moto-tiles

Ni kommuner eksperimenterer med velfærdsteknologi på sociale tilbud

I Hillerød Kommune skal medarbejdere på bosteder optage og redigere virtual reality-film. I Skanderborg Kommune skal pædagogisk personale hjælpe beboere til fysisk aktivitet på lysende træningsfliser.

Af Irene Aya Schou 27/10/2020
Fremfærd

Der udvikles og indkøbes mange velfærdsteknologiske løsninger, også på det specialiserede socialområde. Men hvordan bidrager velfærdsteknologi positivt til hverdagslivet for borgerne på tilbuddene? Og hvordan påvirker det medarbejdernes faglige arbejdsmiljø?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst i Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud". I projektet deltager 10 forskellige dag- og botilbud inden for handicap- og socialpsykiatrien i ni forskellige kommuner blandt dem Hillerød Kommune, der har valgt at sætte spot på VR, Virtual Reality. 

VR-film fra nærmiljøet træner nye færdigheder

Kommunen har gode erfaringer med velfærdsteknologier på det specialiserede socialområde bl.a. apps og digitale interaktive informationstavler, fx Interaktiv BorgerGuide (IBG). Derfor giver man sig nu i kast med at eksperimentere med VR på tre forskellige botilbud, fortæller pædagogisk konsulent i Hillerød Kommune, Shlomik Daniel Avshalom. 

- VR-teknologi taler til vores kropslighed og sanser. Lige så snart man tager brillerne på, virker det på kroppen og nervesystemet, som om man befinder sig i den pågældende lokalitet. Derfor er VR god til bl.a. affekt-regulering og til at træne nye færdigheder, siger Shlomik Daniel Avshalom.

LÆS OGSÅ: Nyt Fremfærd-projekt sætter fokus på velfærdsteknologi på bosteder

Kommunen har i forbindelse med projektet indkøbt et 360 graders kamera, som medarbejderne på de deltagende botilbud skal lære at betjene, så de selv kan lave virtuelle film til beboerne fra nærmiljøet. Det kan være situationer, hvor beboeren skal tage offentlig transport eller handle i det lokale supermarked. 

- I stedet for at tage med borgere ned i Netto og finde ud af, at de hurtig bliver fyldt op og ikke kan gennemføre den planlagte aktivitet, har vi mulighed for at træne derhjemme, så borgerne får indkøbssituationen ind i kroppen og ikke skal lære en masse nyt i en situation, hvor de allerede er overstimuleret, Shlomik Daniel Avshalom.

Mange teknologier afprøves

De 10 sociale tilbud i projektet skal hver afprøve mindst en ny teknologi i samspil mellem borgere og medarbejdere og ledelse. Teknologierne skal tilsammen komme rundt om væsentlige aspekter af livet for mennesker med særlige behov, det være sig søvn, sundhed og sikkerhed og en aktiv og selvstændig hverdag.

Blandt de teknologier, der skal afprøves, er interaktivt gulv og bord, mobil snoezelvogn til sanseoplevelser, doseringsbord med iPads til medicindosering, IBG-skærme og apps til kommunikation, VR, Moto-tiles til fysisk og kognitiv træning og digitale strukturværktøjer som Mobilize-Me appen

Lysende fliser skal forbedre borgerens balance

I Skanderborg Kommune, der ligeledes deltager i projektet, har man valgt at eksperimentere med to teknologier nemlig IBG-skærme og Moto-tiles, som er en række fliser, som kan lyse i forskellige farver.

Moto-tiles bruges som redskab til at træne både fysiske og kognitive funktioner herunder balance, hukommelse og koordinationsevne, og fordelen ved Moto-tiles er, at man kan gøre det i en gruppe og indlægge et konkurrenceaspekt, fortæller ergoterapeut Maja Basse Leth, der er tovholder på projektet.

- Derfor kan det fange interessen hos nogle af de borgere, der ikke synes, det er sjovt at være fysisk aktiv, siger hun. 

Moto-tiles består af 10 træningsfliser med en tablet indeholdende 15 spil. Når et spil sættes i gang, vil fliserne lyse i forskellige farver. Herefter skal brugerne eksempelvis træde på så mange lysende fliser som muligt.

Maja Basse Leth skal i forbindelse med projektet introducere teknologien for det faste personale på de forskellige boenheder under Bostederne Skanderborg. På nogle bosteder har borgerne brug for en tæt relation til personalet, inden de kaster sig ud i noget nyt. Her er personalet en vigtig aktør, forklarer Maja Basse Leth.

- Personalet skal være fortalere for, at borgeren prøver spillet, eksempelvis ved at borgeren observerer, mens personalet afprøver spillet, eller at personalet prøver spillet sammen med borgeren, siger hun.

Kommunikationsskærme giver selvbestemmelse

IBG-skærme er den anden teknologi, som Skanderborg Kommune skal afprøve.  

Via IBG app'en og store interaktive IBG-skærme har borgere, medarbejdere og ledere altid adgang til alle de informationer, der er relevante for den enkelte. 

Til en start skal der hænges IBG-skærme op på tre bosteder. Desuden skal beboere på bosteder og hjemmeboende borgere med bostøtte have vejledning i, hvordan de bruger IBG-appen.

- IBG-teknologien kan understøtte borgerens selvbestemmelse og medbestemmelse. Det gælder ikke mindst de borgere, der bor i eget hjem. De kan sidde hjemme og tilmelde sig aktiviteter, læse nyheder, se fotos fra tidligere arrangementer og se, hvad Støttecentret tilbyder af mad, siger Lillian Skov, der er daglig leder af Støttecentret i Skanderborg Kommune, der består af tre bosteder, en klub og en stor gruppe eksterne borgere i eget hjem.  

For det pædagogiske personale vil teknologien betyde, at de skal have en introduktion til programmet for at lære at understøtte borgeren i at bruge IBG-app'en på deres smartphone eller tablet.

- Teknologien er intet værd, hvis personalet ikke understøtter det. Det bliver en anden arbejdsform for personalet. Jeg tror ikke, at vi sparer tid, men det bliver en anden og mere nærværende måde at arbejde på i forhold til hjælpe borgerne med at strukturere deres tid, siger hun.

"Det er et forandringsprojekt"

Formålet med projektet er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Hvornår går det godt? Hvor skal man passe på? Og hvad er faldgruberne?

Håbet er, at projektet via en eksperimenterende og 'legende' tilgang til velfærdsteknologi kan skabe refleksion og engagement hos både ledere og medarbejdere.

- Vores tilgang er, at projektet er et forandringsprojekt, ikke et teknologiprojekt. Det er ikke teknologien i sig selv, der er interessant, men den forandring, den kan skabe for borgere, medarbejdere og hele organisationen. Derfor er processen så vigtig, siger Kasper Nizam, der er konsulent i Social Digital-teamet i Implement, som står for at opsamle erfaringer og støtte tilbuddene i at gennemføre projektet i samarbejde med de ni kommuner og Fremfærd.

Prøvehandlinger og designtænkning

Social Digital arbejder bl.a. med at bistå kommuner, regioner og servicetilbud med at hverdagsimplementere digitale løsninger gennem prøvehandlinger og designtænkning.

De 10 sociale tilbud vil derfor skulle arbejde med egne lokale processer for at designe prøvehandlinger med borgerne, lære af tidlige erfaringer og forbedre implementeringen af velfærdsteknologier lokalt. Det sker under overskriften: Byg, test og lær: "Byg dit forsøg, test hvordan det virker og lær af det". 

- Vi zoomer ind på virksomme greb, teknologier, indsatser og organisatoriske rammer, der gør, at projekterne skaber positive forandringer hos borgerne. Samtidig understøtter vi arbejdsglæde som motor for forandringerne og sikrer, at der skabes et rum for at fejle, for det sker altid i innovative projekter, siger Kasper Nizam.

Eksperimenter skal give ny viden

I Hillerød Kommune glæder pædagogisk konsulent Shlomik Daniel Avshalom sig til at være med til at skabe ny viden.

- VR er ikke en ny teknologi. Alligevel er der meget, vi endnu ikke ved. Derfor glæder vi os til at indgå i forskellige eksperimenter, indsamle data og komme frem til nye måder at bruge VR på, siger Shlomik Daniel Avshalom.

De deltagende kommuner og bosteder holder virtuelt kick off møde den 16. november. Projektet ventes afsluttet i foråret 2022. Der vil løbende komme artikler og blive formidlet cases fra projektet her på vpt.dk. 

Projektet samarbejder desuden med Konfront, som er en undervisningsportal med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud
særlige behov logo fremfærd

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. 

Baggrund for projektet er, at flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte fra kommunerne, og flere med nedsat funktionsevne lever længere og har mere komplekse støttebehov. Det kalder på nye løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange. Her kan nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere.

Aktiv inddragelse af borgerne er et tema i projektet. Borgere og brugere på dag- og botilbud er ikke ens, og det gælder om at finde det helt rigtige match mellem borgerens behov og den anvendte teknologi og afpasse inddragelsen efter funktionsniveauet. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt Mie BjerreMIBJ@kl.dk og Beate JarlBJ@etf.dk

10 sociale tilbud fra 9 kommuner

De deltagende kommuner er:

 • Esbjerg Kommune
 • Gladsaxe Kommune 
 • Greve Kommune
 • Hillerød Kommune 
 • Københavns Kommune 
 • Køge Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune 
 • Skanderborg Kommune 
 • Aalborg Kommune

Valg af teknologier og redskaber:

 • Interaktivt gulv og bord til motorisk træning
 • Mobil snoezelvogn til sanseoplevelser
 • VR – TakeaWalk videoer (angst) til angshåndtering og træning
 • Medicinhåndtering – iPads og doseringsborde til medicinhåndtering
 • Mobilize-Me OmiVista Mobii interaktivt gulv + 4MVideo, Moto-tiles
 • Apps til borgernes dagstruktur og /planlægning
 • IBG-skærme – Interaktiv Borger Guide
 • Gaming og (PC-spil)
 • Undervisningsportal med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer udviklet af Konfront