Barn i grøn regnfrakke

Kommuner på jagt efter pædagogfaglig ledelse

Nyt projekt sætter fokus på pædagogfaglig ledelse på dagtilbudsområdet. Fire kommuner skal i gang med prøvehandlinger.

Af Irene Aya Schou 15/01/2024
BUPL,
KL

Kvaliteten i de pædagogiske miljøer i landets dagtilbud er afgørende for at give alle børn et godt børneliv med stærke fællesskaber, nysgerrighed og tiltro til sig selv og andre.

Det er baggrunden for et nyt partsprojekt mellem KL og BUPL, "Faglig udvikling – pædagogfaglig ledelse i dagtilbud", der bl.a. har til formål at afdække, hvad der kendetegner god pædagogfaglig ledelse på dagtilbudsområdet.

Fagligt stærke miljøer

Projektet skal undersøge, hvordan man lokalt kan fremme prioriteringen og praktiseringen af den pædagogfaglige ledelse i dagtilbud, og hvordan man skaber de bedste forudsætninger for, at ledere kan bedrive faglig ledelse.

- Pædagogfaglig ledelse skal fremme pædagogiske miljøer for alle børn, hvor der er et stærkt fagligt miljø for personalet. Det kræver, at der i den daglige ledelse bl.a. er fokus på at skabe faglig retning og give sparring til personale, siger Sofie Amalie Larsen, projektleder på partsprojektet sammen med specialkonsulent i KL Aleksandra Raaschou Beck.

Hvad siger forskningen?

Projektet bygger videre på eksisterende viden om faglig ledelse bl.a. Ledelseskommissionen og Væksthus for Ledelse, der har identificeret syv faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere er fælles om på tværs af velfærdsområder.

Projektet vil dog kigge specifikt på pædagogfaglig ledelse på dagtilbudsområdet og afdække eksisterende viden på området: Hvad kendetegner pædagogfaglig ledelse i daginstitutioner, og hvilken organisering, rammer og kompetencer kræver det at praktisere faglig ledelse?

- Projektet vil også afdække, hvilke strukturelle og organisatoriske rammer som har betydning for at kunne prioritere og praktisere pædagogfaglig ledelse. Det kan være elementer i den kommunale styringspraksis, der enten hæmmer eller fremmer mulighederne for udvikling og udøvelse af faglig ledelse i praksis, siger specialkonsulent i KL Aleksandra Raaschou Beck. 

Prøvehandlinger i kommunerne

Fire kommuner på tværs af landet er tilknyttet projektet. Fra hver kommune deltager pædagoger og ledere fra udvalgte dagtilbud samt forvaltningschefer.

Kommunerne mødtes første gang til fælles workshop den 9. januar i København, hvor de drøftede den faglige ledelsesopgave, egne roller og ønsker, samt hvordan de hver især kan arbejde med konkrete prøvehandlinger.

Viden og erfaringer skal inspirere

KL og BUPL har i efteråret 2023 udført fokusgruppeinterviews med dagtilbudsledere, pædagoger og forvaltninger fra de deltagende kommuner.

Konklusionerne fra de interviews er leveret videre til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der skal understøtte kommunernes prøvehandlinger og omsætte viden og erfaringer fra projektet til et inspirations-materiale, som andre kommuner kan have gavn af.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2024.

Kort om projektet:

"Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud" er et partsprojekt mellem KL og BUPL.

Projektet har deltagelse af fire kommuner: 

  • Hillerød
  • Rødovre
  • Ikast-Brande
  • Vejle

Formålet er at styrke den pædagogfaglige ledelse i dagtilbud gennem afdækning af eksisterende viden og udvikling og afprøvning af konkrete initiativer i en række dagtilbud.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er koblet på projektet. Deres rolle er bl.a. at understøtte kommunerne med prøvehandlinger samt formidle viden og erfaringer fra projektet.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2024.