Nye roller i kommunernes HR- og personalefunktion

Der er sket en bevægelse fra de driftsorienterede personaleadministrative opgaver mod de mere rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver for kommunernes HR- og personalemedarbejdere.

Af Mia Dalby Larsen 23/03/2016
Fremfærd

HR- og personalefunktionernes rolle er blevet mere strategisk end tidligere, og reformer og organisationsændringer betyder, at der i endnu højere grad er behov for at arbejde med forandringsledelse og organisationsudvikling.

HR- og personalefunktionernes arbejdsområde er ikke længere kun traditionelle områder som personalepolitikker, MUS-koncepter og administration af løn og personaleforhold. Nu handler det mere om udvikling af organisationen og ledere. 

Publikationen “Kommunernes HR- og personalefunktion - opgaver, brugere og kompetencer”, der er udgivet af KL og HK, sætter fokus på en række centrale spørgsmål: Hvad betyder det for eksempel for de roller og opgaver, medarbejderne skal varetage fremover? Og hvilke kompetencer bliver centrale for HR- og personalemedarbejdere? 

De fire kompetenceprofiler

På baggrund af en række interviews i kommunerne giver publikationen et bud på fire kompetenceprofiler, som der er brug for på HR- og personaleområdet. De fire profiler er:

  • HR-generalisten
  • Projekt- og proceslederen
  • Personalejurakonsulenten
  • Lønkonsulenten

Du kan læse mere om, hvad der kendetegner dem ved at downloade publikationen til højre  i artiklen og se filmen i toppen af artiklen, hvor nogle af interview-personerne kommer med deres synspunkter. 

Publikationen er målrettet kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder inden for HR- og personaleområdet i bred forstand. Publikationen behandler blandt andet hvordan ledelse og medarbejdere på området kan understøtte udviklingen af de nye roller.

Kommunernes HR- og personalefunktion
Om Kommunernes HR- og personalefunktion - opgaver, brugere og kompetencer

Publikationen er udgivet af KL, HK Kommunal og Fremfærd. 

Den er skabt på baggrund af en række interviews i seks kommuner: Mariagerfjord, Lolland, Vejle Silkeborg, Holstebro og Glostrup.

Parterne har også udgivet publikationen 'Kommunernes økonomifunktion - opgaver, brugere og kompetencer'.

Kontakt: 

Jan Struwe Poulsen, KL's Konsulentvirksomhed.
Email: jtp@kl.dk

Elin Jørgensen, HK Kommunal
Email: elin.joergensen@hk.dk