udviklingsprofilen

Udviklingsprofilen

Udviklingprofilen opsamler ny og eksisterende viden, der løfter praksis ud fra evidens og dokumentation.

Af Fremfærd 12/09/2019
Fremfærd

Beskæftigelsesindsatsen kan styrkes ved, at man bruger evidens og viden om eksisterende indsatser og ved, at man følger op på indsatserne og på effekterne af dem.  

Det forudsætter en faglig profil, der kan udvikle en effektiv, evidensbaseret og innovativ beskæftigelsesindsats ved at opsamle ny og bruge eksisterende viden. Medarbejdere med denne profil kan gå i dialog med videnspersoner, herunder borgere og virksomheder, for at udvikle og implementere virksomme indsatser og løfte praksis.

De kan bidrage til at sikre klare mål for de enkelte indsatser og evaluere effekten af dem. Endelig kan de indsamle og oversætte bedste praksis til lokale aktiviteter med afsæt i viden om metoder, systemer, organisation og udvikling. Trods vigtigheden af disse kompetencer vil et jobcenter have behov for færre af denne profil.

Udviklingsprofilen kort fortalt
  • Skal kunne opsamle ny og bruge eksisterende viden
  • Skal kunne udvikle og implementere virksomme indsatser og dermed løfte praksis
  • Skal sikre klare mål for de enkelte indsatser
  • Skal evaluere effekten af indsatser
  • Skal indsamle og omsætte bedste praksis til lokale aktiviteter med afsæt i viden om metoder, systemer, organisationen og udvikling.
  • Skal kunne arbejde med at få viden aktivt ud i praksis.
  • Skal evne og stå for læring i praksis f.eks. ved at forholde sig kritisk refleksiv til egen praksis

Kompetencerne kan man have på forskellige niveauer, som kan strække sig fra, at have viden om, til at være ekspert på området. 

Sådan bruger I profilerne

Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om hvilke kompetencekrav og faglige profiler, der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

Læs mere om, hvordan I kan bruge fagprofilerne

Basiskompetencer og fagprofiler
Udviklingsprofilen: David udvikler beskæftigelsesindsatsen
Udviklingsprofilen