Styrkede kompetencer giver god start

Selvindsigt, selvledelse og stærke netværk har bragt Kerteminde Kommune sikkert gennem kommunesammenlægningerne. Nu skal organisationen effektiviseres.

Af Personaleweb 27/05/2007
Danske Regioner,
KL,
KTO

Kerteminde Kommune har satset ambitiøst på at kompetenceudvikle den nye kommunes administrative medarbejdere. Med økonomisk støtte fra EU har 219 medarbejdere været på otte dages kursus i blandt andet samarbejde, kommunikation og selvledelse. Og det har givet bonus, mener Claus Damgaard, direktør i Kerteminde Kommune.

- Vi oplever, at når vi sammenligner os med andre kommuner, så er vi kommet rigtig godt fra start. Medarbejderne har lært hinanden at kende på kurset og gennem netværk og fået nogle værktøjer til selvledelse og coaching, som de kan bruge. Vi er godt klar over, at vi har presset medarbejderne meget gennem længere tid, men de har taget fat og klarer det flot, siger Claus Damgaard.

Alle medarbejdere er også blevet personlighedstestet. Det har givet dem en selvindsigt, som de kan bruge aktivt i sammenlægningsprocessen.

Flere ledelseslag

Men medarbejdernes øgede evner til at lede sig selv har også givet kommunen et dilemma, da man har valgt at beholde samtlige ledere. Det betyder, at den nye kommune har fået flere ledelseslag, og at der er blevet længere op til direktionen.

- Vi er blevet så stor en arbejdsplads, at vi ikke kan forvente, at alle ledere kan være ned i samme detaljeringsgrad som tidligere. Derfor er vores medarbejdere nu uddannet til selv at kunne træffe beslutninger. Det betyder, at de kan agere på en henvendelse fra en borger og ikke først skal tilbage og spørge om tilladelse. De kan altså give borgerne en bedre service, fortæller han.

Samtidig bliver alle medarbejdere opfordret til at bruge hinanden og huske på, at de er et team, som skal arbejde sammen, dække hinanden ind ved ferie og fridage og spøge hinanden til råds.

- Det er i dag ting, som lederne ikke skal ind i. Det skal køre automatisk, fastslår han.

LÆS OGSÅ: Kompetenceudvalget sætter kursen

Tillid fra lederne

Lederne er løbende gennem projektet blevet mindet på, at medarbejderne nu får nogle værktøjer, som de agter at bruge, og ledelsen skal udvise tillid til, at de kan selv.

- Men det har faktisk ikke været så svært, for lederne har hele tiden haft travlt med 117 forskellige ting i forbindelse med sammenlægningen. Min oplevelse er, at de er glade for de selvstændige medarbejdere, siger Claus Damgaard.

Efter at medarbejderne nu har fået udvider deres personlige kompetencer, er turen kommet til de faglige kompetencer. Ved hjælp af værdibaseret LEAN-værktøjer skal der sættes fokus på værdi for kunden, processerne og medarbejderne. I første omgang er det Miljø- og Teknikforvaltningen, der skal trimme sine kompetencer og forretningsgange. Senere vil projektet blive bredt videre ud i organisationen.

LÆS OGSÅ: Stop Stress - skab trivsel i fællesskab

Værdier er kommunens kit

En evaluering af Kompetenceudviklingsprojektet viser, at der er behov for at lægge en strategisk plan for de fire kerneværdier - kvalitet, udvikling, nærvær og trivsel - hvis værdierne skal fungere som det kit, der holder hele organisationen sammen, uanset om medarbejderne arbejder på en skole, på et ældrecenter eller på rådhuset.

Hver enkelt arbejdsplads i kommunen har derfor fået til opgave her i foråret at lægge en plan for, hvordan de lever op til værdierne i dagligdagen. Planen skal være gennemført inden årets udgang.

Kommunen overvejer desuden at fortsætte med at bruge de meget populære personlighedstest til nye medarbejdere, ligesom den vil følge op på medarbejdernes test om et par år for at få en snak om, hvad der har ændret sig i deres liv, og hvad der stadig er det samme.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327