En fremtid med fuldtid

Her kan pædagogen arbejde hjemmefra og have fuldtid på fire dage

Fuldtid på en 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde har givet mere fleksibilitet for medarbejderne i børnehus i Gentofte.

Af Bettine Romme Andersen 23/08/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvordan kan man lege stopdans med børnene på blå stue, når man sidder hjemme i sin egen stue?

Det kan man heller ikke. Men man kan forberede forældresamtaler, kreative forløb og sprogvurderinger hjemmefra.

Mange af de opgaver, som ikke er direkte med børnene, kan laves hjemme. Og det har en daginstitution i Gentofte afprøvet med succes.

De har også afprøvet at dele de 37 ugentlige arbejdstimer ud på fire dage frem for fem dage. Alt sammen for at imødekomme medarbejdernes ønsker om mere fleksibilitet i arbejdet og bedre balance mellem privat- og arbejdsliv.

Nye arbejdsrammer skal få flere op i tid

Afprøvningerne udspringer af en indsats for at få flere medarbejdere i kommunerne til at arbejde flere timer eller gå op på fuldtid.

Dagtilbuddet Trekløveren, som består af tre institutioner i Gentofte, deltager i den fælles indsats for flere på fuldtid, som KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet har sat i gang.

Og det er i den forbindelse at de to afprøvninger om hjemmearbejde og flekstid, som kan afvikles hjemme eller på arbejde, og en 4-dages arbejdsuge på fuldtid er kommet i stand, fortæller pædagog og tillidsrepræsentant Emilie Månsson, som arbejder i børnehuset Cassiopeia.

- Hos os var der flest medarbejdere der kunne tænke sig at prøve en 4-dages arbejdsuge af, mens man i de to andre børnehuse prøver hjemmearbejdsdage og flekstid til andet arbejde, siger hun.

Det har været et krav, at man som medarbejder går op på 37 timer, hvis man ville have mulighed for at arbejde hjemme eller have en 4-dags arbejdsuge.

En hjemmearbejdsdag hver fjerde uge

I hvert af de to dagtilbud Vangede Børnehus og Egegården har en håndfuld pædagoger i otte uger før sommerferien afprøvet en mere fleksibel arbejdsramme.

- De har en hjemmearbejdsdag hver fjerde uge, og i de tre andre uger er der lagt to timers flekstid ind, hvor medarbejderne er taget ud af normeringen og skemaet. Det er tid, hvor de kan forberede og kvalificere arbejdet. Altså arbejde som handler om børn og ikke med børn, siger Paula Mieres, der er institutionsleder for Trekløveret.

En forudsætning for at deltage i afprøvningen var, at medarbejderen var eller gik op på fuldtid. Og hvordan medarbejderne bruger hjemmearbejdsdagen eller flekstiden går Paula Mieres ikke så meget op i - bare de aftalte opgaver bliver lavet.

- Jeg er ikke optaget af, om de laver arbejdet i de timer, eller om de henter børn, eller arbejder om aftenen. Det er en måde, vi kan tænke fleksibilitet ind i hverdagen, siger hun.

Mere nærværende pædagoger

Ordningen med hjemmearbejdsdag og flekstid skaber både noget fokuseret tid til "de andre opgaver", men også ro til at være til stede sammen med børnene.

- Vi bylter opgaverne sammen, så når de er på arbejde, kan de være mere nærværende og ikke tænke, nu nåede jeg ikke det og det. De ved, at de har tid til det torsdag, for der har de hjemmearbejdsdag, hvor vi har aftalt, hvad de skal lave. Det kan være at skrive en handleplan, skrive en underretning eller lave tre børnevurderinger, siger Paula Mieres.

Hun understreger, at det selvfølgelig er meget vigtigt, at pædagogerne laver de aftalte opgaver for at få effekten ud af det.

Pædagog ville gå ned i tid - er nu på fuldtid

Ordningen med hjemmearbejde og blokeret flekstid har i Vangede børnehus fået omvendt en pædagog, som netop havde spurgt, om hun kunne gå fra 35 timer til 34 timer for at få lidt mere balance mellem sit privat- og arbejdsliv.

Men da hun hørte om afprøvningen, blev hun interesseret.

- Hun fik øje på, at hun kunne få noget fleksibilitet på den måde, og så gik hun op på fuldtid. Og nu har hun lige sagt, at hun ikke har kunnet mærke forskel, fordi det har givet hende noget andet, siger leder Paula Mieres.

Arbejdsuge på fire dage

I institutionen Cassiopeia har fem medarbejdere over en periode på otte uger i foråret afprøvet en ny hverdag, hvor de arbejder fire dage om uge i stedet for fem. Så møder de kl. 7-17 tre dage og har en kortere dag fra 7-13.30 og en dag fri.

- På den måde var vi altid fire til at åbne kl. 7. Så gik to med børnene og to lavede praktiske ting i en time eller to. Det kunne være forberedelse af forældresamtaler, månedsplaner, planlægning af aktiviteter og ture. De ting, som vi normalt kæmper med at have ordentlig tid til, siger pædagog Emilie Månsson.

Pædagogiske assistent Cecilie Lodberg Nielsen var også med på ordningen og fik lavet ting som fødselsdagsgaver, taget billeder af børnene, lavet bordplaner osv.

- Det var bare rigtig godt, og det var ikke mere hårdt end normalt. Jeg kunne ikke mærke forskel, så jeg kan faktisk meget bedre lide 7-17. Jeg har også små børn, så jeg har kunnet hente tidligere eller tage en fridag sammen med dem på min fridag, siger hun.

Emilie Månsson er også meget glad for den 4-dages arbejdsuge.

- Jeg havde mere ro, da vi var på 4-dages uge. Jeg fik lavet mine ting, og jeg gik ikke hjem og tænke, "åh, det nåede jeg ikke". Og når jeg havde fri, så havde jeg fri, jeg lavede ikke arbejde i min fritid, som jeg førhen godt kunne finde på, siger hun.

God balance mellem arbejds- og privatliv

Den 4-dages arbejdsuge var planlagt med rullende fridag, så medarbejderne ikke havde en fast dag, de havde fri, men fridagen skiftede fra uge til uge, så alle prøvede at have fri en fredag. Den korte dag lå altid før fridagen og havde man fri fredag, havde man også fri mandag, så der var en lang weekend.

- Det gør meget, at vi har lagt praktisk tid ind, så man ikke er på børnene i alle ti timer. Og med den ugentlige fridag så kører hjemmelivet også, fordi jeg kan få ordnet en masse praktiske ting, fortæller Emilie Månsson, som er gået fra 34 timer til fuldtid.

- Jeg er blevet på 37 timer efter afprøvningen, for jeg kan jo godt mærke, at jeg får mere i løn og pension, og mine børn er blevet så store, at jeg ikke skal aflevere og hente, så kan jeg jo lige så godt arbejde fuldtid, siger hun.

Afprøvningen og samtalerne om arbejdstid var netop det, der gjorde, at Emilie Månsson gik op i tid.

- Jeg har altid tænkt, at nedsat tid var mens børnene var små, men jeg har bare ikke lige fået ændret på det, og efter afprøvningen var det ligesom bare naturligt at blive på 37 timer.

Glade forældre

Den 4-dages arbejdsuge er også noget, som forældrene har lagt mærke til, for nu ser de den samme medarbejder både om morgenen, når de afleverer, og om eftermiddagen, når de henter.

- Forældrene har været gode til at sige, at det er fedt, at de ser én både morgen og eftermiddag. Og så er det rart, at man selv har kunnet give beskeder om deres barns dag, i stedet for at det bliver sådan en vandre-besked mellem kolleger. Det har forældrene sat pris på, siger Cecilie Lodberg Nielsen.

Af ulemper peger både Cecilie Lodberg Nielsen og Emilie Månsson på, at de ses færre dage på ugen.

- Os der er på ordningen, har jo kun tre dage sammen om ugen, for så har den ene fri, og så den anden fri. Så det er bedst, at vi kun er to på ordningen per stue, så der altid er et kendt ansigt for børnene, siger hun.

De dage, Emilie og Cecilie har holdt fri, har en fast vikar, en såkaldt flyver, været på stuen i stedet.

- For børnene har der været lidt flere ansigter, men flyverne er jo nogle, de kender i forvejen, så jeg tror ikke, at børnene lægger mærke det. Og flyverne kender rutinerne, så det er ikke så tungt.

Succesfulde afprøvninger bliver hverdag

Afprøvningerne i alle børnehuse har givet så god feedback, at muligheden for 4-dagesuge og hjemmearbejde og flekstid bliver faste muligheder fra september.

- Med afprøvningerne er vi blevet opmærksomme på, at de er gode til at rumme medarbejdernes livssituationer, og at vi i ledelsen skal have et større fokus på at tale om, hvornår det for den enkelte kan passe ind at gå op i tid eller på fuldtid. Det er et vigtigt styringsredskab, siger leder Paula Mieres.

I Cassiopeia har seks medarbejdere besluttet, at de fra september går på 4-dages arbejdsuge og dermed også på fuldtid. Derudover har to medarbejdere besluttet, at de vil bruge ordningen med blokke af flekstid og mulighed for hjemmearbejde hele eller halve dage. I Vangede børnehus og Egegården er interessen for flekstidsordningen med hjemmearbejde og blokkeret tid størst, mens to har ytret ønske om fuldtid på 4-dages arbejdsuge.

- Jeg er blevet ekstremt opmærksom på, at vi skal kunne lave skemaer, som tager individuelle hensyn, for vi er i en brydningstid, hvor medarbejdere siger op uden nyt job, og efterspørgslen på fleksibilitet og tid, medarbejderne selv kan disponere over, stiger. Så vi skal have nogle attraktive rammer, som kan fastholde og tiltrække medarbejdere, siger hun.

Billedtekst

Pædagogisk assistent Cecilie Lodberg Nielsen (tv) og Emilie Månson, pædagog og tillidsrepræsentant, har begge oplevet, at de er mere nærværende sammen med børnene, når de arbejder fuldtid på en 4-dagsuge, fordi alle de praktiske og administrative opgaver er skemalagt.

Om Trekløveret

Daginstitutionen Trekløveret består af tre børnehuse, der ligger på tre forskellige adresser i Vangede i Gentofte Kommune - Egegården, Cassiopeia og Vangede Børnehus.

Alle tre huse er integrerede institutioner med vuggestue og børnehave.

Fra deltid til fuldtid

Prøvehandling om hjemmearbejde og arbejdsblokke:

9 medarbejdere deltog i prøvehandlingen på fuldtid, heraf var 6 allerede på fuldtid, og 3 gik fra deltid til fuldtid.

Prøvehandling om 4-dages arbejdsuge:

5 medarbejdere var en del af prøvehandlingen. 1 medarbejder gik op i tid, resten var allerede på fuldtid

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

Læs om Trekløverets proces med flere på fuldtid

En fremtid med fuldtid