Fremfærd

Fremfærd Ældre

Fremfærd Ældre arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – fx på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Af Fremfærd 27/05/2016

Grundprincipperne om hverdagsrehabilitering er allerede slået an. Ekspertområdet arbejder med projektet: Kulturændringer på ældreområdet - fra kompenserende til rehabiliterende ældrepleje - i tre spor. 

  1. Analyse af, hvad rehabilitering betyder for mødet mellem borger og medarbejder: "Samspil og samarbejde i rehabiliteringen"
  2. Udvikling af en model for gennemførelse af tværfaglige rehabiliteringsmøder
  3. Udvikle en pædagogisk rammemodel for tværfaglig vidensdeling i.f.t borgernes ernæring

Godkendte projektbeskrivelser i Fremfærd Ældre kan downloades øverst til højre.

DELTAGERE I FREMFÆRD ÆLDRE

Jacob Møller  Formand for Fremfærd Børn, Ældre, Borger og Bruger  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3574  Email: jcm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Mie Andersen Næstformand for Fremfærd Ældre  Chefkonsulent, FOA
Tlf: 4697 2425  Email: aman@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Lisbeth Lintz  Bestyrelsesmedlem, Overlægeforeningen
Tlf: 3531 3531  Email: yl@dadl.dk  www: http://www.laeger.dk

Karen Stæhr  Sektorformand, FOA
Tlf: 46 97 23 10  Email: kas050@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Gina Liisborg  Sektorformand, FOA
Tlf: 4697 2309  Email: gili001@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Lotte Meilstrup  Konsulent, FOA
Tlf: 4697 2430  Email: Lom001@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Christina Borries  Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer
Tlf: 4697 3803  Email: cbo@oao.dk  www: http://www.oao.dk

Anni Pilgaard  1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet
Tlf: 4695 4801 Email: annipilgaard@dsr.dk  www: http://www.dsr.dk

Hanne Agerbak  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3116  Email: hgb@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Karen Marie Myrndorff  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3489  E-mail: kmm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Kjeld Berthelsen  Direktør, Struer Kommune
Tlf: 968 48200  Email: kjb@struer.dk www: http://www.struer.dk

Bente Larsen  Direktør for Social og Senior, Sønderborg Kommune
Tlf: 8872 5667  Email: bla1@sonderborg.dk   www: http://sonderborgkommune.dk

Herle Klifoth  Afdelingschef for træning og pleje, Gladsaxe Kommune
Tlf: 3957 5525  Email: sof@gladsaxe.dk  www: http://www.gladsaxe.dk

Helene B. Rasmussen  Direktør for social og sundhed, Gentofte Kommune
Tlf: 3998 0000  Email: hbra@gentofte.dk  www: http://www.gentofte.dk/

Edda Heinskou  Centerchef, Lyngby-Taarbæk Kommune
Tlf: 4597 3000  Email: sundhedomsorg@ltk.dk  www: http://www.ltk.dk/

Susanne Ormstrup  Ældrechef, Greve kommune
Tlf: 4397 9797  E-mail: hsor@greve.dk  www: http://www.greve.dk/

Maria Aggerstrøm Hansen  Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer
Tlf: 4697 3812 E-mail: mah@oao.dk  www: http://www.oao.dk