Ufaglært til faglært

Flere kommunalt ansatte kan få glæde af Ufaglært til faglært-puljen

Kravet om fem års ansættelse i kommunen bliver nu nedsat til to år, når man søger puljen ”Ufaglært til faglært”.

Af Irene Aya Schou 17/05/2021
3F,
FOA,
KL

Flere ufaglærte kan i fremtiden få glæde af puljen "Ufaglært til faglært", som gør det muligt for medarbejdere at tage en uddannelse uden at opleve en lønnedgang.

Det skyldes, at kravet om, at medarbejdere skal have været ansat i kommunen i minimum fem år for at kunne søge puljen, nu bliver reduceret til to år.

- I den særlige pulje ”Ufaglært til faglært” nedsættes kravet om fem års ansættelse i kommunen til et krav om to års ansættelse på ansøgningstidspunktet. Puljen giver fortsat støtte til medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse eller et ”på-vej-til” faglært forløb," siger Jette Bakkedal, der er konsulent i Den Kommunale Kompetencefond.

Ønske fra arbejdspladserne

Puljen "Ufaglært til faglært" blev aftalt mellem KL og de faglige organisationer ved overenskomstforhandlinger i 2015.

Puljen betyder, at ansatte på FOA og 3F overenskomst kan få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til at dække forskellen mellem den nuværende løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse. I praksis betyder det, at man som medarbejder kan blive faglært uden at gå ned i løn under uddannelsen.

Når parterne bag puljen "Ufaglært til faglært" har reduceret kravet fra fem til to år, skyldes det, at de har lyttet til arbejdspladserne.

 - Der er et ønske fra både arbejdsgivere og medarbejdere om, at medarbejdere med ned til to års ansættelse også kan få gavn af puljen, og at flere dermed kan understøttes i at tage en faglært uddannelse eller et forløb på-vej-til faglært med støtte fra puljen. Det er fortsat parternes fælles hensigt, at "Ufaglært til faglært"-puljen anvendes til medarbejdere, som kommunen har et ønske om at fastholde evt. i en anden funktion i kommunen, lyder det i en fælles kommentar fra FOA, 3F og KL.

Matcher reglerne for Erhvervsuddannelse for Voksne

For Den Kommunale Kompetencefond hænger nedsættelsen af ansættelseskravet fra fem til to år også godt sammen med reglerne for "Erhvervsuddannelse for voksne" (EUV), det er et målrettet uddannelsesforløb til voksne på 25 år eller derudover.

Her er kravet, at man med mindst to års relevant erhvervserfaring kan gennemføre EUV uden grundforløb og uden praktikuddannelse.

- Vi hører tit fra kommunerne, at kravet om minimum fem års ansættelse er en barriere, som ikke hænger sammen med to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget som EUV1-elev, siger konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, Jette Bakkedal.

To veje til at blive faglært

For at komme i betragtning til "Ufaglært til faglært"-puljen skal man - udover at have været ansat i kommunen i mindst to år - være fyldt 25 år og være kortuddannet eller ufaglært.

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på én gang eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

Som ansat på en FOA og 3F-overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Sådan finder du mere viden om Ufaglært til faglært

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært og være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

En ansat på en FOA og 3F-overenskomst kan få tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter for at gå i gang, med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne fra ufaglært til faglært, lige som de kan fortælle om støttemuligheder og vejlede i, hvordan der søges.

Kontakt fonden her: Den Kommunale Kompetencefond – Kontakt eller kontakt Jette Bakkedal, jeba@kl.dk, tlf: 4087 1505.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Få besøg af en konsulent fra Kompetencefonden

Konsulent fra Den Kommunale Kompetencefond, Jette Bakkedal, besøger kommunale arbejdspladser og rådgiver om ordningen.

Så har I brug for et besøg og en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og få viden om de økonomiske muligheder, så kontakt Jette.

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505