Trioen på Solsikken i Skanderborg

Her er den privatpraktiserende kultur på vej ud til fordel for fælles kerneopgave

Et SPARK-forløb på bostedet Solsikken i Skanderborg har sat en proces i gang, hvor fagligheden er kommet mere i højsædet, medarbejderne er blevet skarpere på kerneopgaven og har lært meget mere om hinanden på kryds og tværs.

Af Bettine Romme Andersen 19/11/2018

”Katinka, Katinka luk vinduet op…” Lyden af fællessang ved bålet runger ud over haven ved bostedet Solsikken ved Skanderborg en juniaften i år.

De 26 beboere og medarbejdere er samlet under åben himmel til en fælles sangaften. Aftenen er arrangeret af medarbejderne på tværs af Solsikkens fem enheder og er et af fire tværgående events, som er blevet til, i forbindelse med at TRIO og medarbejderne har arbejdet sammen om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på bostedet.

Bostedet Solsikken er inddelt i fem grupper, hvor der ikke naturligt er meget samarbejde på tværs og kendskab til andre kollegers arbejdsgange. Og det vil man gerne lave om på.

Baggrunden for at søge om et SPARK-forløb

Når TRIO skal opsummere, hvad der fik dem til at søge om et SPARK-forløb, så beskriver de et arbejdsmiljø, hvor der i medarbejdergruppen, som hovedsageligt består af pædagoger, var en del ”skyllerumssnak”, hvor folk talte dårligt om hinandens arbejde, og hvor der var manglende forståelse for, hvad andre kolleger stod i. Stemningen var negativ, og der var noget mistrivsel.

- Vi ville gerne give grupperne en større forståelse for hinanden, fordi hver gruppe synes, at det altid var dem, der havde mest travlt. Så vi håbede, at et SPARK-forløb kunne give os nogle redskaber til at håndtere vores arbejdsmiljøproblemer, siger Lene Tinggard Nicolaisen, der er socialpædagog og AMR på Solsikken og en del af TRIO.

Et forløb med SPARK er gratis, og det var også en god motivationsfaktor, fortæller leder Annie Svejstrup Olesen. Men vigtigst var at få sat en proces i gang, hvor alle medarbejdere deltog og bakkede op.

- Man kan jo altid lave en temadag og bestille en konsulent udefra, som kommer og skal lave et quickfix, men vi ville gerne gøre det på en anden måde, hvor vi selv i TRIO og alle medarbejdere skulle deltage, siger Annie Svejstrup Olsen.

Værktøjer fra SPARK satte fokus på de tre P’er og kerneopgaven

I et SPARK-forløb skal alle deltage. Først arbejder SPARK-konsulenten med TRIO, hvorefter TRIO selv arbejder videre med medarbejderne. På Solsikken var det SPARK-konsulent Karin Thomassen, der guidede TRIO igennem et forløb, som blandt andet satte fokus på at tydeliggøre kerneopgaven og skabe en god samarbejdskultur.

Til det brugte de blandt andet en metode, der hedder omvendt brainstorm, hvor man skal lufte de negative idéer, som man derefter tager afsæt i for at få de positive løsningsmuligheder.

- Vores spørgsmål var: Hvad skal der til for at sikre dårlig samarbejdskultur på Solsikken? Det var en sjov og dejlig nem måde at gøre det på, fortæller Kirsten Hedegaard Christensen, der er TR for Socialpædgogerne.

Det resulterede i svar som, at alle skal arbejde med deres egne døgnrytmer for beboerne. Og det er jo klart, det omvendte man ønsker sig.

- Vi kunne på den måde tydeligt se, at vi skulle væk fra det, vi kalder de tre P’er – privatpraktiserende pædagogik, siger AMR Lene Tinggard Nicolaisen.

Derfor blev arbejdet med medarbejderne også fokuseret hen imod, at alle på Solsikken skal kende og tage udgangspunkt i kerneopgaven – og hele tiden overveje om det, man laver, giver mening.

Kerneopgaven er i alle afdelinger af Bostederne i Skanderborg den samme: Nemlig ”at støtte borgeren i at udvikle livsduelighed så han/hun kan leve et aktivt og meningsfuldt liv”.

Arrangementer sætter skub i kendskabet til hinanden

En anden ting, som stod klart i arbejdet med SPARK-værktøjerne, var, at medarbejdergruppen gerne ville have større kendskab til kollegaerne og hinandens arbejdsopgaver. Det mundede ud i, at alle skulle skrive nogle forslag til ting, man kunne lave sammen, som lå ud over det, man gjorde i hverdagen.

- Der kom en masse gode idéer ud af det, og i TRIO valgte vi fire ud, som vi præsenterede på et fællesmøde. Her skulle alle medarbejdere så skrive sig på et arrangement, så der var nogle medarbejdere med fra hver gruppe, siger leder Annie Svejstrup Olesen.

Tre af de fire arrangementer er afholdt. Det var en fælles sangaften omkring bålet, en indvielsesfest for en af afdelingerne, hvor hele byen også var inviteret.

- Det var med grillmad, og der kom frivillige og spillede musik, og beboerne deltog også i arbejdet med at forberede festen, fortæller Kirsten Hedegaard Christensen.

Det tredje arrangement var en aften med fællesspisning i forsamlingshuset i Voerladegaard, hvor byen, beboere og folk med tilknytning til Solsikken var inviteret. Beboerne tog dessert med.

Det sidste arrangement regner TRIO med bliver afholdt i januar. Det er et garagesalg.

En udvikling er sat i gang

Arrangementerne har skabt en ny stemning, hvor medarbejderne kender hinanden mere på tværs, fortæller TR Kirsten Hedegaard Christensen.

- Vi har sat en udvikling i gang, hvor vi har fået øjnene op for hinanden, og at vi kan gøre små ting på tværs af grupperne. Så det er en start på noget nyt, siger hun.

Leder Annie Svejstrup Olesen oplever også, at båndene mellem grupperne er styrket.

- På vores evalueringsmøde var der én, der sagde, at ”når jeg møder en, jeg har været i SPARK-gruppe med, så er det sådan en dejlig genkendelsesfølelse”.

Og medarbejderne har allerede nye idéer til arrangementer, de kunne tænke sig at lave. Derfor er fokus i TRIO i den kommende tid også, at understøtte de tiltag som går på tværs.

- Det er i høj grad en dynamisk TRIO, der får sat gang i de initiativer, de har besluttet sig for, siger SPARK-konsulent Karin Thomassen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

Solsikken i Skanderborg

- Solsikken er et botilbud til 26 voksne beboere med udviklingshæmning.

- Beboerne er fordelt på fem enheder.

- TRIO'en på Solsikken består af leder Annie Svejstrup Olsen, TR Kirsten Hedegaard Christensen og AMR Lene Tinggaard Nicolaisen.(set fra venstre på foto).

SPARK-konsulent Karin Thomassens kommentarer
TRIO på Solsikken har arbejdet med omvendt brainstorm og IGLO-model

- TRIO ønskede hjælp til at gøre op med en voksende fejlfinderkultur, manglende tillid kolleger imellem og en manglende fælles forståelse af den pædagogiske kerneopgave, siger Karin Thomassen.

- Vi har på fire møder siden februar 2018 i TRIO blandt andet arbejdet med omvendt brainstorm og IGLO-modellen. Og på baggrund af disse øvelser har gruppen fundet frem til en række tværgående aktiviteter, som bringer medarbejderne i samarbejde med hinanden, siger Karin Thomassen.

SPARK menu