sosu-hjælper

Styrk fokus på social- og sundhedshjælpere samt faget

FOA og KL vil skabe udviklingsmuligheder og karriereveje på ældreområdet og inviterer derfor til dialogdage i tre byer til maj.

Af Irene Aya Schou 14/03/2023
FOA,
KL

Vær med til at fremme udviklingsmuligheder og karriereveje for social- og sundhedshjælpere og deltag i en 'dialogdag' i enten København, Aarhus eller Odense til maj 2023.

Social- og sundhedshjælpere er en afgørende medarbejdergruppe på ældreområdet. Derfor sætter KL og FOA sammen fokus på fagets muligheder, når de inviterer til dialogdage med medarbejdere og ledere.

Datoer og lokationer:
 • Odense: FOA Odense. Mandag d. 8. maj 2023, kl. 9.30-15.00

 • Aarhus: FOA Århus. Onsdag d. 10. maj 2023, kl. 9.30-15.00

 • København: KL-Huset. Tirsdag d. 16. maj 2023, kl. 9.30-15.00

På dagen får I mulighed for at dele jeres erfaringer om fagets muligheder, og de behov, I oplever – og I vil få inspiration med hjem til, hvordan I kan arbejde videre med udvikling af kompetencer og faglige styrker.

Dialogdagene har til formål at afdække behovet for faglig kompetenceudvikling blandt social- og sundhedshjælpere og ledere – både nu og på sigt.

Det får I ud af at deltage:

 • Være med til at præge den faglige udvikling for social- og sundhedshjælpere
   
 • Fortælle om jeres behov for kompetenceudvikling
   
 • Udveksle gode erfaringer med andre social- og sundhedshjælpere og ledere
   
 • Få inspiration til hvordan I kan styrke arbejdet med faglig udvikling hos jer
Tilmelding;

Tilmelding gennemføres af en leder, der skal tilmelde sig sammen med 1-3 social- og sundhedshjælpere. Der er kun 50 pladser til hvert dialogmøde, så tilmeld jer gerne hurtigt.

Tilmeldingsfrist er 21. april 2023

Få invitationen her

Baggrund for dialogdage

Dialogdagene udspringer af et projekt mellem FOA og KL, der har til formål at styrke fokus på social- og sundhedshjælperfaget samt indholdet i faget med henblik på, at flere social- og sundhedshjælpere får lyst til at blive og udvikle sig inden for faget.

En del af projektet vil handle om at indsamle fælles viden om social- og sundhedshjælpere, herunder afdækning af viden om opgaver, kompetencer, karrieremuligheder samt fremadrettede kompetencebehov.

Synliggøre muligheder for tilskud

En anden del af projektet vil handle om at synliggøres eksisterende udviklings- og karrieremuligheder for social- og sundhedshjælpere samt synliggøre de økonomiske muligheder for tilskud til kompetenceudvikling bl.a. gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Baggrunden for projektet er, at kommunerne skal yde mere behandling i borgernes eget hjem end tidligere, og at der skal ydes pleje og omsorg for flere borgere med mere komplekse sygdomsbilleder. Det stiller nye krav til kompetencer, og her spiller social- og sundhedshjælpere en central rolle for, at kommunerne kan levere den ønskede indsats på ældre- og sundhedsområdet.

Kort om projektet:

Projektet Styrkelse af social- og sundhedshjælpere samt faget” har til formål at styrke fokus på social- og sundhedshjælperfaget samt indholdet i faget med henblik på, at flere social- og sundhedshjælpere får lyst til at blive og udvikle sig inden for faget. Derudover har projektet til formål at synliggøre eksisterende udviklings- og karrieremuligheder.

Projektet blev aftalt ved OK21, og projektledelsen består af FOA og KL. Det forventes afsluttet i efteråret 2023.