Alle udgivelser

Nedenfor ser du alle udgivelser på Viden på Tværs. Udgivelserne stammer fra projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet – herunder udgivelser i regi af Fremfærd. Vil du nøjes med at se udgivelser inden for en bestemt kategori, så brug valgmulighederne i menuen.

Faglighed i fremtidens boformer
Hvad skal der til for at sikre et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser? Her er inspiration til jer, der ønsker at udvikle og nytænke den faglige indsats med fokus på borgerens medbestemmelse og selvstændighed.
Seks trin til samskabt styring
Når man vil skabe bedre styringsløsninger, der gavner kerneopgaven, så er det en fordel at tage alle, der er berørt af styringen med i arbejdet. Læs her om metoden samskabt styring, som flere kommuner allerede arbejder med.