Medicinsikre botilbud

Botilbud viser vejen til højere medicinsikkerhed

Medicinhåndtering på bosteder giver problemer med patientsikkerheden, viser ny erfaringsopsamling. Men erfaringer fra Fremfærd-projekt viser, at botilbud kan højne medicinsikkerheden.

Af Bettine Romme Andersen 17/08/2022
Fremfærd

En ny erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, der er er plads til forbedringer i forhold til medicinsikkerheden på botilbud landet over:

”Et af de områder, der typisk giver anledning til problemer med patientsikkerheden på bostederne, er medicinhåndtering. Medicinhåndtering er en af de mest centrale sundhedsfaglige opgaver på bostederne. Fejlmedicinering kan have alvorlige konsekvenser for beboerne og opstår typisk, hvis der ikke er styr på journalføring og dokumentationen vedrørende beboernes ordinerede medicin, medicinlister og medicinbeholdning.”

Opsamlingen er lavet på baggrund af 210 sundhedsfaglige tilsyn på bosteder, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i perioden 2020-2021.

Bosteder er allerede i gang med at forbedre medicinsikkerheden

I Fremfærd-projektet Medicinsikre botilbud er 10 kommuner godt i gang med at højne sikkerheden omkring håndtering af borgernes medicin.

Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl over en toårig periode – projektet slutter i november 2022, men allerede nu kan botilbuddene vise en markant fremgang i medicinsikkerheden.

- Medarbejderne på botilbuddene har fået meget bedre styr på medicinhåndteringen, og det er blevet mere sikkert for borgerne at få deres medicin, siger Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som samarbejder med KL, FOA og Socialpædagogerne om at gennemføre projektet.

Botilbud skaber sikre og systematiske arbejdsgange

I perioden har medarbejdere på botilbud fra de deltagende kommuner lært forbedringsmetoder til at udvikle og systematisere arbejdsgange, indsamle tidstro data og løbende lave afprøvninger af tiltag.

Derudover er deres kompetencer og viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger blevet styrket. Medarbejderne har også skullet skabe en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Se video: Ingen alvorlige medicinfejl i et halvt år

Med en klar rollefordeling mellem faglighederne på bostedet Søparken er det lykkes at nedbringe antallet af medicinfejl - faktisk så meget, at der ikke har været en alvorlig fejl i et halvt år. 

Se videoen, hvor medarbejderne fortæller om deres nye samarbejde.

Medicinsikre botilbud