uddannelse

Større overblik og spritny uddannelse til kontrolmedarbejdere

Et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK under Fremfærd Borger har mundet ud en helt ny uddannelse på kontrolområdet, mens det samtidig har skabt et overblik over eksisterende uddannelser.

Af VPT 22/05/2017
Fremfærd

HK Kommunal og KL har sammen med COK og fem kommuner udarbejdet et nyt modul, der kan hjælpe kontrolmedarbejdere i kontrolindsatsen. Uddannelsen tæller 5 etcs-point og er på akademi-niveau.

På uddannelsen får du viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

LÆS OGSÅ: Kontrolmedarbejders gode idé bliver til ny uddannelse

Du får indsigt i hvilke love, reformer og incitamenter der anvendes i sagsbehandlingen, og hvilke muligheder den enkelte lovgivning giver. Betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører bliver sat på dagsordenen, og du bliver i stand til at vurdere, hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages og bringes i spil i en given sag. Du vil lære, hvordan du kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstå, hvordan denne viden kan anvendes systematisk som en understøttende del af sagsbehandlingen og vi kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse.

Kompetenceprofiler skal hjælpe kontrolmedarbejderne

Projektleder i HK Kommunal Gitte Strøbæk er begejstret for, at der nu er udviklet en hel ny uddannelse til kontrolmedarbejdere, som pt. er ved at blive pilottestet.

- Vi (KL, COK og HK Kommunal, red.) har i samarbejde med fem kommuner udarbejdet kompetenceprofiler for kontrolmedarbejderne, som kan hjælpe faggruppen til at finde ud af, hvilke kompetencer de anvender i deres kontrolarbejde og hvilke kompetencer, der efterspørges. Og selvom der er masser af uddannelse i forvejen, har det været lidt af en jungle af finde rundt i – mens det i arbejdet med kompetenceprofilerne, også blev tydeligt, at der var et hul, hvor der manglede noget mere. Nu har vi både fået lavet et overblik over i forvejen eksisterende uddannelse og også skabt en spritny. Det glæder mig, at vi kan lette arbejdet for kontrolmedarbejderne i deres søgen efter kompetencegivende uddannelse, forklarer fagkonsulent i HK Kommunal, Gitte Strøbæk.

Det nye kontrolmodul ”Viden og redskaber i kontrolindsatsen” kan indgå i Kommunomuddannelsen og du kan læse meget mere her.

Du kan du få et overblik over eksisterende uddannelsesmoduler på kontrolområdet her – som både er på akademi- og diplomniveau.

Hvad er en kontrolmedarbejder?
  • Kontrolmedarbejdere har til opgave at bekæmpe socialt bedrageri
  • For at løse deres sager, arbejder de sammen med en række interessenter i og uden for kommunen
  • Internt i kommunen samarbejder de bl.a. med Borgerservice og Folkeregistret
  • Eksternt samarbejder de f.eks. med SKAT, banker eller boligselskaber
Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer
Om Fremfærd Borger
Fremfærd Borger

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Læs mere om Fremfærd Borger her.