risikotrekant fysisk indretning

Fysisk indretning: Otte tips til at gøre jer stærkere i informationssikkerhed

En række kommuner har sat sig sammen og defineret gode eksempler på adfærd, der kan hjælpe til en stærk kultur for informationssikkerhed. En hensigtsmæssig indretning i jeres lokaler kan være med til at styrke sikkerheden. Læs nogle af de gode eksempler her.

Af Mia Dalby Larsen 20/02/2019
Fremfærd

Hvordan går det med jeres kultur for informationssikkerhed? Kan I gøre det endnu bedre?

Herunder kan du finde eksempler på, hvad en gruppe af kommuner har defineret som god praksis. Kommunerne har deltaget i en serie fokusgruppeinterviews i forbindelse med Fremfærd Borger-projektet Awareness om informationssikkerhed i borgerbetjeningen, og de er valgt ud, fordi de er nogle af de kommuner, der er godt på vej.

God kultur for informationssikkerhed hviler på tre dimensioner: Den tekniske, den fysiske indretning og organiseringen omkring sikkerhed. Treenigheden danner en risikotrekant, og har man fokus på alle tre sider i trekanten, så kommer man godt rundt om mange af de problemstillinger, som kommunerne kommer ud for, når det gælder informationssikkerhed i borgerbetjeningen.

De otte tips nedenfor handler om fysisk indretning. 

Indretning af borgerservice

Fysisk indretning drejer sig om den måde, vi indretter Borgerservice på.  Det handler om både at beskytte borgeren, borgerens data og medarbejderne.

Tip nr. 1: Lad borgerne vente i et afgrænset venteområde, indtil de kan betjenes. Borgerservice er forskellige, men har man et område dedikeret til at vente i, så forhindrer man, at borgere går rundt i lokalet og har nemt ved at lytte med, når andre bliver betjent.

Tip nr. 2: Brug diskretionslinjer, der sikrer, at både borgere og andre medarbejdere ikke ufrivilligt kommer til at lytte med. Bed for eksempel borgeren om at vise sit sygesikringskort eller om at skrive sit CPR-nummer ned på et stykke papir i stedet for at sige det højt.

Tip nr. 3: Flyt skranken væk fra indgangsdøren, og sørg for, at det kun er de mest almindelige opgaver, der håndteres i skranken.

Tip nr. 4: Borger-pc’er kræver opmærksomhed. Mange borgere har nemlig ikke samme forsigtighed, som I har, når det gælder deres data.  Installer et såkaldt deep-freeze-ikon, så computeren sletter alle borgerdata, når den genstartes. Sæt tydelige skilte op, der fortæller borgerne, at de skal huske at logge af, når de forlader PC’en. Brug skærmfiltre, så andre ikke kan læse med på skærmen.

Tip nr. 5: Nogle kommuner har helt droppet at have papirkurve i Borgerservice, fordi borgerne smider papirer med følsomme personoplysninger ned i dem på vej ud. Placer evt. en makuleringsspand ved siden af papirkurven, så borgerne kan smide de følsomme papirer ned i den i stedet.

LÆS OGSÅ: Sådan udvikler man en sikkerhedskultur i en travl hverdag

Når det gælder spillereglerne internt i Borgerservice, så er der også noget, man kan gøre.

Tip nr. 6: Aftal, hvad man gør, hvis man oplever en kollega, der taler for højt med borgerne, så andre kan lytte med.

Tip nr. 7 Sørg for, at sagsbehandlere har to skærme, som kan vendes mod borgeren, så borgeren kan læse oplysninger på skærmen i stedet for at sige dem højt.

Tip nr. 8:  Aflås printerrum. Print via Skyprint/follow me for at undgå, at printede dokumenter ligger frit fremme. Stil makuleringsspande og skraldespande med hængelås op ved printeren.  

Gå til forsiden af ErDuAware.dk
  • Se dilemmafilm fra hverdagen i borgerservice
  • Læs om arbejdspladser, der arbejder med digital awareness
  • Få råd om god praksis

Gå til forsiden af ErDuAware.dk

Få tips til arbejdet med informationssikkerhed

God kultur for informationssikkerhed hviler på tre dimensioner: Den tekniske, den fysiske indretning og organiseringen omkring sikkerhed. Treenigheden danner en risikotrekant, og har man fokus på alle tre sider i trekanten, så kommer man godt rundt om mange af de problemstillinger, som kommunerne kommer ud for, når det gælder informationssikkerhed og borgerbetjening.

Få tips til de tre dimensioner:

God praksis for fysisk indretning

God praksis for teknik og systemadfærd

God praksis for organisering

Hvordan løser I dilemmaer hos jer?

Hvad gør I, når en ældre borger vil bruge sin kones Nem-ID? Når kollegaen taler for højt? Eller når borgere lystigt lytter med på ekspeditioner af andre borgere?

Se her tre små dilemma-film og bliv inspireret af en række spørgsmål, som I f.eks. kan bruge på et personalemøde til at få talt jeres kultur for informationssikkerhed igennem. 

Se: 

Dilemma 1: På konens vegne

Dilemma 2: Kollegial snak

Dilemma 3: Fortrolighed i det offentlige rum