27. november

Sæt kryds i kalenderen: Vidensdag på ældreområdet

Fremfærd Sundhed og Ældre inviterer til en vidensdag, hvor kommuner deler praksisnære erfaringer fra forskellige projekter og initiativer.

Af Irene Aya Schou 02/04/2024
Fremfærd

Fremfærd Sundhed og Ældre afholder igen i år en vidensdag, hvor der deles erfaring fra forskellige projekter og initiativer i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Vidensdagen afholdes den 27. november 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Hvem er målgruppen?

Formålet med dagen er at inspirere, facilitere dialog og sikre udveksling af viden og erfaringer mellem kommunale aktører.

Vidensdagen er særligt rettet mod dig, der arbejder som leder eller medarbejder inden for den kommunale ældrepleje og som søger praksisnær viden, der kan støtte jer i det daglige arbejde.

Hvad skal der ske?

På vidensdagen formidles viden fra projekter og initiativer, som partnerne i Fremfærd Sundhed og Ældre har iværksat for at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Du vil blandt andet få indsigt i arbejdet med små, faste teams i ældreplejen og et nyligt opstartet projekt om unges rolle i ældreplejen.

Dagen vil også byde på erfaringer fra kommuner og videnspersoner, som har arbejdet med den grundlæggende pleje.

Desuden vil du gennem aktive parallelsessioner få konkret og håndgribelig erfaring med hjem til jeres videre arbejde.

 Alt det praktiske

Lyder det som noget for dig, så sæt kryds i kalenderen den 27. november 2024. Det er gratis at deltage. Udgifter til transport og frikøb af medarbejdere bliver ikke dækket.

Der åbnes for tilmelding til august.

Mens du venter, kan du læse om de mange indsatser, som Fremfærd Sundhed og Ældre arbejder med på www.vpt.dk

Mere om faste teams

Mere om grundlæggende pleje

Mere om unge og ledelse

Kort om Fremfærd Sundhed & Ældre
Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed & Ældre er en unik konstruktion mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked, der har fokus på den kommunale kerneopgave.

I Fremfærd Sundhed & Ældre arbejder kommuner og faglige organisationer med kerneopgaverne omkring sundhed og ældre – f.eks. på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Fremfærd Sundhed & Ældre iværksætter og støtter projekter, indsamler erfaringer og formidler viden. Projekterne har borgeren i fokus sammen med faglighed, trivsel og effektivitet.