Tillidsbaseret ledelse

Få inspiration til at arbejde med tillid i hverdagen

Ny publikation fra Væksthus for Ledelse sætter spot på, hvad tillid egentlig er, og hvordan man kan lykkes med tillid i ledelse.

Af Irene Aya Schou 03/10/2023
Væksthus for Ledelse

Værdien af tillid indgår i stort set alle moderne tilgange til god ledelse. Men hvad er tillid egentlig, og hvad er forudsætningerne for at lykkes med tillid i ledelse? Det er nogle af de spørgsmål, du finder svar på i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse.

Publikationen bygger dels på forskningsbaseret viden om tillid i ledelse med afsæt i Tina Øllgaard Bentzens forskning, dels på en interviewundersøgelse blandt ledere i kommuner og regioner, der har erfaringer med tillid i praksis.

Tillid i ledelse – Inspiration til at lede med tillid i hverdagen” er primært tiltænkt personaleledere, som gerne vil gøde og nære tilliden på arbejdspladsen, men kan læses af alle. Den sætter spot på ni forhold, som er afgørende for, at man får succes med at opbygge og vedligeholde tillid. 

Lektor og ph.d. ved Roskilde Universitet Tina Øllgaard Bentzen har været sparringspartner på publikationen og er især glad for, at tillid ikke idylliseres eller forsimples.

- For der er masser af dilemmaer og udfordringer i tillidsbaseret ledelse, som vi er nødt til at tydeliggøre, snakke om og forberede os på, når vi tager springet ud i tilliden, siger hun.

Læs "Tillid i ledelse"

Bestil eller download publikationen her