Kontrolmedarbejder

Mere uddannelse skal styrke kontrolmedarbejdere

Nye kompetenceprofiler skal gøre kontrolmedarbejderne klogere på deres kompetencer, ensrette fagligheden og hjælpe med at finde relevant uddannelse.

Af Fremfærd 22/06/2016
Fremfærd,
HK,
KL

Undersøgeren, Borgerkontakten, Netværkeren, Videnskonsulenten og Udvikleren – det er titlerne på de fem nye kompetenceprofiler for kontrolmedarbejdere på kontroltrin 3, som konsulentbureauet Advice har udarbejdet. Kompetenceprofilerne er et samarbejde mellem HK Kommunal, KL i regi af Fremfærd Borger og er blandt andet blevet til på baggrund af workshops og kvalitative interviews med ledere og medarbejdere på kontrolområdet.

Kompetenceprofilerne skal danne grobund for diskussioner på arbejdspladserne og til MUS-samtalerne og samtidig hjælpe med at finde relevant uddannelse for kontrolmedarbejderne.

En af de medarbejdere, der har været med til at udforme profilerne er Käthe Langelykke fra Kontrolgruppen i Assens Kommune. Det var også hende, der i sin tid fik idéen til projektet og bragte den videre til HK Kommunal.

Kontrolarbejdet er komplekst

- Tanken om uddannelse har dannet sig løbende i forbindelse med, at kontrolmedarbejderne har deltaget i diverse kurser. Vi vil gerne have anerkendt, det arbejde vi udfører, og jeg synes, det er vigtigt at få synliggjort, at kontrolarbejdet er meget komplekst. Medarbejderne kommer med forskellige baggrunde og skal favne et bredt arbejdsområde, forklarer Käthe Langelykke.

Hun glæder sig over at have været en del af projektet og ser frem til at bruge det i praksis.

- Det har været helt fantastisk at være med til processen. KL, HK og de deltagende kommuner har alle været meget engagerede. Profilerne giver en præcis beskrivelse af hvilke kompetencer, der er brug for. Det er vigtigt for at skabe forståelse for arbejdsopgaverne, og vi kan både bruge det til at sammensætte en kontrolgruppe, rekruttere nye medarbejdere og vurdere behov for uddannelse, siger Käthe Langelykke.

Du kan se alle kompetenceprofilerne i deres fulde længde eller i pixi-udgave herunder.

Kompetenceprofiler i lang- og i pixi-udgave
Om Fremfærd Borger
Fremfærd Borger

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Læs mere om Fremfærd Borger her.