Motivation i udskolingen

Motivation i udskolingen: Ud med rutinen og ind med elevinddragelse

En flok teenagere gaber og triller tommelfingre. De går i 8. klasse og synes, at undervisningen er kedelig. Så hvad skal der til for at motivere dem?

Af Bettine Romme Andersen 13/10/2021
Fremfærd

Otte folkeskoler fra hele landet er netop gået i gang med at undersøge og afprøve løsninger, der kan få gejsten frem i de unge elever.

Ledelser og lærerteams fra otte skoler var i sidste uge samlet til opstartsworkshop i Fremfærd-projektet "Motivation i udskolingen", hvor de hørte oplæg om motivation, variation i undervisningen og aktionslæring.

Men hvordan opleves udfordringen med mangel på motivation ude i klasselokalerne? Og hvad håber de deltagende skoler at få ud af at deltage i projektet?

Signe Dahl, dansklærer på Vallensbæk Skole, Vallensbæk Kommune

Hvilke udfordringer oplever du med dalende og manglende motivation?

- Jeg oplever, at det med mine elever kan være svært at få dem i gang og være aktive i løbet af dagen. Og at det ikke kun bliver skal-opgaver, men at de bliver engagerede, gerne vil det og ser en glæde i det, vi laver i undervisningen. Jeg tror, at hvis man er motiveret, så bliver man glad og glæder sig og trives bedre i det.

Hvad tager du med dig fra oplæggene?

- Jeg var glad for at høre om varierende undervisning og de forskellige motivationsfaktorer. Særligt det her med relationsmotivation. Det er dejligt, at det også er en del af motivationen, for det betyder rigtig meget med glade børn, der trives. Vi talte ved vores bord om, om vi skal have et skema, hvor man kan krydse af, hvilke motivationsfaktorer man har arbejdet med i undervisningen, og hvilke man ikke har arbejdet med, så man bliver klar over sine egne blinde vinkler.

Hvorfor er I med i projektet?

- Det er faktisk mig, der har meldt os. Jeg elsker at lærer noget nyt, som eleverne får gavn af. Så vi er med, fordi vi gerne vil udvikle os og se andre perspektiver på undervisningen. I skoleplanen har vi også meget med varierende undervisning og udeundervisning. Og det gode ved projektet er også, at det aktionslæring. Vi skal ud og arbejde med det og få feedback og sparring.

Palle Kjær Svendsen, naturfagslærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, Haderslev Kommune

Hvad oplever du med motivation og manglende motivation i undervisningen?

- Min oplevelse er, at motivation er selvforstærkende, så hvis du har en klasse, der er motiveret, så bliver det hurtigt bedre og bedre, men går det den gale vej, så kan det blive værre og værre. Og hvordan man kommer ud af sådan en dårlig spiral, det kan være svært at finde ud af.

Hvad kan du få ud af at deltage i det her projekt?

- Jeg synes, det lyder spændende, at vi kan tage udgangspunkt i elevens egen verden. Så i stedet for at have fokus på det rent faglige, så handler det mere om at være innovativ. Hvis målet i en opgave er at udlede mindre CO2, så skal man selvfølgelig have noget faglighed og viden, men hvordan man kommer derhen, er der ikke nogen, der kender. Og det gør jo opgaven åben, så derfor kan eleverne være meget innovative og idérige.

Hvad tænker du om, at I skal arbejde med aktionslæring?

- Jeg synes, det lyder godt, at man har et lærerteam omkring et forløb, hvor man har to forskellige fagprofessioner om et emne og kommer med ind i hinandens undervisning, for det gør noget helt vildt fantastisk for undervisningen at være to lærere inde i klasselokalet.

Viceskoleleder Dorte Tonnesen og lærer Marc Nydal Jørgensen, Christiansfeld Skole, Kolding Kommune

Marc, hvordan oplever du den manglende motivation hos eleverne?

- Jeg oplever, at vi har en masse elever, som glæder sig til at starte i udskolingen. Og det der tit sker er, at de oplever, at undervisningen er kedelig. Så jeg tænker, at vi med projektet kan se lidt nærmere på vores egen undervisning, og hvad vi kan ændre for at få mere variation ind. Man kommer meget ofte til at køre på rutinen, så jeg håber, at vi tør give lidt mere slip.

Dorthe, hvad håber du, I kan få ud af at deltage i projektet?

- Jeg håber, at vi tør tænke anderledes og tænke mere ud fra elevernes perspektiv og involvere dem mere i, hvordan de godt kunne tænke sig, at vi også underviste. Vi skal kunne ramme lidt bredere, for vi oplever især, at det er drengene, der er skoletrætte. Så hvordan kan vi fange dem på en bedre måde?

Marc, hvad tænker du om, at I skal lave aktionslæring?

- Jeg tænker, at det giver rigtig god mening. Jeg kan jo sagtens give mig til at ændre noget i min undervisningen, men hvis der ikke er sat tid og ressourcer af til, at nogen kan give mig feedback, så bliver det kun en egenrefleksion. Her kan jeg få andre øjne på, og så bliver jeg tvunget til at tænke nyt.

Souschef og afdelingsleder i udskolingen, Henry Charles Holm, Dalumskolen, Odense Kommune

Hvilke udfordringer oplever du med dalende og manglende motivation?

Jeg oplever udfordringerne på flere parametre. Den ene del af motivationen handler om manglende variation i undervisningen. Den anden del handler om, at de er unge mennesker i en tid, hvor de sociale medier spiller en stor rolle, og fællesskaber også er uden for skoletiden - bare via telefonen eller nettet. Nogle af pigerne især er ramt af angst i forhold til at præstere godt nok og det sociale pres. Nogle af drengene er optaget af computerspil og andet, der tager deres tid, så de møder trætte op i skolen. Så vi har nogle udfordringer med relationer i klassen og deltagelse på sundt grundlag.

Tredje led er underviserne, som har nogle faglige krav, som de er optaget af at opfylde. Så misser man indimellem muligheden for at kigge på, hvad det betyder for klassedynamikken og for den enkeltes trivsel. Hvordan får jeg fat i alle elever?

Hvad tager du med dig og håber at få ud af projektet?

At kigge på, hvordan vi organiserer hverdagen. Nu er jeg jo leder, så det, jeg gerne vil understøtte lærerne i, er, hvordan jeg kan skabe muligheder for, at de kan bruge nogle af de tips, ideer og forslag til at arbejde tættere sammen. Jeg håber, at vi kan få afprøvet nogle ting og få hjælp til at komme i en retning. Der er ikke nogen mirakelkur, men variation i undervisningen kan bryde med en fast forståelse af, hvordan man lærer. En af grundene til at vi for eksempel får børn med angst er, at der bliver en meget fast forankret tanke om, hvordan man lærer, og hvad man skal være god til. Der kunne det være fint at finde ud af, at man kan være god til forskellige ting og så slappe af i det.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

De otte deltagende skoler

Christiansfeld Skole, Kolding Kommune

Dalum Skole, Odense Kommune

Fællesskolen Favrdal-Fjeldstrup, Haderslev Kommune

Gildbroskolen, Ishøj Kommune

Sortebakkeskolen, Rebild Kommune

Vestskolen afdeling Skovbakken, Odder Kommune

Søndermarkskolen, Frederiksberg Kommune

Vallensbæk Skole, Vallensbæk Kommune

De fem motivationsfaktorer

Lektor på Københavns Professionshøjskole Rikke Lawsen fortalte om de fem motivationsfaktorer:

  • Relationsmotivation
  • Præstationsmotivation
  • Mestringsmotivation
  • Involveringsmotivation
  • Vidensmotivation
Oplæg på opstartworkshoppen
Rikke Lawsen om motivationsfaktorer

Deltagerne hørte oplæg om:

  • "Motivation og variation" ved lektor på Københavns Professionshøjskole Rikke Lawsen (foto)
  • "Projekt- og problembaseret læring - et middel til motivation og variation i undervisningen" ved lærere Mette Dahl Thellufsen og Malene Meyer"
  • "Introduktion til aktionslæring som en metode til udvikling af praksis" ved udviklingskonsulent og forfatter Jytte Vinther Andersen og læse-skrive-konsulent fra Ishøj Kommune Marianne Gjelstrup
  • "Ledelsens rolle og involvering i udviklingsprojekter" ved ledelseskonsulent Mikael Axelsen
Varieret undervisning i udskolingen

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA har som vidensgrundlag for projektet samlet forskning og litteratur i publikationen "Varieret undervisning i udskolingen"

Her kan du blandt andet læse bud på, hvordan man kan tænke variation ind i sin praksis, og hvordan man kan undersøge variation i sin egen praksis.

 

Kort om ”Styrket elevmotivation i udskolingen”

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Det skal ske gennem et udviklingsprojekt, der undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge en skoledag, et undervisningsforløb eller en undervisningslektion med mere varierede undervisningsformer og med afsæt i viden om, hvad der skaber motivation hos eleverne i udskolingen.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere om projektet