Opdagelsesrejsen

Deltagere interviewer hinanden parvis ud fra nogle faste spørgsmål. Opsamling, analyse, prioritering og handleplan sker i fællesskab.

Af Personaleweb 27/05/2009

Interviewmetoden har den fordel, at man kan komme i dybden med styrker og svagheder ved det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om, hvordan du bruger metoden på side 41 i '7-9-13 - Godt psykisk arbejdsmiljø'.

Oversigt over, hvad det kræver at bruge værktøjet, og hvad du kan bruge det til

Type Interview Forberedelse Opdeling af medarbejdergruppen i par Ressourcer Gratis Kompetencer Procesfacilitator Egnet til APV?

Dækker:

  • Kortlægning
  • Prioritering
  • Henvisning til handleplan
Kortlagte faktorer
  • Mening
  • Støtte
Fokus på
  • Arbejdsforhold
  • Tilfredshed
Deltagerstørrelse
  • Afdelinger
  • Arbejdspladsen
Styrker Kommer i dybden og åbner op for at man snakkker med hinanden om det psykiske arbejdsmiljø Bemærkninger Tidskrævende hvis alle skal deltage

Læs '7-9-13 - Godt psykisk arbejdsmiljø'
Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327