Håndfuld penge

Nye roller i kommunernes økonomifunktion

I de senere år har økonomiopgaverne i kommunernes ændret sig markant. Det giver selvsagt nogle nye strukturer og nye arbejdsopgaver. KL og HK sætter spot på de her ændringer i en ny publikation.

Af Personaleweb 07/04/2015
HK,
KL

Kommunernes økonomiopgaver har ændret sig markant i løbet af de seneste par år. Den økonomiske krise har i nogle tilfælde givet økonomifunktionen en mere central rolle og øget fokusset på økonomistyringen, og IT-udviklingen giver nogle andre muligheder for at organisere økonomiarbejdet. Samtidig bruger både direktionerne og økonomiudvalgene deres økonomifunktioner flittigt. Økonomi handler ikke længere bare om tal, men om at se de store strategiske linjer på den lange bane.

Hvilken betydning har det for eksempel, at man udvider sit job fra at være bogholder til konsulent, analytiker eller projektleder eller lidt af det hele? Og hvilke kompetencer er der så brug for i en økonomifunktion?

KL og HK har i projektet ”Kommunernes økonomifunktion – Opgaver, brugere og kompetencer” sat fokus på økonomifunktionens forskellige roller og medarbejdernes kompetencer, hvad enten de er en del af den centrale eller den decentrale del af økonomistyringen.

Publikationen giver blandt andet et bud på fire kompetenceprofiler, som økonomifunktionen har brug for. 

De fire kompetenceprofiler er:

  • Konsulenten
  • Facilitatoren
  • Kontrollanten
  • Analytikeren

Læs mere om, hvad der kendetegner dem ved at downloade publikationen vedhæftet denne artikel og se videoen i toppen af artiklen.  Publikationen er målrettet kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder i kommunernes økonomifunktioner.

Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer
Om publikationen

Publikationen er udgivet af KL og HK Kommunal. Den er blevet skabt på baggrund af interviews i seks kommuner:  Mariagerfjord, Vejle, Lolland, Holstebro, Silkeborg og Glostrup Kommuner.

Parterne har sammen med Fremfærd også udgivet publikationen 'Kommunernes HR- og personalefunktion - opgaver, brugere og kompetencer'. Læs mere om den publikation og download den på fremfaerd.dk

Kontakt:

Jan Struwe Poulsen, KL's Konsulentvirksomhed, email: jtp@kl.dk

Elin Jørgensen, HK Kommunal, email:  elin.joergensen@hk.dk

Kommunernes økonomifunktion