende borgerforløb.

- Vi har endevendt den måde, vi arbejder sammen på, og vi har gjort det sammen med vores medarbejdere, siger Frauke Tækker, der er distriktsleder i Hjemme- og Sygeplejen i Sydals, Sønderborg Kommune.

Vi tror på, at vores medarbejders arbejdsglæde handler om faglighed

Distriktsledere mødes om faglig ledelse

Tidligere var medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen opdelt i hver sin silo, men sådan er det ikke længere. Det har været en lang proces, forklarer Frauke Tækker.

- Vi har arbejdet med, hvordan vores mødestruktur skal se ud, hvordan planlægningsteamet skal arbejde, hvordan vi koordinerer omkring borgeren - og hele tiden med fokus på kerneopgaven, nemlig borgerens bedste, siger hun. 

I Sønderborg Kommune forsøger man at ændre kulturen i ældreplejen ved at ændre hele strukturen. Også på ledelsesplan er strukturen ændret, så alle distriktsledere med jævne mellemrum mødes for at tale faglig ledelse med udgangspunkt i kerneopgaven.

Arbejdsglæde handler om faglighed 

Også mødestrukturen for medarbejderne er ændret for at få mere fokus på kerneopgaven. Der har lavet små, tværfaglige borgerteams, hvor der er en fast kontaktsygeplejerske. Hver morgen holder borgerteamet 'vagtstartsmøde' og drøfter problemstillinger hos de borgere, der er i teamets grafiske område, forklarer Frauke Tækker.

Hun oplever, at ændringerne betyder, at borgerne hurtigere får den støtte og hjælp, de har behov for. Hun oplever også, at kendskabet til hinandens fagligheder og kompetencer øges.

- Vi tror på, at vores medarbejders arbejdsglæde handler om faglighed. Når de bliver stolte af deres job, og de virkelig bliver hørt i forhold til faglighed, så kan de bedst kan løse kerneopgaven, siger hun.

Pejlemærker for faglig ledelse

Arbejdet i Sønderborg Kommune er udtryk for god faglig ledelse, mener forsker Thorbjørn Fejerskov, der er en del af Fremfærd-projektet "Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet."

- Når jeg snakker med Frauke og hendes kollegaer, så hører jeg nogle dragende fortællinger om, hvorledes de forsøger at arbejde inden for et andet mindsæt, tænke kreativt og bygge videre på hinandens ideer, uanset hvem der kommer med dem, siger han.

Thorbjørn Fejerskov har interviewet knap 100 ledere og medarbejdere i 12 kommuner og er sammen med projektledelsen ved at lægge sidste hånd på en række pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet.

Én af pejlemærkerne handler om organisatorisk mod - modet til at håndtere den stigende kompleksitet ved at finde nye måder at løse opgaverne på.

- Faglig ledelse handler bl.a. om at være nytænkende og fleksible i løsningerne og tænke i andre typer af samarbejde og inddragelse af flere fagprofessionelle. Og det med at tænke nyt og fleksibelt, har man i den grad gjort i Sønderborg Kommune. Det er modigt, når såvel ledere som medarbejdere sammen bevæger sig ind i det ukendte for at kunne skabe bede kvalitet for og sammen med borgeren, siger forsker Thorbjørn Fejerskov.  

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektledelse: KL, FOA og Sundhedskartellet