Dilemma: På konens vegne

Se med i denne dilemmafilm om den ældre mand, som vil have hjælp til at bruge sin kones Nem-ID. Hvad gør I i jeres Borgerservice, når I står i samme situation?

Af Mia Dalby Larsen 26/09/2018
Fremfærd

En ældre mand kommer ind i Borgerservice og han beder om hjælp til at bruge sin kones Nem-ID. Hun er nemlig så syg, at hun ikke kan selv kan logge ind.  

Er det en situation, I kender i jeres Borgerservice? 

Se med i videoen herover, hvordan en borgerservice i en fiktiv kommune håndterer den svære situation, hvor borgerservicemedarbejderen gerne vil hjælpe, men hvor der er grænser for, hvad man må gøre i situationen. 

Tag derfor debatten hos jer selv. Hvordan tackler I en lignende situation? Brug gerne dilemmakortet nedenfor som udgangspunkt for jeres diskussion. 

Download refleksionsspørgsmål: På konens vegne

Kender I dilemmaet fra jeres egen dagligdag?

Hvad gør I selv i lignende situationer?

Nedenfor kan du downloade en række spørgsmål, som I kan bruge på et personalemøde eller lignende, hvor I ser filmen og tager en diskussion, der kan hjælpe jer videre i jeres håndtering af lignende dilemmaer. 

 

Eksempler på flere dilemmaer i arbejdet med persondata:

1. At andre borgere kan lytte med:

”Overholdelse af diskretion er den største udfordring ved, at vi har lagt opgaver ud på bibliotekerne. Borgerne overholder dem ikke. Vi kan ekspedere en borger, og så kommer der en anden borger og afbryder og siger: ’Jeg skal bare aflevere dette stykke papir’. Vi har også eksempler på, at borgerne står for tæt på hinanden, men den borger, der betjenes, siger ikke fra”. 

Fagchef i Borgerservice

2. Borgernes manglende awareness

"Vi oplever tit, at borgerne glemmer papirer med personfølsomme oplysninger i printeren, ved PC’erne osv. Vi bruger mange ressourcer på at rydde op”.

Borgerservicemedarbejder

3. Brug af NemID:

"Vi har en klar politik om, at vi ikke må hjælpe, hvis der er en borger, der bruger en andens f.eks. sin kones NemID. Vi oplyser, at det er dokumentfalsk. Det er en opdragelsesproces at få borgerne til at forstå det."

Borgerservicemedarbejder

4. Hvordan sikrer man en tillidsfuld kultur:

"Vi arbejder i Borgerservice løbende med opfølgning, og vi har en kultur med åbenhed, hvor det er helt legalt at sige, at der er noget, som man er usikker på. Det er vigtigt, at jeg som leder er opmærksom på, at medarbejderne til tider kan have frustrationer. Dem skal jeg tage alvorligt".

Borgerservicechef

5. Hvordan sikrer man, at alle altid er aware:

"Vi har et stort fokus på at få skabt en awareness omkring personfølsomme data. Vi har en særlig forpligtigelse. Vi må dog samtidig erkende, at det er svært at kontrollere, hvad den enkelte lægger på sit drev".

Informationssikkerhedskoordinator

6. Hvordan kommunikerer man bedst om IT-sikkerhed:

"Vi skal finde en måde at kommunikere om informationssikkerhed, der ikke drukner i alt den anden information, der udsendes via kommunens forskellige kommunikationskanaler og kommunikationsplatforme mv. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at forskellige målgrupper taler forskellige sprog. Man kan derfor ikke bruge den samme vejledning til alle. Den skal tilpasses den enkelte målgruppe”.

IT-medarbejder

7. Samarbejde med parter udenfor kommunen

Hvad gør vi i de situationer, hvor vores samarbejdspartnere ikke er på samme digitaliseringsniveau som os, og hvor der ikke er den samme bevidsthed? Nogle boligselskaber beder f.eks. om borgerens fulde CPR-nr., men det udleverer vi ikke. De må kun få borgerens fødselsdato. Vi bruger en del tid på støtte og vejledning, men jeg har flere gange oplevet, at de tænker, at det ’bare er data’". 

Sagsbehandler

Citaterne stammer fra fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere i forbindelse med Fremfærd-projekt "Awareness om informationssikkerhed i borgerbetjening".

 

Tre film om dilemmaer fra den virkelige verden

Fremfærd Borger har fået lavet et best practice studie om informationsawareness, som samler viden fra nogle af de kommuner, som er længst med at arbejde med awareness som en del af kulturen. 

Undervejs er medarbejdere og ledere i Borgerservice og IT blevet spurgt, hvilke dilemmaer, de oplever at stå i i hverdagen. 

Se her tre film, som illustrerer nogle af de helt almindelige dilemmaer, som opleves i Borgerservice. 

Dilemma 1: På konens vegne

Dilemma 2: Kollegial snak

Dilemma 3: Fortrolighed i det offentlige rum

Gå til forsiden af ErDuAware.dk
  • Se dilemmafilm fra hverdagen i borgerservice
  • Læs om arbejdspladser, der arbejder med digital awareness
  • Få råd om god praksis

Gå til forsiden af ErDuAware.dk