omvendt brainstorm

Plejecenterleder om arbejdsmiljøarbejdet: Vi skal spille hinanden bedre

På Tinghøj Plejecenter i Favrskov Kommune har TRIOen haft stor glæde af, at et SPARK-forløb har givet dem tid til at tale om ting, de ikke får talt om i hverdagen.

Af Mette Voss 18/04/2017
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I foråret 2016 kontaktede Tinghøj Plejecenters leder, TR og AMR SPARK og ansøgte om et forløb. De ville gerne have støtte inden for temaerne ”Forandringer og omstillinger” samt ”Arbejdets udførelse, indhold og omfang”.

- Vi har arbejdet med arbejdsmiljø længe, så vi tænkte, at det kunne bidrage med noget godt. Vi står hele tiden i dilemmaer, men der var ikke én ting, der udløste det, siger leder Helle Charlotte Nielsen.

LÆS OGSÅ: Det tilbyder SPARK

Mille Trøst Simonsen er den SPARK-konsulent, der har været til foreløbig tre møder på plejecentret med lederen, social- og sundhedsassistent og AMR, FOA, Sanne Balle og social- og sundhedsassistent og TR, FOA, Gitte Vitting Andersen. Fokus har været på TRIO-samarbejdet, og møderne har bestået af forskellige øvelser og processer, der har hjulpet TRIOen videre i et allerede godt samarbejde.

På det tredje møde begyndte Mille Trøst Simonsen med at samle op på, hvad de snakkede om sidst, og hvad TRIOen er lykkedes med i den seneste tid. De har haft succesoplevelser i forhold til at se tingene fra forskellige sider og lytte til hinanden, de har været på besøg i de af stedets tre teams, hvor de ikke har deres daglige gang, og de får på den måde helheden i plejecentret med i deres arbejde. Medarbejderne har tillid til TRIOen, og kommer til dem, hvis de har noget på hjertet, og TRIOen kommunikerer rigtig godt.

Efter der blev sat ord på de små succeser, skulle de finde ud af hvad resten af mødet skulle bruges på. Mille Trøst Simonsen havde forberedt sig på noget, men hvis TRIOen hellere ville i en anden retning, er det den vej, de tager.

- Ud fra det, vi får snakket os frem til, har Mille været god til at finde nogle øvelser, som giver mening til lige netop det. Det er en god kombination af, at man få snakket, men man får også lavet en øvelse, siger Helle Charlotte Nielsen.

- Hun tager udgangspunkt i, hvor vi er, og det har været godt, supplerer Gitte Vitting Andersen                           .

Omvendt brainstorm

- Hvis I absolut ikke skal lykkes med det, I gerne vil, hvordan skal I så gøre? Spurgte Mille Trøst Simonsen og bad TRIOen om at skrive post-its med svarene. Dagens proces blev den såkaldte omvendte brainstorm, hvor deltagerne skulle komme med bud på dårlige løsninger. Øvelsen har til formål at give alle de kritiske synspunkter og erfaringer plads og bagefter behandle dem konstruktivt i et fremadrettet perspektiv.

Det resulterede i svar som: Vi skal ikke lytte til hinanden, vi skal ikke hjælpe hinanden, og vi skal kun tænke på egne interesser.

En god proces endte med, at der for eksempel blev skrevet en blå post-it med forslag til en lille ændring på den daglige seddel, som benyttes om morgenen til at danne et overblik over dagens medarbejdere og opgaver. En lille ændring, hvor der på sedlen bliver tilføjet en forklaring af forskellige symboler, som ikke alle medarbejdere nødvendigvis kender, og som ret nemt kan implementeres i hverdagen og gøre den en smule lettere.

- Jeg kan godt lide, at det bliver visuelt. Det bliver mere nærværende, og det betyder faktisk noget, at man har været med helt nede i processen, siger Gitte Vitting Andersen.

Sådanne øvelser kan også sætte fokus på nogle forskelligheder.

- Sidste gang prøvede vi en øvelse, der hedder at klunse, hvor vi blev bevidste om, at vi så tingene lidt forskelligt, alt efter hvilke briller vi har på, siger Sanne Balle.

- Vi er blevet bevidste om, at vi ser tingene forskelligt, men også at vi faktisk har et godt samarbejde, siger Helle Charlotte Nielsen.

Nogle af de processer, som TRIOen er blevet præsenteret for i forløbet, har de valgt at tage med videre og arbejde med på nogle temadage, de skal have i hvert af de tre teams.

Godt samarbejde og fuld tillid

TRIOen på Tinghøj Plejecenter har hele tiden haft et fint samarbejde. SPARK-forløbet har dog givet dem tid og redskaber til at få talt om ting, de ellers ikke får vendt i en travl hverdag.

- Vi har jo mange opgaver som TRIO og mange forpligtelser, men det her handler egentlig om os og vores samarbejde, og hvordan vi kan være med til at spille hinanden bedre. I SPARK-forløbet har der været et særligt rum og fokus, som netop gør, at det bliver processen og dialogen i TRIOen og ikke den konkrete opgave, som er i fokus, siger Helle Charlotte Nielsen.

De har fået øjnene endnu mere op for, hvor de har hinanden, og kommunikationen og aftalerne er helt på plads, så der ikke er så meget at være i tvivl om i hverdagen.

- Når jeg siger noget til mine kolleger i forskellige situationer, så behøver jeg ikke gå hen og spørge Sanne og Helle om de synes det samme, for det ved jeg, for det har vi snakket om. Jeg ved hvordan, vi har valgt at arbejde med det her. Jeg er ikke så meget i tvivl om, hvad mine samarbejdspartnere i TRIO-fællesskabet har af holdninger, for det er jo det, vi har aftalt, siger Gitte Vitting Andersen.

- Jeg har 100 % tillid. Det har ikke været anderledes før, men det er blevet endnu mere tydeligt for mig, at vi har et godt samarbejde. Samtidig har vi hvert vores fokus, men alt i alt drejer det sig om at vi vil beboerne, medarbejderne og organisationens bedste, siger Helle Charlotte Nielsen.

TRIOen har ét møde tilbage med Mille Trøst Simonsen, inden deres forløb er slut.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Konsulentens kommentar

”Tinghøj har ganske rigtigt en velfungerende TRIO med fælles mål og god forståelse for deres roller og ansvar. Medarbejderrepræsentanter har øje for, at de repræsenterer samtlige kolleger og er bevidste om, at de har kontakt med dem. De bruger hinanden i TRIO og er gode til at afstemme med hinanden.

Det er meget tydeligt, at TRIOen har stor glæde af det særlige rum, som et SPARK-forløb skaber til, at de sammen kan få talt om væsentlige ting til gavn for Tinghøjs psykiske arbejdsmiljø. Ting der i hverdagen godt kan fortabe sig.”

Vejledning til 'Omvendt brainstorm'

Er en øvelse, hvor man først brainstormer på ideer, der fører én væk fra målet: Hvad skal vi gøre, så vi helt sikkert ikke lykkes med eksempelvis at udvikle vi-følelse eller forbedre samarbejdet? Og dernæst brainstormer på hvilke løsninger, der kan føre os tættere på målet.

Vejledning til 'Klunsespil eller Tændstikspil'

I spillet trækker deltagerne et emnekort med et udsagn f.eks: ’vi kender hinandens bidrag til vores fælles kerneopgave’. Alle deltagere i gruppen forholder sig til udsagnet ved at vælge et antal tændstikker, som tages i hånden, svarende til hvor enig, man er med udsagnet. 5 tændstikker = helt enig. 0 tændstikker = helt uenig. Herefter taler man i gruppen om udsagnet og valg af antal tændstikker.