demenscamp

Deltagere: Derfor er DemensCamp en god idé

Den 23-24. maj 2018 inviterede Fremfærd Ældre til et helt unikt 28-timers arbejdsforum for kommuner – en såkaldt DemensCamp. Vi har spurgt tre af de godt 80 deltagere, hvad de synes om campen.

Af Irene Aya Schou 25/05/2018

Janne Frost, demenskonsulent, Billund Kommune

- Jeg er forholdsvis ny i jobbet, og campen giver mulighed for, at det nye demenshold, jeg er en del af, får et fælles sprog og et fælles udgangspunkt. Vi er syv afsted fra kommunen, og vi har tidligere overvejet at leje et sommerhus og lave vores egen camp. Men jeg er bange for, at vi vil gå døde i det. Her er pauser, hvor man får inspiration udefra, og vi er trods alt ikke så mange timer sammen, at vi begynder at vrisse af hinanden og tabe koncentrationen. Vi håber, at campen kan være med til, at vi får justeret vores demenshandleplan, så den bliver politisk godkendt. Vi skal have ændret ordlyden, så alle kan forstå, hvad der står i den og vendt perspektivet, så den er mere rettet mod borgeren og ikke så meget mod, hvad vi som medarbejdere skal gøre. Det er utrolig inspirerende at være her, og jeg har allerede sendt en invitation ud til en anden kommune, hvor jeg gerne vil ud og se deres dagcenter.

Mette Kruse, plejehjemsleder, Gentofte Kommune

- DemensCampen giver os mulighed for at arbejde med vores egen plan for, hvor vi gerne vil hen på demensområdet, hvilket giver rigtig god mening. Vi er syv afsted fra kommunen både ledere, konsulenter og nogle, der har myndighedskasketten på, og vi håber at kunne få lavet en strategi for, hvor vi skal hen med demensindsatsen de kommende år. Vores ambition er, at vi gerne vil give det rette tilbud til de rette borgere til den rette tid. Samtidigt er målet, at alle borgere, der får en demensdiagnose også skal have en forløbskoordinator med de rette kompetencer. Det er et ret ambitiøst mål, og vi er ikke helt afklarede med, hvad vi mener med de rette kompetencer. På campen møder vi andre kommuner bl.a. nogle, der allerede har en fin og flot strategi, hvilket er ret inspirerende. Jeg er sikker på, at vi i morgen er tættere på en demensstrategi, og jeg er blevet bekræftet i, at mange af de ting, vi allerede gør bl.a. aktionslæring, er den rigtige vej at gå.

LÆS OGSÅ: 28 timer til at nå demensdrømmen: Følg 11 kommuner på DemensCamp

Anders Kristian Krogager, demensfaglig konsulent, Aarhus Kommune

- Campen giver os mulighed for at komme ud af en travl hverdag, hvor vi er presset af møder og drift. Det er et fint koncept at sige: Hold, stop, nu tager vi nogle timer ud og er koncentreret om det her. Vi har fokus på strategien for de kommende år, og vi har samlet en gruppe på syv personer, hvor der både er folk på drift- udviklings- og ledelsesniveau. Vi håber at komme hjem med en mere konkret aktivitetsplan for, hvad vi skal gøre for at nå de ambitioner, vi har for demensindsatsen i Aarhus Kommune. Vi har allerede en demensplan, der har ét år på bagen, men vi er et sted, hvor vi tænker: Hvis planen skal holde de næste 10 år, hvor skal vi så hen? Vi skal bl.a. blive meget mere konkrete omkring temaer som pårørendeindsatsen, og hvordan vi får den mest kompetence demensfaglige hjemmepleje. Jeg synes, det er dejligt, at vi her kan videndele og inspirere hinanden, og jeg har allerede fået skabt flere kontakter til kolleger i andre kommuner.   

Læs mere om DemensCamp 2018
28 timer til at nå demensdrømmen: Følg 11 kommuner på DemensCamp
 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om DemensCamp
demensCamp

DemensCamp 2018 blev afholdt i Kolding den 23-24. maj 2018.

Campen havde deltagelse af ca. 80 medarbejdere og ledere fra 11 kommuner, der blev "buret inde" i to døgn. Her skulle de arbejde med egne læringsplaner for demens og sparre med andre kommuner og faglige eksperter.

Campen er udviklet af Fremfærd Ældre, der et partssamarbejde mellem KL og de faglige organisationer, og blev afviklet i samarbejde med Nextstep by Bindslev.

Den bygger videre på de erfaringer, som Fremfærd Ældre har gjort sig fra ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis". Erfaringer, der bl.a. viser, at nye tiltag skal kobles tydeligt til eksisterende praksis, og at hverdagslæring virker bedst, når medarbejdere og ledere selv definerer deres egen projekt og deres egne ønsker.

Læs mere om projektet ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis"

Fremfærd Ældre overvejer at afholde en camp igen til efteråret. Interesserede kan henvende sig til Louise Dybdal, konsulent i KL, ldy@kl.dk, 33703952