Alle udgivelser

Nedenfor ser du alle udgivelser på Viden på Tværs. Udgivelserne stammer fra projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet – herunder udgivelser i regi af Fremfærd. Vil du nøjes med at se udgivelser inden for en bestemt kategori, så brug valgmulighederne i menuen.

Seks trin til samskabt styring
Når man vil skabe bedre styringsløsninger, der gavner kerneopgaven, så er det en fordel at tage alle, der er berørt af styringen med i arbejdet. Læs her om metoden samskabt styring, som flere kommuner allerede arbejder med.
Nyt magasin om demens
Fremfærd Ældre har udgivet magasinet De+mens, der formidler indsigt, erfaringer og nye veje indenfor demensområdet. Læs det her.
Tema: Fælles ejendomsdrift
Børnehaver, skoler, haller og plejecentre. Kommunerne ejer millioner af kvadratmeter, men hvordan skal bygningerne administreres? Læs om, hvordan ledere og medarbejdere er blevet klogere.
Fremtidens boformer
Her er inspiration til jer, der ønsker at udvikle og nytænke den faglige indsats med fokus på borgerens medbestemmelse og selvstændighed. Find lige nu fire eksempler på god praksis.