Invitation nær forebyggelse

Invitation: Deltag i projekt om nær forebyggelse og behandling i kommunerne

Vil I være med til at styrke sammenhængen i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger? Kommuner efterlyses til nyt udviklingsprojekt.

Af Irene Aya Schou 01/06/2021
Fremfærd

Borgeren med komplekse problemstillinger, borgeren der med kort varsel bliver udskrevet fra hospitalet til eget hjem uden at kunne klare sig selv og borgeren, der bliver genindlagt efter kort tid hjemme.

Det er nogle af de problemstillinger, som kommunerne bokser med hver eneste dag, og som kræver en styrket sammenhæng i indsatsen.

Nu inviterer KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre to kommuner til at deltage i en indsats om at styrke sammenhængen for borgere med komplekse problemstillinger og arbejde med, hvordan man forebygger indlæggelser og genindlæggelser for især ældre medicinske borgere og borgere med kroniske sygdomme.

De to kommuner vil få mulighed for at deltage i projekt "Styrket sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger" og arbejde med løsninger, der styrker kompetencerne til at kunne varetage mere behandling i borgernes hjem eller tæt herpå - og hos borgere med mange forskellige og ofte divergerende sundhedsproblemstillinger.

Som projektkommune får I: 

  • En analyse af jeres organisations potentialer og udfordringer i nuværende indsats. 
  • Mulighed for systematisk at udvikle og afprøve nye løsninger til at skabe sammenhæng i forløb for borgeren med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i egen organisation.
  • Professionel facilitering og sparring på udviklingsprocessen.

Det er gratis at deltage i projektet. Men projektet dækker ikke udgifter til transport og frikøb af medarbejdere. Samtidigt gives et tilskud til en projektleder på projektet.

Sådan deltager I

Hvis I er interesseret i at deltage, skal I sende en ansøgning per mail med en beskrivelse af jeres motivation for at deltage i projektet samt hvilke enheder i jeres organisation, som I gerne vil have til at indgå i projektet. Tilmeldingen sendes til projektledelsen, Sophie Leth-Møller, KL, slm@kl.dk og Mette Marie Kyed, DSR, mmk@dsr.dk

Det forventes, at interesserede kommuner stiller med et team af både ledere og medarbejdere.

Deadline for ansøgninger er 9. juli Projektet starter op i efteråret og løber frem til slutningen af 2022. Hvis mere end to kommuner ønsker at deltage, vil projektledelsen udvælge kommunerne ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne, og hvordan projektet bedst sammensættes.

Download invitation til projektet
Kort om projektet

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et kompleks borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd