Få værktøjer til at klare stress

Klassiske stressfaktorer og stresskompetencer

Værktøjet griber emnet meget konkret an ved at starte med dagligdags situationer og handlemønstre.

Af Personaleweb 27/05/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

'Klassiske stressfaktorer og stresskompetencer' giver et klarere billede af hvilke dagligdags situationer og ressourcer medarbejderne har i forbindelse med grænser og stress.

Du kan læse mere om øvelsen og finde det skema, der hører til. på lederweb.dk.

Oversigt over, hvad det kræver at bruge værktøjet, og hvad du kan bruge det til

Type Dialogværktøj Forberedelse Kopiering af skema Ressourcer
  • Gratis
  • 1 time
Kompetencer Procesfacilitator. Eventuelt en ekstern konsulent. Egnet til APV? Dækker:
  • Kortlægning
  • Prioritering
Kortlagte faktorer
  • Krav
  • Belønning
  • Social støtte
Fokus på
  • Arbejdsforhold
Deltagerstørrelse

Afdeling - op til 25 deltagere

Styrker Kortlægger både det positive og negative sider ved arbejdet.
Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327