Mand og kvinde diskuterer planer

Ny kontroluddannelse får ros af deltagerne: Nu er der igen åbnet for tilmeldinger

Den nye uddannelse for kontrolmedarbejdere får stor ros af de første deltagere for at skabe videndeling og genopfriske viden om lovgivning. Uddannelsen har nu åbnet for nye tilmeldinger.

Af William Meyer 12/09/2017
Fremfærd

Kontrolmedarbejder i Svendborg Kommune Jette Lynge er ikke i tvivl: Enhver kontrolmedarbejder kan få stor gavn af den nye uddannelse for kontrolmedarbejdere, ”Viden og redskaber i kontrolindsatsen”, som man nu kan tilmelde sig igen. Uddannelsen er en udløber af et projekt i Fremfærd Borger, som også har udviklet kompetenceprofiler for kontrolmedarbejdere

- Kontrolindsatsen er et enormt komplekst område med hyppige lovændringer, så man er nødt til at være godt uddannet. Selvom man i forvejen kender loven, så er det godt at få den genopfrisket og få styr på de seneste ændringer, fortæller hun.

Lovgivning er dog ikke det eneste, man lærer på uddannelsen. Også emner som etik, sociale medier, borgerdialog og videndeling er i fokus. Det foregår blandt andet ved, at kontrolmedarbejderne skal tage stilling til læsestof, videoer og konkrete cases fra deres hverdag, som så bliver diskuteret i undervisningen.

Videndeling

En af de ting, som Jette Lynge især fik noget ud af på uddannelsen, var den videndeling, der var mellem hende og klassekammeraterne.

- Som kontrolmedarbejder sidder man ude i nogle små afdelinger på typisk en til tre medarbejdere. Vi er to i Svendborg Kommune. Derfor var det også virkelig spændende at høre, hvordan de andre ville tackle forskellige dilemmaer, fortæller hun.

Videndelingen er tilmed fortsat, efter kurset er stoppet:

- Vi skriver stadig sammen. Og nu hvor man kender hinanden, er det nemmere lige at ringe til en i en anden afdeling og spørge dem til råds om, hvordan de ville håndtere et bestemt problem.

Ifølge underviser på uddannelsen Jan Carlsson er det en helt bevidst strategi, at kontrolmedarbejderne skal lære hinanden at kende:

- Vi forsøger at skabe et ”læringsforum”, hvor man ikke bare sidder stille og lytter til underviseren. Deltagerne skal arbejde sammen i grupper og fremlægge sammen. De skal acceptere og lytte til hinanden. Det betyder også, at de lærer hinanden at kende og efterfølgende ved, hvor de kan gå hen for at få hjælp, fortæller han.

Anne Marie Søland, der er chefkonsulent i COK, kan nikke genkendende til, at videndeling netop har været en del af ambitionen med uddannelsen. De havde på forhånd i samarbejde med HK Kommunal og KL fundet frem til nogle fokusområder for uddannelsen. Her var videndeling sammen med sociale medier, IT-systemer, helhedsorienteret sagsbehandling og lovgivningen blandt de vigtigste områder.

- Vi tænkte, før vi gik i gang, at det med IT-systemerne ville fylde rigtig meget. Men vi blev overraskede over, at der faktisk også var et stort ønske om at diskutere og genopfriske lovgivning. Det fandt vi ud af, da vi havde en indledende snak med dem om forventningerne til uddannelsen, og da vi lavede en midtvejsevaluering. Fremover vil vi også gøre brug af forventningsafstemninger og midtvejsevalueringer, så vi kan tilpasse uddannelsen til hvert holds behov, siger Anne Marie Søland.

Erfarne og nye kontrolmedarbejder

Både de erfarne og nye kontrolmedarbejdere har ifølge Anne Marie Søland fået glæde af uddannelsen. Jette Lynge har været i sin kontrolafdeling i 17 år, men har alligevel haft stor glæde af uddannelsen. Ikke kun på grund af videndelingen kontrolmedarbejderne imellem, men også på grund af fokusset på lovgivning:

- Jeg kender selvfølgelig godt reglerne i forvejen, men nu er jeg mere sikker i dem. Hvis en borger spørger ”hvor står det lige i loven?”, så har jeg et svar parat, fortæller hun.

Hun håber, at uddannelsen også vil bidrage til, at borgerne i fremtiden får større tiltro til kontrolmedarbejdernes arbejde, der til tider har fået en hård medfart i medierne.

- Jobbet som kontrolmedarbejder er utrolig specielt. Du berør enormt mange mennesker, du skal være tværgående, og så skal du kende en masse lovgivning. Ligegyldigt om man er ny eller gammel i faget, er det nødvendigt at få konkret viden på de områder, fortæller Jan Carlsson.

Ny struktur på uddannelsen

Det næste hold af kontrolmedarbejdere, der skal igennem uddannelsen, får en lidt anden struktur, end den Jette Lynge og hendes kollegaer fulgte. På uddannelsens første hold var der kun fem undervisningsgange, og det blev for kompakt, mener Jette Lynge.

- Vi har i forvejen en presset hverdag. Med en så intensiv uddannelse oven i, bliver det rigtig hårdt, siger Jette Lynge.

Hun er ikke ene om den kritik af uddannelsen, og af den grund har udbyderen af uddannelsen, COK, besluttet, at de næste kontrolmedarbejdere, der kommer igennem uddannelsen, skal have dobbelt så mange undervisningsdage.

- Vi fandt i vores evaluering ud af, at deltagerne syntes, uddannelsen var for krævende. Derfor har vi gjort det mere overkommeligt ved at brede uddannelsen ud over 10 dage og gøre eksamensformen mindre stressende, forklarer Anne Marie Søland. 

Hun beroliger samtidigt dem, der kunne frygte, at uddannelsen stiller for skrappe krav:

- Alle kom igennem, og deltagerne endte med et flot karaktergennemsnit på den gamle ordning, så man skal nok klare den. Desuden har vi studievejledere parat, som kan hjælpe, hvis man er lidt usikker, fortæller hun.

Jan Carlsson fortæller desuden, at den nye struktur også vil betyde, at der fremover bliver bedre tid til at gå i dybden og til at diskutere:

- Kontrolmedarbejderne får mulighed for at tage det, de lærer, med tilbage på arbejdspladsen og derefter komme tilbage på skolebænken og diskutere, hvordan det gik i praksis.

Om uddannelsen

Uddannelsen koster 12.500 kr. og tilbydes i oktober 2017 - marts 2018 i både Herlev og Aarhus.

Der er 10 undervisningsdage, og uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelse

Uddannelsen er normeret til 10 ECTS-point.

I løbet af uddannelsen skal man lære om lovgivning, helhedsorienteret sagsbehandling, tilgængelige IT-systemer og dokumenter samt sociale medier. Du kan læse mere om uddannelsen eller tilmelde dig her.

Om Fremfærd Borger
Fremfærd Borger

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Læs mere om Fremfærd Borger her.

Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer