Faglig ledelse i skolen

Vidensgrundlag for projektet

Projektet "Skoleledelse i en reformtid 2" står på dansk og international viden om faglig ledelse indsamlet i et litteraturreview af Malene Ringvad i 2019.

Af Bettine Romme Andersen 01/03/2021

Som led i projektet "Skoleledelse i en reformtid 2", som blev aftalt i OK18 mellem KL og Skolelederforeningen, har forsker og konsulent Marlene Ringvad gennemgået forskning om faglig skoleledelse og samlet det i et litteraturreview.

Malene Ringvad har gennemgået otte udenlandske og danske forskningsstudier, som definerer forskellige ledelsesformer og effekterne af disse på elevernes læring.

I Danmark uddelegerer vi ledelse

I Danmark har vi tradition for den destributive ledelse, hvor ledelse uddelegeres og distribueres ud i organisationen til blandt andet lærere og pædagoger, som i høj grad er selvledende, og til faglige vejledere.

Den destributive ledelse er demokratisk og bygger på tillid, hvilket er yderst vigtigt og rigtig godt, påpeger Malene Ringvad i reviewet, men den kan ikke stå alene, skriver hun.

Den bør i højere grad kombineres med en ledelsesform, som guider og sætter retning.

Der er brug for mere instruerende ledelse

Malene Ringvad peger i reviewet på, at den ledelsesform, som kan guide og sætte retning, i den angelsaksiske litteratur bliver beskrevet som den instruerende ledelse.

Og her skal instruerende ikke forstås som, at ledelsen giver ordrer, men at skoleledelsen retter sin daglige opmærksomhed på kerneopgaven, og dét lærere og pædagoger gør for at påvirke elevernes faglige læring.

Der er nemlig evidens for, at den instruerende ledelse, hvor ledelsen arbejder med de fagprofessionelles opgaveløsning, virker.

- Vi kan se, at instruerende ledelse virker bedst på elevernes læring, og den instruerende ledelse handler om, at man er tæt på, involverer sig i det vigtige faglige spørgsmål, hvor man er med til at guide samarbejdet med personalet, så de bliver ved med at fokusere på elevernes læring, siger Malene Ringvad.

Model til didaktiske samtaler udviklet

På baggrund af litteraturreviewet og i et samarbejde med 10 skolelederteams har Malene Ringvad arbejdet med didaktiske samtaler som et ledelsesværktøj i faglig ledelse.

Det har ført til, at der i projektet er udviklet en enkel og rummelig model for didaktiske samtaler, som også viser sig at være nem og smidig for lederne at støtte sig til i hverdagen.

Læs mere om modellen for didaktiske samtaler.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download litteraturreviewet
Download Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler
Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler