Anne Seeberg Christiansen

It-robot har overtaget en del af Annes arbejde med medicinlister

Hjemmesygeplejersken Anne Seeberg Christiansen fra Haderslev Kommune har fået en lettere hverdag. En it-robot udfører nu en tredjedel af det rutinemæssige arbejde med at opdatere borgernes medicinlister.

Af Bettine Romme Andersen 27/05/2019

Hver dag sidder hjemmesygeplejerskerne i Haderslev Kommune og opdaterer borgernes medicinlister i et it-system. Nogle af arbejdsgangene i den proces er rutineprægede klik med musen.

Eller retter sagt, det var rutineprægede klik med musen.

For nu er det en software-robot, som helt automatisk gør noget af arbejdet for hjemmesygeplejerske Anne Seeberg Christiansen og hendes kolleger.

Helt konkret betyder det, at hjemmesygeplejerskerne skal klikke sig mindre rundt i programmet og godkende færre medicinlister, da robotten allerede har behandlet og godkendt en række sager.

- Det er rart at slippe for den opgave, for når vi ikke har så mange af de manuelle håndteringer, har vi mere tid og fokus på opgaverne med nye præparater eller ændringer i medicinen, siger Anne Seeberg Christiansen.

Robot-kodere og medarbejdere kobles sammen

Haderslev Kommune har indtil nu lavet 20 af den slags automatiseringer af administrative opgaver. Og hver gang en ny, rutinepræget it-opgave skal automatiseres, bliver medarbejdere, som sidder med opgaven til hverdag, koblet sammen med et lille team af robot-kodere.

Robotten er et software-program, som får flere it-systemer til at tale sammen. Men for at automatiseringen kan blive god, skal robot-koderne kende alle detaljer i arbejdsgangen, fortæller økonomimedarbejder Rune Hedegaard, som er blevet oplært til at kunne kode software-programmet.

- Vi sætter os sammen med medarbejderen, som trin for trin viser os sin arbejdsgang, og vi spørger ind til alle mulige ting, så vi får det hele omkring processen med, siger Rune Hedegaard.

Arbejdsgange kan være svære at beskrive

Hjemmesygeplejerske Anne Seeberg Christiansen og hendes kollega Birthe Mølgaard var de to medarbejdere, som skulle sætte koderne ind i arbejdsgangen, og det bød på en del overraskelser.

- Det var faktisk ret sjovt, for vi blev undervejs klar over, hvor meget der egentligt er underforstået i en arbejdsgang og selvfølgeligheder for os. Så vi skulle flere gange stoppe op og forklare, hvordan vi kom fra et sted til et andet, siger Anne Seeberg Christiansen.

Sikkerhed frem for alt

For nogle kan tanken om, at en it-robot overtager dele af ens arbejde skabe bekymring, men det er ikke tilfældet for Anne Seeberg Christiansen. Hun har i stedet lagt vægt på, at sikkerheden var i højsædet, da automatiseringen har med borgernes medicin at gøre.

- For os har den største overskrift i det her projekt været sikkerhed. Vi har derfor valgt at gå med livrem og seler, så robotten ikke behandler noget, den ikke skal. Og så kan det godt være, at der ligger noget til os til manuel behandling, men hellere det, end at den laver noget, vi burde have kigget på, siger Anne Seeberg Christiansen.

De har også haft automatiseringen forbi Styrelsen for Patientsikkerhed, som har godkendt den. Desuden følger de løbende op på robottens arbejde med stikprøvekontroller.

Mærkbart mindre arbejde

Automatiseringen har indtil nu betydet, at cirka en tredjedel af arbejdsgangen med at opdatere medicinlisterne er blevet overtaget af robotten. Og det kan mærkes.

- Det har givet os lidt mere tid til at fokusere på de mere komplicerede sager, hvor der kræves handling, altså at jeg skal ud og besøge borgeren, eller hvis doseringen skal ændres, siger hjemmesygeplejersken og fortsætter:

- Der var en dag, hvor jeg lagde mærke til, at der pludselig lå meget mere, jeg skulle håndtere manuelt, end jeg plejer. Og det var fordi, robotten var nede, siger hun.

Anne er klar på mere robot

Projektet har på ingen måde afskrækket Anne Seeberg Christiansen, Birthe Mølgaard eller deres leder. Det har tværtimod inspireret dem.

- Vi har allerede noget på tegnebrættet, så der er idérigdom alle steder, så på et eller andet tidspunkt finder vi nok det næste, vi skal i gang med at automatisere, siger Anne Seeberg Christiansen.

Hun synes også, at den indsigt, de har fået i robotten og dens muligheder, gør det lettere at generere idéer til nye projekter. Samtidig understreger hun, at det aldrig var gået så godt uden medarbejderinddragelsen.

- Vi har bidraget med vores faglighed og viden om vores journalsystem og medicinlister, så det er helt klart, at der er brug for viden fra folk, der har fingrene i det til hverdag, for at kunne lave sådan en proces, siger hjemmesygeplejersken.

Automatiseringen af opdatering af medicinlister har været i drift i mindre skala i et par måneder, men er i midten af maj blevet udrullet i hele sygeplejen, hjemmeplejen, på plejecentre og rehabilitering Haderslev Kommune. Og flere afdelinger under handicap, bo- og beskæftigelse skal muligvis også kobles på den nye robot-løsning.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Sådan hjælper it-robotten
  • Når en borger har afhentet noget medicin på apoteket, får hjemmesygeplejerskerne besked om det i deres it-system.
  • Herefter skal hjemmesygeplejerskerne sikre, at den senest udleverede medicin fremgår af medicinlisten.
  • Det sker manuelt ved at klikke nogle punkter af og godkende.
  • Det er denne del af arbejdsgangen, som robotten nu behandler automatisk under visse forudsætninger.
  • Automatiseringen sker kun, hvis det afhentede medicin er det samme præparat eller indholdsstof som seneste ordination.
  • Hvis der er en ændring - det kan være, hvis borgeren skal have flere eller færre piller - så behandler robotten ikke opgaven, og hjemmesygeplejerskerne skal manuelt håndtere opdateringen af medicinlisten.
Andre automatiseringer i Haderslev
  • Automatisk betaling af lægeerklæringer
  • Automatisk oprettelse af byggesager
  • Håndtering af dokumenter i en ansættelsesprocedure
  • Hele sagsgangen i forbindelse med tilbagebetaling af kontanthjælpskrav