Fællesskab og godt kollegaskab trods forskellige fagligheder

Specialiserede medarbejdere sidder ofte alene med deres opgaver, og det kan føles ensomt. SPARK kan hjælpe med at styrke arbejdsfællesskabet.

Af Sine Molbæk-Steensig 08/08/2022

Når SPARK arbejder indenfor forvaltning og administration, det kan fx være HR, økonomi eller It-afdelinger, så er medarbejderne ofte højt specialiserede. De er del af et team, men ofte er det kun dem, der ved noget om lige præcis deres område - og det kan gøre, at de føler sig lidt isolerede med deres opgaver og mangler sparring i hverdagen.

Derfor arbejder SPARK ofte med at styrke arbejdsfællesskabet og skabe rammer for kollegial sparring og supervision. SPARK hjælper fx med at sætte spot på det, man er fælles om, på trods af forskellige opgaver og fagligheder. Hvad er vi sammen om? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvad er vores formål og kerneopgave?

BFA og arbejdsmiljø København har udviklet gode materialer om stærke arbejdsfællesskaber, som er et godt afsæt.

Stærkere sammen

Materiale fra BFA velfærd.
Læs mere og download

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

Stærke arbejdsfællesskaber - metodekatalog

Materiale fra Arbejdsmiljø København.
Læs mere og download 

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu